Basisverzekering zorg

Acceptatieplicht basisverzekering

Zorgverzekeraars zijn verplicht elke inwoner van Nederland te accepteren voor de basisverzekering, dit is de zogenoemde acceptatieplicht. De basisverzekering zorgt ervoor dat medisch noodzakelijke zorg altijd en voor iedereen wordt vergoed. Voor aanvullende verzekeringen hebben de zorgverzekeraars geen acceptatieplicht.

Bekijk basisverzekeringen

Moet iedereen een basisverzekering afsluiten?

Iedereen in Nederland (AWBZ-verzekerden) is wettelijk verplicht een basisverzekering af te sluiten. Met uitzondering van volgende groepen:

 • Militairen in werkelijke dienst
 • Mensen met principiële bezwaren tegen verzekeringen (gemoedsbezwaarden)

Voor mensen die in Nederland werken, maar in het buitenland wonen of andersom zijn er speciale regelingen.

Wat zit er in de basisverzekering?

Het wettelijk verplichte basispakket wordt elk jaar samengesteld door de overheid. Je bent hiermee verzekerd voor:

 • Geneeskundige zorg, waaronder zorg door huisartsen, ziekenhuizen, medisch specialisten en verloskundigen
 • Ziekenhuisverblijf
 • Tandheelkundige zorg (tot 18 jaar, vanaf 18 jaar alleen specialistische tandheelkunde en het kunstgebit)
 • Medische hulpmiddelen
 • Geneesmiddelen
 • Psychologische hulp
 • Kraamzorg en verloskunde
 • Ziekenvervoer: met de ambulance en zittend vervoer (onder bepaalde voorwaarden)
 • Bepaalde paramedische zorg (zoals beperkt fysiotherapie/oefentherapie, logopedie, ergotherapie)
 • Wijkverpleging en persoonlijke verzorging

Lees meer over de vergoedingen uit de basisverzekering.

Zijn alle basisverzekeringen hetzelfde?

Niet alle basisverzekeringen zijn hetzelfde. Zo kan je bijvoorbeeld bij het afsluiten van je basisverzekering kiezen tussen een naturapolis, restitutiepolis of combinatiepolis. Het verschil in de polis die je afsluit zit in de dekking; bij een naturapolis wordt bijvoorbeeld alleen gecontracteerde zorg vergoed. Hierdoor is deze polis goedkoper. Bij een restitutiepolis heb je wel vrije zorgkeuze, maar hier betaal je dan ook meer premie voor.

De reden dat inhoud en de premie van de basisverzekering per zorgverzekeraar zo verschilt, komt onder andere doordat elke zorgverzekeraar andere (prijs)afspraken maakt met zorgaanbieders. Daarnaast heeft de ene zorgverzekeraar grotere financiële reserves dan de andere. Die reserves bepalen de hoogte van de premie.

Eigen risico basisverzekering

De basisverzekering kent een verplicht eigen risico van € 375 per verzekerde. Het eigen risico geldt niet voor kinder onder de 18 en bepaalde zorgkosten, zie pagina eigen risico.

Zorgverzekering vergelijken

Op basis van je gegevens en wensen, berekent Overstappen.nl welke zorgverzekeringen de zorg van je keuze vergoeden. De zorgverzekeraars worden vergeleken op premie en dekking. Je ziet razendsnel welke zorg wordt vergoed en wat je kunt besparen op je zorgkosten. Overstappen loont.