Tijdelijk Noodfonds Energie geopend voor huishoudens met lage inkomens en hoge energierekening | Overstappen.nl
22-01-2024

Tijdelijk Noodfonds Energie geopend voor huishoudens met lage inkomens en hoge energierekening

Het Tijdelijk Noodfonds Energie 2024 is vanaf vandaag geopend.

4 minuten 22-01-2024
Tom Schlagwein
Energie-expert

Vanaf vandaag kunnen huishoudens met een laag inkomen en hoge energierekening steun aanvragen bij het Tijdelijk Noodfonds Energie. Dit initiatief is een reactie op de financiële stress die veel gezinnen ervaren door de huidige energieprijzen en het wegvallen van eerdere overheidssteun, zoals het prijsplafond en de eenmalige tegemoetkoming van €190. Het Noodfonds betaalt zes maanden lang het deel van de energierekening dat boven de 8 of 10% van het inkomen uitkomt.

Criteria voor het Tijdelijk Noodfonds Energie

Om in aanmerking te komen voor steun, moeten huishoudens aan specifieke criteria voldoen. De criteria zijn iets veranderd ten opzichte van vorig jaar:

  • Het huishouden moet een bruto-inkomen hebben van maximaal 200% van het sociaal minimum (€3200 voor alleenstaanden, €4480 voor samenwonenden, inclusief 8% vakantiegeld en exclusief toeslagen).
  • Men moet een eigen energiecontract hebben voor gas, stroom en/of stadswarmte bij een energieleverancier.
  • De energierekening moet hoger zijn dan 8 tot 10% van het gezamenlijk bruto-inkomen (afhankelijk van het inkomen).

Zo vraag je het Tijdelijk Noodfonds Energie aan

Via de website www.noodfondsenergie.nl of via de app van het fonds kun je een aanvraag indienen. Dat kan vanaf vandaag, tot en met 31 maart 2024. De aanvraagprocedure is vereenvoudigd om het toegankelijker te maken, en er is ondersteuning beschikbaar voor mensen die minder digitaal vaardig zijn. Ook kunnen familieleden, vrienden of hulpverleners namens iemand anders een aanvraag indienen. Na je aanvraag en eenmaal goedgekeurd, helpt het fonds huishoudens voor een periode van 6 maanden met het betalen van een deel van de energierekening. De compensatie wordt direct aan de energieleverancier uitbetaald en gaat dus niet naar het huishouden.

Initiatiefnemers van het fonds

Het fonds wordt ondersteund door de Rijksoverheid en energieleveranciers: Budget Energie, Eneco, ENGIE, Essent, Greenchoice, Innova, Pure Energie, Vattenfall en Vrijopnaam. Samen hebben zij 60 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het komende jaar. De overheid heeft twee derde van het geld ingelegd, de energieleveranciers het resterende deel. Indien de energieprijzen opnieuw stijgen en er dus meer mensen in aanmerking komen voor steun van het fonds, kunnen de overheid en de energieleveranciers mogelijk nog eens 30 miljoen extra euro vrijmaken.

Energierekening nog steeds hoog, ondanks dalende prijzen

Lodewijk Asscher, de vertegenwoordiger van het Noodfonds, benadrukt het belang van het fonds. Ondanks dat de energieprijzen al langere tijd een daling laten zien, zijn er nog veel huishoudens die te maken hebben met een hoge energierekening. Dit komt doordat de energierekening van veel huishoudens nog lang niet op het niveau van voor 2022 is, mede door de hogere energiebelasting op gas en de gestegen netbeheerkosten. “De stress van energie-armoede raakt veel mensen. Wij willen met het Noodfonds mensen meer financiële ademruimte bieden. De behoefte daaraan is ook in 2024 heel groot: meer dan 30.000 mensen hebben voorafgaand aan de heropening via de site laten weten interesse te hebben”, aldus Asscher.

“De maatregel is voor heel veel mensen een welkome oplossing. De gestegen vaste lasten zijn voor veel consumenten (met een kleine beurs) een doorn in het oog. We juichen het daarom van harte toe dat de overheid samen met de energieleveranciers deze maatregel uitvoert. Voor veel mensen geeft dit een gevoel van zekerheid. Deze maatregel is ook doeltreffender dan de eenmalige energiecompensatie van 190 euro. Dat bedrag kreeg iedereen in Nederland in 2022, ongeacht of dit wel of niet echt nodig was. Dit werkte wel, maar zorgde er ook voor dat het geld bij mensen terecht kwam die dat niet nodig hadden. Dit fonds werkt gerichter, en vinden we daarom een goede en doeltreffende ontwikkeling.”
Tom Schlagwein
Energie-expert

Deadline voor het aanvragen van de steun

Huishoudens kunnen hun aanvraag voor het Energie Noodfonds indienen tot en met 31 maart 2024. In 2023 ontvingen ruim 50.000 huishoudens steun van het fonds en dit jaar hoopt men minimaal 70.000 huishoudens te bereiken en financiële ademruimte te bieden.

Aanvullende informatie

Voor meer informatie over het Tijdelijk Noodfonds Energie, een check of je in aanmerking komt, en het aanvraagproces kun je terecht op de website van het Noodfonds of de app. Je kunt ook contact opnemen met het Noodfonds om vragen te stellen. Dat kan per mail via info@noodfondsenergie.nl of telefonisch via 085-0881111.

Tom Schlagwein
Energie-expert
4 minuten 22-01-2024

Over onze expert

Sinds 2019 is Tom Schlagwein onderdeel van de Kizi familie. Eerst als tarievenspecialist en sindsdien heeft hij zich ontwikkeld tot dé energie-expert van Overstappen.nl. Hij voorziet Overstappers van onafhankelijk advies voor hun energiecontract en is op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de energiemarkt. Tom wordt geregeld vermeldt in de pers, waaronder De Telegraaf en Nu.nl.

Terug naar boven