Vergoeding Pedicure verzekering

Pedicure is de benaming voor het verzorgen en behandelen van voetklachten. Naast de behandeling van voetklachten kan pedicure dienen ter onderhoud en verfraaiing van voeten. Vergoeding pedicure kan alleen worden ontvangen vanuit de basisverzekering wanneer je het echt nodig hebt. Of je een aanvullende zorgverzekering voor je pedicure moet afsluiten voor het ontvangen van een vergoeding, is afhankelijk van het zorgprofiel waar je onder valt.

Inhoudsopgave

Cosmetische pedicure behandeling

Voeten krijgen veel te verduren. Om je voeten te onderhouden is een pedicure behandeling geen overbodige luxe. Kleine klachten zoals eelt, wondjes, likdoorns of ingegroeide nagels kunnen verholpen worden met een pedicure behandeling. Na de behandeling volgt een voetmassage met speciale voetcrème.

Pedicure behandeling uit medische redenen

Mensen met reumatoïde artritis of diabetes hebben veel baat bij een pedicure behandeling. Wanneer je lijdt aan diabetes of reumatoïde artritis is de kans op voetklachten een stuk hoger. Om de klachten te verhelpen of te verzachten, neem je contact op met de huisarts.Deze zal je doorverwijzen naar een podotherapeut die je vervolgens weer doorverwijst naar een gecontracteerde pedicure.

Pedicure behandeling en diabetes

Diabetespatiënten hebben extra voetzorg nodig. Door pedicure kunnen ernstige voetproblemen bij diabetespatiënten worden voorkomen. Mensen met diabetes hebben vanuit de basisverzekering recht op een jaarlijkse voetscreening door de huisarts of diabetesverpleegkundige. Wil je meer weten over voetverzorging bij diabetes? Op de website van Diabetesvereniging Nederland lees je meer over voetzorg van diabetespatiënten.

Vergoeding pedicure behandeling

Vergoeding pedicure kan plaatsvinden vanuit de basisverzekering of een aanvullende zorgverzekering. De manier waarop je pedicure vergoeding kunt ontvangen is afhankelijk van het type klacht of aandoening. De vergoeding pedicure is per 2015 veranderd. Of je in aanmerking komt voor vergoeding pedicure vanuit het basispakket, is afhankelijk van het type zorgprofiel waar je toe behoort. Hoe hoger het zorgprofiel waar je onder valt, hoe groter de kans dat je pedicure vergoed wordt vanuit het basispakket:

De typen zorgprofielenType vergoeding
0. Geen verlies protectieve sensibiliteit (PS) of perifeer arterieel vaatlijden (PAV) (met of geen zelfmanagement).Geen vergoeding vanuit de basisverzekering.
1. Verlies PS of PAV met zelfzorgcapaciteit, verlies PS of PAV zonder zelfzorgcapaciteit.Voetbehandeling wordt niet vergoed vanuit de basisverzekering.
2. Verlies PS of AV met vastgesteld verhoogd risico op huiddefecten/infectie, verlies PS of PAV met vastgesteld verhoogd risico op drukplekken. Verlies PS in combinatie met PAV.Basisverzekering vergoedt de voetbehandelingen.
3. Verlies PS of PAV in combinatie met verhoogde druk, verlies PS en AV in combinatie met verhoogde druk.Basisverzekering vergoedt de voetbehandelingen.
4. Inactieve Charcot, genezen ulcus of amputatie, actief plantair ulcus met genezing binnen 2 weken.Voetbehandeling wordt vergoed vanuit de basisverzekering.

Lees meer over de typen zorgprofielen en de bijbehorende Simm’s classificaties op de website van Stichting Loop.

Om er zeker van te zijn dat je pedicure behandeling vergoed wordt, raadpleeg je de polisvoorwaarden van je zorgverzekeraar.

Vergoeding pedicure behandeling vanuit de basisverzekering

Wanneer je in de zorgprofielen 2 t/m 4 valt, heb je recht op pedicure vergoeding vanuit de basisverzekering. Er zijn dan twee opties mogelijk:

  1. Gebruikmaken van ketenzorg via een zorggroep. Ketenzorg is een samenwerking tussen huisartsen en andere zorgverleners. Wanneer je gebruikmaakt van ketenzorg betaal je minder of zelfs geen eigen risico. Laat je voor meer informatie over ketenzorg en de gecontracteerde zorgverleners informeren door je huisarts.
  2. Geen mogelijkheid tot ketenzorg? In dat geval zal je door de huisarts worden doorverwezen naar een podotherapeut. De podotherapeut beoordeelt welke zorg je voeten nodig hebben en zal je naar gecontracteerde pedicures doorverwijzen.

Aanvullend verzekeren voor pedicure behandeling

Val je in zorgprofiel 0 of 1? Je hebt dan geen recht op vergoeding vanuit de basisverzekering. Voor de vergoeding voor je pedicure behandeling kun je in dit geval een aanvullende verzekering afsluiten. In de volgende gevallen kan een aanvullende verzekering voor pedicure af worden gesloten:

  • Je hebt diabetes met een zorgprofiel 1.
  • Je lijdt aan reumatoïde artritis, een dwarslaesie of andere medisch noodzakelijke klachten.
  • Je hebt een herseninfarct meegemaakt.

Voor een aanvullende zorgverzekering geldt geen eigen risico. Let op dat de behandelaar onder contract staat bij je zorgverzekeraar, bij sommige polissen (natura, budget) is er anders geen sprake van vergoeding, of slechts een gedeeltelijke vergoeding. Om zeker te zijn dat je zorgverzekeraar de behandeling vergoedt, is het handig contact op te nemen voordat je een afspraak maakt.

Afsluiten aanvullende zorgverzekering voor pedicure 2022

Heb je geen recht op vergoeding vanuit de basisverzekering, ben je diabetespatiënt of lijd je aan reumatoïde artritis en wil je wel vergoeding pedicure ontvangen? Vergelijk aanvullende zorgverzekeringen via onze zorgvergelijker. De aanvullende verzekeringen die pedicure behandelingen dekken zijn vaak de extra pakketten met speciale vergoedingen voor mensen met diabetes en reuma. Bekijk in de polisvoorwaarden of de aanvullende zorgverzekering je zorgbehoefte dekt.

Overstappen.nl is onderdeel van Kizi

Close modal

Overstappen.nl, Autoverzekering.nl en EasySwitch.nl zijn onderdeel van Kizi, het overkoepelende merk van al onze websites. Bij Kizi maken we financiële keuzes makkelijk. Of het nou gaat om je internet, energiecontract of je verzekeringen.