Debat over salderingsregeling zonnepanelen in de eerste kamer | Overstappen.nl
06-02-2024

Debat over salderingsregeling zonnepanelen in de Eerste Kamer

Alles dat je moet weten over het salderingsregeling debat dat 6 februari plaatsvond in de Eerste Kamer.

3 minuten 07-02-2024
Tom Schlagwein
Energie-expert

In Nederland is een levendige discussie ontstaan over de toekomst van de salderingsregeling voor zonnepanelen, een onderwerp dat deze week centraal staat in de Eerste Kamer. Dankzij de regeling kunnen zonnepanelen bezitters de stroom die zij opwekken, maar niet gebruiken, terugleveren aan het net en verrekenen met hun eigen energieverbruik. Het demissionaire kabinet wil de salderingsregeling vanaf 2025 afbouwen.

Meer zonne-energie in Nederland

De salderingsregeling heeft een belangrijke rol gespeeld in de adoptie van zonne-energie in Nederland. Ongeveer één op de drie huishoudens heeft momenteel zonnepanelen op hun dak geïnstalleerd. Huishoudens met zonnepanelen genieten van een aanzienlijk financieel voordeel door de regeling, met een gemiddelde besparing van zo’n 320 euro per jaar. Echter heeft de regeling geleid tot hogere energiekosten voor huishoudens zonder zonnepanelen. Uit berekeningen van Trouw blijkt dat zij een jaarlijkse kostenverhoging van ongeveer 260 euro krijgen.

Debat over de salderingsregeling

De discussie in de politiek gaat over de wenselijkheid van de afbouw van deze regeling. Voorstanders van de afbouw, waaronder het demissionaire kabinet, energieleveranciers en netwerkbedrijven, benadrukken de noodzaak om de energierekening voor armere huishoudens betaalbaar te houden en de druk op het overbelaste elektriciteitsnet te verminderen. Zij stellen dat de huidige regeling leidt tot een oneerlijke verdeling van kosten en baten en dat de prijs van zonnepanelen inmiddels dusdanig is gedaald dat deze ook zonder de salderingsregeling een goede investering zijn.

Verschillende consumentenorganisaties, waaronder Vereniging Eigen Huis, de Consumentenbond en verschillende politieke partijen, verzetten zich tegen de afbouw. Zij voeren aan dat de regeling essentieel is voor het stimuleren van de energietransitie en het behalen van klimaatdoelen. Het plotseling afbouwen van de regeling zou de investering in zonne-energie minder aantrekkelijk maken, met name voor huurwoningen, en zo een rem zetten op de verduurzaming.

Kosten en impact

Het in stand houden van de salderingsregeling heeft grote financiële gevolgen voor de Nederlandse schatkist, met gemiste belastinginkomsten die kunnen oplopen tot 800 miljoen euro per jaar. Tegelijkertijd biedt het voordelen voor eigenaren van zonnepanelen en draagt het bij aan de verduurzaming van de Nederlandse energievoorziening.

Eerste kamer lijkt saldering zonnestroom in stand te willen houden

Uit berichtgeving van onder andere de NOS en RTL Nieuws blijkt dat het voorstel van demissionair minister Jetten om de regeling af te schaffen, lijkt te gaan sneuvelen. In een rondgang onder diverse kamerleden komt naar voren dat er op dit moment geen meerderheid is en de salderingsregeling dus waarschijnlijk in stand blijft. Voor huishoudens met zonnepanelen of een intentie om zonnepanelen aan te schaffen, een positief vooruitzicht.

Het debat van vandaag

Om 14:10 is het debat in de Eerste Kamer van start gegaan. Eerst komen de fracties aan het woord, daarna zal demissionair minister Jetten de vragen van de Kamerleden beantwoorden. Aan het einde van het debat wordt duidelijk of het wetsvoorstel wordt aangenomen of verworpen. Als er behoefte is om tot stemming over te gaan, wat hoogst waarschijnlijk gaat gebeuren, zal dit volgende week dinsdag plaatsvinden. Deze stemming staat namelijk al op de agenda.

Stemming in de Eerste Kamer

De stemming in de Eerste Kamer over het voorstel om de salderingsregeling af te bouwen staat gepland voor volgende week dinsdag, 13 februari 2024. Deze stemming zal niet alleen de toekomst van de salderingsregeling bepalen maar ook een signaal afgeven over de richting van het Nederlandse energiebeleid en de bereidheid om te investeren in duurzame energieoplossingen.

De uitkomst van dit debat zal ongetwijfeld gevolgen hebben voor huishoudens door het hele land, zowel voor degenen die al geïnvesteerd hebben in zonne-energie als voor degenen die de overstap naar zonnepanelen nog moeten maken.

Tom Schlagwein
Energie-expert
3 minuten 07-02-2024

Over onze expert

Sinds 2019 is Tom Schlagwein onderdeel van de Kizi familie. Eerst als tarievenspecialist en sindsdien heeft hij zich ontwikkeld tot dé energie-expert van Overstappen.nl. Hij voorziet Overstappers van onafhankelijk advies voor hun energiecontract en is op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de energiemarkt. Tom wordt geregeld vermeldt in de pers, waaronder De Telegraaf en Nu.nl.

Terug naar boven