Maatregelen nodig om energierekening in 2024 betaalbaar te houden
30-08-2023

Maatregelen nodig om energierekening in 2024 betaalbaar te houden

Vereniging Eigen Huis en Energie Nederland roepen op tot actie tegen stijgende energiekosten en energiearmoede.

4 minuten 20-09-2023
Tom Schlagwein
Energie-expert

De betaalbaarheid van de energierekening in 2024 staat onder druk door de stijgende netbeheerkosten, het stoppen van de huidige compensatiemaatregelen en een toename van de energiebelasting. Vereniging Eigen Huis en Energie Nederland waarschuwen dat zonder ingrijpen van het demissionaire kabinet, de energierekening voor een gemiddeld huishouden in 2024 fors hoger kan uitvallen.

Stijgende Kosten

In 2024 stijgen de netbeheerkosten met gemiddeld €90, tot zo’n € 638 per jaar. Dit is een stijging van 42% ten opzichte van 2020. Daarnaast zal de energiebelasting voor huishoudens met een gemiddeld verbruik €527 hoger uitvallen dan in 2022. Dat is opvallend, omdat de energiebelasting volgens de voorlopige cijfers uit het belastingplan 2023 juist lager wordt. Waarom de energiebelasting dan toch stijgt? Dat komt door het vervallen van het prijsplafond. Zonder het prijsplafond zou de stijging van de energiebelasting dit jaar uitkomen op 226%. Dat valt dit jaar dus lager uit, maar komt er volgend jaar dus bij.

Vervallen van de huidige compensatiemaatregelen

In 2022 zijn er 3 verschillende compensatiemaatregelen genomen om de energierekening betaalbaar te houden:

Echter eindigen alle drie de maatregelen dit jaar, waardoor de meest kwetsbare huishoudens een financiële klap kunnen krijgen.

Wat is het Tijdelijk Noodfonds Energie?

Het Tijdelijk Noodfonds Energie is opgericht door de Rijksoverheid en een aantal energieleveranciers. Dit fonds biedt financiële ondersteuning aan huishoudens met een hoge energierekening en een laag inkomen.

Lees ook: Ik kan mijn energierekening niet betalen, wat nu?

“Een groot deel van 2023 heeft gelukkig lagere gas- en stroomprijzen gehad en veel tarieven lagen onder het prijsplafond. Het kan niet anders dan dat de overheid veel geld heeft bespaard op de begroting voor het prijsplafond. Daarom zou het heel nuttig zijn om dit bespaarde geld alsnog terug te laten vloeien naar de consument die dat nodig heeft. Dat geld is al begroot, dus waarom zou je dit niet alsnog uitgeven als je er al toch rekening mee hebt gehouden? Het is echt heel belangrijk dat kwetsbare huishoudens worden beschermd tegen onverwachte stijgingen”.
Tom Schlagwein
Energie-expert bij Overstappen.nl

Vereniging Eigen Huis en Energie-Nederland roepen op tot maatregelen

Vereniging Eigen Huis roept het demissionaire kabinet op om op Prinsjesdag met maatregelen te komen die specifiek gericht zijn op het verlagen van de energierekening. Ze pleiten voor een verlaging van de energiebelasting en het opnieuw in het leven roepen van het Tijdelijk Noodfonds Energie. Ook zien zij graag dat er een noodplan wordt opgesteld voor als de energieprijzen weer extreem gaan stijgen. Uit data van de ACM blijkt dat meer dan de helft van de consumenten een variabel of dynamisch energiecontract heeft, waardoor hun energierekening mee stijgt met de prijzen in de markt.

Ook Energie-Nederland, de vertegenwoordiger van de Nederlandse energieleveranciers, dringt er bij het kabinet op aan dat er een opvolger van het Tijdelijke Noodfonds Energie moet komen en dat de overheid de uitvoeringsorganisatie van het Noodfonds overneemt.
Energieleveranciers hebben geen data van inkomsten van hun klanten, waardoor maatwerk niet mogelijk is. “De Belastingdienst heeft die gegevens wel, maar kan geen rekening houden met het energieverbruik. Daarmee is een opvolger voor het Noodfonds voor de korte termijn de beste maatregel om hulp te bieden aan hen die het echt nodig zullen hebben.” Aldus Energie-Nederland-voorzitter Cora van Nieuwenhuizen

Tom Schlagwein
Energie-expert
4 minuten 20-09-2023

Over onze expert

Sinds 2019 is Tom Schlagwein onderdeel van de Kizi familie. Eerst als tarievenspecialist en sindsdien heeft hij zich ontwikkeld tot dé energie-expert van Overstappen.nl. Hij voorziet Overstappers van onafhankelijk advies voor hun energiecontract en is op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de energiemarkt. Tom wordt geregeld vermeldt in de pers, waaronder De Telegraaf en Nu.nl.

Bronnen

Terug naar boven