Hernieuwbare energie

Steeds meer energieleveranciers hebben het over hernieuwbare energie: sommige van hen leveren energie die 100% groen is, anderen leveren slechts gedeeltelijk groene stroom of grijze stroom met een groen etiket. In de praktijk blijken er nog aardig wat misverstanden te zijn over deze vorm van energie. Tijd dus om het een en ander uit te leggen.

Wat is hernieuwbare energie?

Hernieuwbare energie omschrijven wij als een duurzame, schone en onuitputtelijke energiebron die respect heeft voor mens en milieu. Belangrijk hierbij is dat de opwekking van de energie het natuurlijk leefmilieu niet schaadt. Het verschil met grijze stroom is de manier waarop de stroom opgewekt wordt: grijze stroom is slecht voor het milieu en draagt bij aan het klimaatverandering, waar groene stroom dat minder (tot niet) doet. Daarnaast verschillen de efficiëntie, de onuitputbaarheid en de duurzaamheid.

Met een Garantie van Oorsprong moeten bedrijven aantonen dat hun groene stroom ook écht groen is. Voor ieder megawattuur (mWh) dat geproduceerd wordt, wordt een Garantie van Oorsprong aangemaakt. Er is alleen één probleem: er is makkelijk mee te sjoemelen. Energieleveranciers kopen in het buitenland een Garantie van Oorsprong en plakken dit etiketje op grijze stroom. Dit noem je ‘vergroende stroom’. Wil je zeker weten dat jouw energieleverancier 100% hernieuwbare energie levert? Selecteer in onze energievergelijker dan duurzame energie.

hernieuwbare energie

Waarom gebruiken we hernieuwbare energie?

Hernieuwbare energie heeft heel wat voordelen te bieden. Zo heeft het weinig tot geen geen CO2-uitstoot, iets dat niet onbelangrijk is in tijden waarin we onze atmosfeer overbelasten met allerlei uitlaatgassen. Die uitlaatgassen werken niet alleen klimaatverandering in de hand, maar hebben ook nadelige gevolgen voor onze gezondheid en leefomgeving.

Sommige criticasters noemen de hogere opwekkosten voor deze vorm van energie als voornaamste pijnpunt. Dat behoeft echter enige relativering: de kosten die de opwarming van de aarde met zich meebrengen én de kosten voor de gezondheidszorg, ten gevolge van de grote hoeveelheid uitlaatgassen, liggen stukken hoger. Op lange termijn is deze duurzame vorm van energie dan ook maatschappelijk voordeliger.

Om het samen te vatten: energie die hernieuwbaar is, is een duurzame oplossing. Wind en zon raken nooit op, het schaadt het klimaat niet en op lange termijn is het ook economisch een stuk voordeliger.

Welke vormen van hernieuwbare energie zijn er?

We hebben reeds een tipje van de sluier gelicht, maar toch zijn er nog heel wat andere duurzame energiebronnen te vinden. In de praktijk kunnen we ze opdelen op basis van de opwekkende energievoorziening:

  • Op basis van beweging: lichaamskracht (bijv. een fietsdynamo), golfslag, getijden waterkracht, windenergie (verplaatsing van lucht)
  • Op basis van warmte: geothermische energie (warmte uit de aardbodem), bio-energie (warmte uit biomassa), zonnecollector (warmte van de zon)
  • Op basis van zonlicht: zonnepanelen

Wat zijn de hernieuwbare energieleveranciers van Nederland?

In het Energieakkoord voor duurzame groei staat afgesproken dat Nederland in 2020 ruim 14% van het energieverbruik uit hernieuwbare bronnen zal halen. Veel energieleveranciers hebben dan ook, al dan niet onder lichte druk, de overstap gemaakt naar een duurzame vorm van energie. Hieronder zie je welke leveranciers dit zijn:

Hoe steunt Nederland hernieuwbare energie?

Nederland heeft concrete afspraken gemaakt over hernieuwbare energie in het Energieakkoord voor duurzame groei. Alhoewel het ernaar uitziet dat de gemaakte doelstellingen niet gehaald zullen worden, onderneemt Nederland wel al acties om het aandeel in deze vorm van energie op te krikken. Zo kent het subsidies toe aan het bedrijfsleven, heeft het een stimuleringsregeling voor duurzame energieproductie en ondersteunt de overheid ook ondernemers die zich willen richten op de ontwikkeling van nieuwe technieken voor duurzame energie.

Overstappen.nl is onderdeel van Kizi

Close modal

Overstappen.nl, Autoverzekering.nl en EasySwitch.nl zijn onderdeel van Kizi, het overkoepelende merk van al onze websites. Bij Kizi maken we financiële keuzes makkelijk. Of het nou gaat om je internet, energiecontract of je verzekeringen.