Basisverzekering 2024 | Wat zit er in het basispakket?

Basisverzekering 2024

Verzekeren voor zorg is verplicht voor elke Nederlander van 18 jaar en ouder. Met de basisverzekering krijg je zorg uit het basispakket vergoed. Maak je zorgkosten? Dan betaal je eerst zelf het bedrag tot het ‘eigen risico’, alles daarboven vergoedt de zorgverzekeraar. De inhoud van de basisverzekering en de hoogte van het eigen risico wordt jaarlijks bepaald door de overheid. Vooral zogeheten curatieve zorg (gericht op genezing van acute en chronische lichamelijke aandoeningen) en geestelijk zorg zijn hierin opgenomen. Heb je zorg nodig die buiten het basispakket valt? Dan kun je je vrijwillig aanvullend verzekeren.

Snel navigeren naar

Jaarlijkse check

Wat verandert er in de basisverzekering 2024?

Het wettelijk verplichte zorgverzekering basispakket valt onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). Hierin zijn de gedekte zorgvormen opgenomen evenals de wettelijke vergoedingen daarvoor. De overheid verandert jaarlijks de inhoud van het basispakket en herziet de hoogte van de zorgtoeslag. Vaak wordt ook naar het eigen risico gekeken.

Hogere zorgpremie

De zorgpremie voor 2024 stijgt en wordt gemiddeld € 9,- per maand duurder ten opzichte van vorig jaar, de basisverzekering wordt in 2024 gemiddeld € 147,- per maand.

Let op: de hoogte van zorgpremies kunnen flink verschillen tussen zorgverzekeraars, houd hier rekening mee en vergelijk dus altijd.

Zorgtoeslag stijgt niet mee

Lagere inkomens kunnen aanspraak maken op zorgtoeslag. Echter is het voor het eerst dat de maximale zorgtoeslag onder de gemiddelde premie ligt. De maximale zorgtoeslag in 2024 wordt maximaal € 127,- per maand. Dit betekent dat de zorgtoeslag mogelijk niet meer de volledige premie van een basisverzekering dekt.

Eigen risico blijft gelijk

Voor iedere verzekerde geldt een eigen risico. Dit is het bedrag wat je zelf bij moet dragen als je gebruik maakt van vrijwel alle type zorg uit de basisverzekering. Met uitzondering van een bezoek aan de huisarts. Is dit bedrag bereikt, dan gaat de zorgverzekeraar over op een vergoeding. Het verplicht eigen risico blijft in 2024 gelijk met minimaal € 385,-.

tip

Goed om te weten:

Een zorgverzekering voor 2024 afsluiten kan nu. Je hebt tot en met 31 december 2023 de tijd om over te stappen van zorgverzekering. Ben je aan het einde van het jaar er nog niet over uit of jij behoefte hebt aan een aanvullend pakket of tandartsverzekering? Geen zorgen, bij de meeste zorgverzekeraars kan je je nog tot 1 februari aanvullend laten verzekeren.


Veranderingen in het basispakket 2024

De invulling van het basispakket kent ook in 2024 een aantal wijzigingen. De veranderingen hebben wij voor je opgesomd:

 • Vanuit het basispakket kunnen ouderen in 2024 een vergoeding krijgen voor trainingen gericht op het voorkomen van valongelukken.
 • Voorheen kreeg je vanuit de basisverzekering kraamzorg tot 10 dagen na de geboorte vergoed. In 2024 wordt kraamzorg verlengd naar 6 weken na de geboorte. De eigen bijdrage per uur blijft hetzelfde. Hoeveel uur kraamzorg je ontvangt, wordt vastgesteld op basis van het Landelijk Indicatieprotocol Kraamzorg (LIK) en bedraagt tussen de 24 en 80 uur.
 • Ook volgend jaar wordt paramedische herstelzorg nog steeds vergoed vanuit de basisverzekering. Heb je last van langdurige klachten na besmet te zijn geweest met COVID-19? Dan heb je recht op extra herstelzorg in de vorm van fysiotherapie, ergotherapie, dieetadvisering en logopedie. Deze maatregel is verlengd tot 1 januari 2025.
 • De Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) aanpak voor kinderen is toegevoegd aan het basispakket met als doel om overgewicht en obesitas te voorkomen.

Wat zit er in het basispakket 2024?

Het basispakket vergoedt de meest belangrijke zorgvormen, bijvoorbeeld:

Anticonceptie tot 21 jaar

Anticonceptie zoals o.a. anticonceptiepil en spiraal
Eigen risico: nee tot 18 jaar, ja van 18 tot 21 jaar
Wettelijk eigen bijdrage: voor sommige middelen

Audiologische zorg

Gehooronderzoek en hulp bij keuze gehoorapperaat
Eigen risico: ja
Wettelijk eigen bijdrage: nee

Besnijdenis

Op grond van medische noodzaak
Eigen risico: ja
Wettelijk eigen bijdrage: nee

Brillen en lenzen

Op medische indicatie bij (zeldzame) oogafwijkingen
Eigen risico: ja
Wettelijk eigen bijdrage: ja*
*€ 59,50 per lens en maximaal € 119

Buitenlandzorg

Spoedzorg in het buitenland*
Eigen risico: ja
Wettelijk eigen bijdrage: nee
*Vergoeding tot maximaal 100% het wettelijk vastgestelde Nederlandse tarief

Dieetadvies

Maximaal 3 behandeluren per kalenderjaar
Eigen risico: ja
Wettelijk eigen bijdrage: nee

Erfelijkheidsonderzoek

Onderzoek naar erfelijk overdraagbare ziektes of aandoeningen van ouder op kind
Eigen risico: ja
Wettelijk eigen bijdrage: nee

Ergotherapie

Maximaal 10 behandeluren per jaar
Eigen risico: ja
Wettelijk eigen bijdrage: nee

Fysiotherapie tot 18 jaar

Fysiotherapie in een ziekenhuis na een behandeling of operatie (voorschrift arts/specialist)
Eigen risico: nee
Wettelijk eigen bijdrage: nee

Fysio- en oefentherapie bij een chronische aandoening
Eigen risico: nee
Wettelijk eigen bijdrage: nee

Fysio- en oefentherapie bij andere aandoeningen: vergoeding van maximaal 18 behandelingen per aandoeningen
Eigen risico: nee
Wettelijk eigen bijdrage: nee

37 behandelingen fysiotherapie bij etalagebenen
Eigen risico: nee
Wettelijk eigen bijdrage: nee

Fysiotherapie vanaf 18 jaar

Fysiotherapie in een ziekenhuis na een behandeling of operatie (voorschrift arts/specialist)
Eigen risico: ja voor de eerste 20 behandelingen
Wettelijk eigen bijdrage: nee

Vanaf de 21e fysio- en oefentherapie bij een chronische aandoening
Eigen risico: nee
Wettelijk eigen bijdrage: nee

9 behandelingen bekkenfysiotherapie bij urine-incontinentie
Eigen risico: ja voor de eerste 20 behandelingen
Wettelijk eigen bijdrage: nee

Maximaal 12 behandelingen tijdens maximaal 12 maanden fysio- en oefentherapie bij artrose van heup- en kniegewrichten
Eigen risico: ja voor de eerste 20 behandelingen
Wettelijk eigen bijdrage: nee

37 behandelingen fysiotherapie bij etalagebenen
Eigen risico: ja voor de eerste 20 behandelingen
Wettelijk eigen bijdrage: nee

5 tot 70 behandelingen per kalenderjaar oefentherapie COPD (afhankelijk van de ernst)
Eigen risico: ja voor de eerste 20 behandelingen
Wettelijk eigen bijdrage: nee

Valpreventie voor ouderen
Eigen risico: nee
Wettelijk eigen bijdrage: nee

Medicijnen

De meeste medicijnen
Eigen risico: soms*
Wettelijk eigen bijdrage: soms**
*Alleen als het medicijn op de lijst voorkeursgeneesmiddelen staat, betaal je geen eigen risico
**Voor sommige medicijnen geldt een eigen bijdrage van maximaal € 250 per kalenderjaar

Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI)

Zorg voor mensen met overgewicht of obesitas*
Eigen risico: nee
Wettelijk eigen bijdrage: nee
*Vergoeding alleen bij een BMI vanaf 25 met verhoogd risico op hartaandoening, diabetes type 2, artrose en slaapapneu

Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

Verwijzing huisarts voor behandeling psychologische zorg
Eigen risico: ja
Wettelijk eigen bijdrage: nee

Gehandicaptenzorg

Voor slechthorenden, slechtzienden en taalontwikkelingsstoornis
Eigen risico: ja
Wettelijk eigen bijdrage: nee

Behandeling door arts voor verstandelijk gehandicapten
Eigen risico: ja
Wettelijk eigen bijdrage: nee

Geriatrische revalidatiezorg

Maximaal 6 maanden
Eigen risico: ja
Wettelijk eigen bijdrage: nee

Herstelzorg na corona

Maximaal 6 maanden vergoeding, met kans op één keer verlenging
Eigen risico: ja
Wettelijk eigen bijdrage: nee

Huisarts

Bezoek aan de huisarts
Eigen risico: nee
Wettelijk eigen bijdrage: nee

Hulpmiddelen

Hulp-en verbandmiddelen*
Eigen risico: nee
Wettelijk eigen bijdrage: soms
*Bij het lenen van een hulpmiddel betaal je geen eigen risico. Bij het in eigendom nemen is er wel een eigen bijdrage

Kortdurend verblijf zorginstelling

Na ontslag ziekenhuis indien patiënt nog niet naar huis kan
Eigen risico: nee
Wettelijk eigen bijdrage: ja

Logopedie

Een behandeling met een geneeskundig doel
Eigen risico: ja
Wettelijk eigen bijdrage: nee

Medisch onderzoek

Medische indicatie voor bloedonderzoek, onderzoek van ontlasting en röntgenonderzoek
Eigen risico: ja
Wettelijk eigen bijdrage: nee

Medisch specialist

Bezoek aan bijvoorbeeld een kaakchirurg of internist
Eigen risico: ja
Wettelijk eigen bijdrage: nee

Plastisch chirurg

Medische indicatie voor plastische- en constructieve chirurgie
Eigen risico: ja
Wettelijk eigen bijdrage: nee

Tandarts

Controle en behandeling (tot 18 jaar)
Eigen risico: nee
Wettelijk eigen bijdrage: nee

Chirurgische hulp en röntgenonderzoek (18 jaar en ouder)
Eigen risico: ja
Wettelijk eigen bijdrage: nee

Vruchtbaarheidsbehandelingen (IVF en ICSI)

3 pogingen voor vrouwen jonger dan 43 jaar
Eigen risico: ja
Wettelijk eigen bijdrage: nee

Ziekenhuis

Verblijf, operaties en spoedeisende hulp
Eigen risico: ja
Wettelijk eigen bijdrage: nee

Ziekenvervoer
Ambulance vervoer
Eigen risico: ja
Wettelijk eigen bijdrage: nee

Ziekenvervoer auto of OV
Eigen risico: ja
Wettelijk eigen bijdrage: ja

Logeervergoeding in plaats van vervoersvergoeding
Eigen risico: ja
Wettelijk eigen bijdrage: nee

Zwangerschaps- en geboortezorg

Verloskundige zorg
Eigen risico: nee
Wettelijk eigen bijdrage: soms*
*Bij een bevalling in het ziekenhuis zonder medische indicatie

Kraamzorg
Eigen risico: nee
Wettelijk eigen bijdrage: ja*
*Bijdrage per uur


Staat jouw zorgbehandeling er niet tussen?

Staan er een aantal zorgafspraken op de planning voor het volgend jaar die niet vanuit de basisverzekering worden vergoed? Dan is het een optie om voor het nieuwe zorgjaar een aanvullende verzekering of tandartsverzekering naast de basisverzekering af te sluiten. Het is mogelijk om je basisverzekering en aanvullende verzekering(en) bij verschillende zorgverzekeraars af te sluiten. Hierdoor is het verstandig zorgverzekeringen te vergelijken.


Wat wordt niet vergoed vanuit de basisverzekering?

Het is goed om er voor het komend zorgjaar bewust van te zijn welke zorg eigenlijk niet wordt vergoed. Daarom hebben wij ze voor je op een rijtje gezet:

 • minpunt
  Alternatieve geneeswijzen
 • minpunt
  Tandheelkundige zorg voor volwassenen
 • minpunt
  Huishoudelijke hulp en ondersteuning
 • minpunt
  Urgente zorgkosten in het buitenland hoger dan het Nederlandse tarief

 • minpunt
  Orthodontie
 • minpunt
  Brillen en lenzen
 • minpunt
  Langdurige en intensieve zorg thuis of in een zorginstelling
 • minpunt
  Fysiotherapie bij een blessure of andere niet-chronische aandoening

Soorten basisverzekeringen

In onze vergelijker kun je kiezen uit drie verschillende soorten basisverzekeringen:

 1. Naturapolis
  Bij een naturapolis heb je een beperkte tot ruime zorgkeuze. De zorgkosten uit het basispakket krijg je alleen volledig vergoed als je naar een gecontracteerde zorgverlener gaat.
 2. Restitutiepolis
  Bij een restitutiepolis heb je vrije zorgkeuze. Zorg uit het basispakket wordt via deze polis 100% vergoed. Je kunt zelf kiezen naar welke dokter, behandelaar of ziekenhuis je gaat, zonder bij te hoeven betalen.
 3. Combinatiepolis
  Met een combinatiepolis heb je bij een groot aantal zorgverleners vrije zorgkeuze. Gecontracteerde zorgverleners worden 100% vergoed. Voor niet-gecontracteerde zorgverleners geldt een maximum tarief.

Gecontracteerde zorg basisverzekering

Als je zorg nodig hebt dan kun je in principe met het basispakket bij alle ziekenhuizen in Nederland terecht. Echter, niet iedere zorg wordt door je verzekeraar vergoed. Heb je bijvoorbeeld een naturaverzekering? Dan krijg je de zorgkosten alleen vergoed als jouw zorgverzekeraar een contract heeft met het ziekenhuis.

tip

Tip:

Wil je weten of jouw ziekenhuis, zorgverlener of andere behandelaar door je zorgverzekeraar wordt vergoed? Maak dan gebruik van de zorgvergelijker. Hierin kun je per zorgverlener nakijken of jouw huidige behandelaar gecontracteerd is bij de zorgverzekeraar die jij op het oog hebt.


Basisverzekering vergelijken in 4 stappen

  1. 1
   Zorgwensen

   Vul je gegevens en dekkingswensen in

  1. 2
   Vergelijken

   Vergelijk en kies de beste voor jou

  1. 3
   Aanvragen

   Vraag je nieuwe zorgverzekering aan

  1. 4
   Geslaagd

   Wij regelen gratis je overstap

  1. 1
   Zorgwensen

   Vul je gegevens en dekkingswensen in

  pijltje
  1. 2
   Vergelijken

   Vergelijk en kies de beste voor jou

  pijltje
  1. 3
   Aanvragen

   Vraag je nieuwe zorgverzekering aan

  pijltje
  1. 4
   Geslaagd

   Wij regelen gratis je overstap


Veelgestelde vragen over de basisverzekering

  Is de basisverzekering verplicht?

  Ja, de reden hiervan is omdat Nederland een verzorgingsstaat is. Dat staat voor goede zorg voor elke burger. Zo heb jij recht op zorg die jij verdient. Dus een zorgverzekering is verplicht voor: 

  • Iedereen die in Nederland woont (en gaat wonen)
  • Iedereen die 18 jaar en ouder is 
  • Iedereen die in Nederland werkzaam is en loonbelasting betaalt

   

  De wettelijke verplichting van het afsluiten van een zorgverzekering is met uitzondering van de volgende groepen:

  • Militairen in werkelijke dienst
  • Mensen met principiële bezwaren tegen verzekeringen (gemoedsbezwaarden)

  Voor mensen die in Nederland werken, maar in het buitenland wonen of andersom zijn er speciale regelingen. Meer informatie hierover vind je op Nederland wereldwijd.

  Zijn alle basisverzekeringen hetzelfde?

  Alle basisverzekeringen hebben dezelfde inhoud en dekking. Er is echter wel een groot verschil in premie, vrije zorgkeuze en de hoogte van de vergoeding. Dit heeft o.a. te maken met de polis die je kiest. Zo is een naturapolis goedkoper, houd er wel rekening mee dat je een beperkte keuzevrijheid hebt in de zorg.

  Waarom verschillen de premies voor de basisverzekering?

  Ondanks dat de invulling van het basispakket overal hetzelfde is, is de prijs per verzekeraar verschillend. Iedere zorgverzekeraar maakt namelijk net een andere berekening voor hun premies. Dit heeft met de verschillende afspraken te maken tussen zorgverzekeraar en zorgaanbieder.

  Wat is het verschil tussen eigen bijdrage en eigen risico voor de zorgverzekering?

  Het grootste verschil tussen de eigen bijdrage en het eigen risico is dat het verplichte eigen risico geldt voor de meeste zorg in het basispakket. Dit geldt niet voor de aanvullende verzekering.

  Een eigen bijdrage wordt gevraagd bij sommige zorg in de basisverzekering. Dit wordt wettelijk bepaald voor sommige zorgbehandelingen, hulpmiddelen en medicijnen. In de aanvullende zorg hangt het heel erg af van waar je bent verzekerd. Aangezien hier veel verschil in zit, kun je hiervoor advies vragen aan je zorgverzekeraar.

  Wat is de acceptatieplicht bij een zorgverzekering?

  De gedachte achter een acceptatieplicht is dat iedereen in Nederland verzekert hoort te zijn van zorg. Deze acceptatieplicht uit de Zorgverzekeringswet zorgt ervoor dat verzekeraars iedere Nederlander te accepteren voor het basispakket van de zorgverzekering. Het recht op de acceptatieplicht kan verloren worden als er sprake is van fraude of wanbetaling.

  Let op: de acceptatieplicht geldt niet op je aanvullende verzekering.


Is je vraag nog niet beantwoord?

bellen
Bel
Binnen: 1 minuut
whatsapp
Whatsapp
Binnen: 15 minuten
mailen
Mail
Binnen: 2 uur
chatten
Chat
Begin chat
Binnen: 4 minuten