Vergoeding Mantelzorg zorgverzekering | Overstappen.nl

Vergoeding Mantelzorg zorgverzekering

Mantelzorgers zijn mensen die onbetaald, vaak over een langere periode, voor een ander zorgen. Het is aan gemeenten om mantelzorgers een blijk van waardering te geven. Daarnaast kan er aanspraak worden gemaakt op betaling vanuit het persoonsgebondenbudget (pgb) van de hulpbehoevende of kan er gebruik worden gemaakt van belastingaftrek van zorgkosten. Een aantal zorgverzekeraars biedt vergoedingen voor de kosten die bij mantelzorg komen kijken.

Inhoudsopgave

Mantelzorg vaak geen bewuste keuze

Mantelzorgers zijn over het algemeen mensen die persoonlijk betrokken zijn bij een hulpbehoevend persoon die mantelzorg nodig heeft. Zo zijn het vaak geliefden of mensen met een sterke emotionele band met de hulpbehoevende. Mantelzorg is daarom vaak geen bewuste keuze maar meer iets wat iemand overkomt. Je verzorgt iemand omdat je weet dat de persoon van jouw zorg afhankelijk is.

Vervangende mantelzorg

ziekenhuisbed (1)Wanneer je tijdelijk niet in staat bent mantelzorg aan iemand te verlenen, is het mogelijk vervangende mantelzorg te zoeken via bijvoorbeeld de beroepsvereniging mantelzorgmakelaars. Om deze vervangende zorg vergoedt te krijgen, bieden een aantal zorgverzekeraars een aanvullende verzekering aan. Verzekeraars die een aanvullende verzekering aanbieden, bieden vaak vergoeding voor de vervangende mantelzorg, de mantelzorgmakelaar, een mantelzorgarrangement of mantelzorgcursus.

Het persoonsgebondenbudget (pgb)

Beschikt de hulpbehoevende over een persoonsgebondenbudget? Dan is het mogelijk dat de hulpbehoevende bij de mantelzorger zorg inkoopt. De mantelzorger krijgt dan betaald vanuit het pgb. Het persoonsgebondenbudget is een bedrag waarmee de hulpbehoevende zelf zorg kan betalen. Het persoonsgebondenbudget kan afkomstig zijn uit vier verschillende wetten:

  1. pgb uit Wet langdurige zorg (Wlz)
  2. pgb uit Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
  3. pgb uit Jeugdwet
  4. pgb uit Zorgverzekeringwet

Voor het aanvragen van zorg of begeleiding neem je contact op met het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), of Bureau Jeugdzorg. In een gesprek met deze instanties kun je aangeven welke zorg je nodig denkt te hebben en onder welke van de 4 pgb’s deze zorg valt. Door het afsluiten van een zorgverzekering mantelzorg vallen grote kosten mee en worden deze (deels) vergoed.

Belastingaftrek

Wanneer je als mantelzorger zorg verleent aan iemand binnen je eigen huishouden, is het mogelijk gebruik te maken van de belastingaftrek zorgkosten. Voorwaarde is dat je jaarlijks belastingaangifte doet. Met name bij mensen met een laag inkomen is de kans op belastingteruggave groot.

Aanvullende verzekering voor respijtzorg

Sommige mantelzorgers zijn 24 uur per dag bezig met het zorgen voor iemand. Het is dan fijn om de zorg tijdelijk aan iemand anders over te kunnen dragen. Het tijdelijk of incidenteel overdragen van de mantelzorg kan overbelasting bij de mantelverzorger voorkomen.

Mantelzorgvergoeding wordt in ook wel ‘respijtzorg’ genoemd. Respijtzorg kan incidenteel voorkomen of structureel, bijvoorbeeld een dag per week of per maand. Het over laten nemen van mantelzorg kan gratis zijn, wanneer een vrijwilliger het overneemt, maar het kan ook geld kosten. De kosten van tijdelijke mantelzorg kunnen mogelijk vergoed worden.

Wanneer er betaald moet worden voor de tijdelijke overname van de zorg kun je het beste een aanvullende verzekering voor respijtzorg afsluiten. Tijdelijke vervanging van mantelzorg aanvragen doe je hier.

Vergoeding voor respijtzorg via de zorgverzekeraar

De meeste aanvullende verzekeringen die respijtzorg dekken, dekken een maximaal aantal dagen per maand. De premies voor de aanvullende verzekeringen voor respijtzorg liggen vrij hoog. Zoek naar een aanvullende verzekering die je zorgbehoefte goed dekt. Daarnaast kunnen zorgverzekeraars aanvullende eisen stellen aan vervangende mantelzorg. Gebruik onze zorgvergelijker om te zien welke zorgverzekeraar de best dekkende aanvullende verzekering voor respijtzorg aanbiedt.

Vergoedingen voor mantelzorg per verzekeraar

Wil je weten wat de vergoeding voor mantelzorg is in 2022 per verzekeraar? Bekijk dit eenvoudig in onze zorgvergelijker.

Kijk voor de specifieke polisvoorwaarden altijd op de website van de zorgverzekeraar.