Netbeheerder

De netbeheerder verzorgt het beheer en transport van energie in de regio en is een onafhankelijk nutsbedrijf. Elke energieverbruiker in Nederland heeft naast zijn energieleverancier ook een (regionale) netbeheerder. Aan de hand van je woonplaats in Nederland wordt bepaald wie op je adres het energie-netbeheer verzorgt. Het Netbeheer energie is het beheer en transport van energie door de netbeheerder in je regio. Je kunt in tegenstelling tot de energieleverancier niet kiezen wie je netbeheer verzorgt. Alleen door te verhuizen naar een andere regio kan je een andere verzorger krijgen.

Regionale netbeheerder

Elke regio heeft zijn eigen netbeheerder. Regionale beheerders zijn verantwoordelijk voor het beheer; de aanleg, het onderhoud en netbeheer van het energienetwerk (gas en elektriciteit). Daarnaast zorgen zij voor het transport van elektriciteit en/of gas in de regio. De regionale beheerders zijn ontstaan na de privatisering en liberalisering van de energiemarkt in 2004.

Landelijke beheerders

  • Tennet
  • is de landelijke netbeheerder en is verantwoordelijk voor het landelijke hoogspannings-elektriciteitsnetwerk. De regionale netbeheerders gaan over de middenspannings- en laagspanningsnetwerken.

  • Nederlandse Gasunie
  • is de landelijke beheerder van het landelijke gastransport netwerk. De regionale beheerders gaan over de gasnetten die niet tot het landelijke netwerk behoren.

Geen vrije keuze voor netbeheerder

De consument kan kiezen uit vele energieleveranciers en deze onderling vergelijken. Een netbeheerder kan echter niet gekozen worden. Elke beheerder heeft zijn eigen voorwaarden en tarieven. De overheid heeft het netbeheer energie vastgelegd in de Gas- en Elektriciteitswet van 1998. Jaarlijks bepaalt de Autoriteit Consument & Markt de maximumtarieven die beheerders bij afnemers in rekening mogen brengen.

Taken netbeheerders

De energie netbeheerders zijn verantwoordelijk voor het beheer; de aanleg, het onderhoud en netbeheer van het energie netwerk (gas en elektriciteit). Daarnaast zorgen zij ook voor het transport elektriciteit en/of gas bij in de regio. Het netbeheer energie is door de overheid vastgelegd in de Gaswet en Elektriciteitswet 1998.

Gereguleerde nettoegang

Gereguleerde nettoegang is het principe waarbij bedrijven elkaars netwerken mogen gebruiken zonder over voorwaarden te hoeven onderhandelen. De overheid bepaalt de voorwaarden van de gereguleerde nettoegang (ook wel bekend als ‘regulated third party acces’ of RTPA).

Gas transporteren

Het compressorstation zorgt via pijpen voor een goed transport van natuurgas van de ene locatie naar de andere. Het natuurgas moet tijdens het transport constant onder druk blijven staan met enige intervallen. Het compressorstation zorgt hiervoor. Wanneer de druk daalt, stijgt de temperatuur van het gas. Deze temperatuur moet worden afgekoeld. De warmte wordt verwijderd door koud water.

Afstemmen vraag en aanbod

Gas

De shipperverantwoordelijkheid houdt in dat alle aangeslotenen op het Nederlandse gasnet de verantwoordelijkheid hebben om de dagelijkse productie, transport en verbruik van gas te plannen. De aangeslotenen maken een goede planning in de vorm van programma’s en verstrekken deze vervolgens aan de landelijke netbeheerders. Door dit systeem wordt een balans gemaakt tussen productie en afname. Eventuele afwijkingen worden achteraf verrekend. De programmaverantwoordelijke wordt de shipper genoemd. Zijn taken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in de Transportvoorwaarden Gas Landelijk Netbeheer (LNB).

Elektriciteit

Het is belangrijk dat vraag en aanbod van elektriciteit nauwgezet op elkaar aansluiten. Dankzij het systeem van programmaverantwoordelijkheid (PV) raakt het landelijk netwerk niet in onbalans. Marktpartijen moeten programma´s/planningen opstellen voor de productie, het transport en verbruik van elektriciteit en moeten zich vervolgens aan hun afspraken houden.

 

Overstappen.nl is onderdeel van Kizi

Close modal

Overstappen.nl, Autoverzekering.nl en EasySwitch.nl zijn onderdeel van Kizi, het overkoepelende merk van al onze websites. Bij Kizi maken we financiële keuzes makkelijk. Of het nou gaat om je internet, energiecontract of je verzekeringen.