Helft van de gebruikte stroom in Nederland in 2023 kwam uit duurzame bron
05-01-2024

Helft van de gebruikte stroom in Nederland in 2023 kwam uit duurzame bron

In 2023 was de helft van de gebruikte stroom opgewekt door een duurzame energiebron.

4 minuten 05-01-2024
Tom Schlagwein
Energie-expert

Het afgelopen jaar heeft Nederland een significante stap gezet op het gebied van duurzame energie, waarbij de productie van groene stroom met 13 procent toenam in vergelijking met het jaar ervoor. De jaarcijfers van Energieopwek.nl laten zien dat hernieuwbare bronnen, waaronder wind, zon en biomassa, goed waren voor de helft van de totale stroomproductie in Nederland. Een opmerkelijke prestatie die ook leidde tot een groeiend overschot aan groene stroom en negatieve elektriciteitsprijzen. In 2023 waren er 308 uren met negatieve elektriciteitsprijzen, bijna vier keer zo vaak als het jaar ervoor.

De eerste 6 maanden had 50% duurzame opwekking

In de eerste zes maanden van 2023 werd een mijlpaal bereikt toen 50 procent van alle stroom duurzaam werd opgewekt. Deze trend zette zich voort, met 49,9 procent van alle opgewekte stroom die uiteindelijk groen was. Deze cijfers overtreffen aanzienlijk het recordjaar 2022, waarin slechts 41 procent van de stroom groen was.

“De groei van groene stroom in Nederland is indrukwekkend te noemen. Het feit dat we bijna vier keer zo vaak groene stroom overhouden, getuigt van de toename van onze duurzame energiecapaciteit en het succes van duurzame energie in het algemeen. Als je wil weten welke stroom van de energieleverancier écht duurzaam is, hebben wij daarvoor een duurzaam label in onze vergelijker toegevoegd. “
Tom Schlagwein
Energie-expert

Windmolens grote drijver

Windmolens op zee, met een vermogen van 4,7 gigawatt, overtroffen de doelstelling van 4,5 gigawatt uit het Energieakkoord ruimschoots. Nederland start binnenkort met de aanbesteding voor nog eens 4 gigawatt aan windparken op zee, wat de groei van windenergie zal blijven stimuleren. December 2023 was een opmerkelijke maand met een recordgroei van 23 procent in windenergieproductie ten opzichte van december 2022. Op 24 december leverden turbines op land en zee 70 procent van de totale Nederlandse stroomvraag. Dit percentage was het hoogst van het hele jaar: nog nooit eerder werd in één maand zoveel windenergie opgewekt.

Zonne-energie blijft ook groeien

Zonne-energie blijft ook een belangrijke bijdrage leveren aan de groene energiemix. Eind 2022 bedroeg het totale vermogen van zonnepanelen 19,1 gigawatt. De piek in zonne-energieproductie lag in 2023 op 13 juni, toen zonnepanelen genoeg stroom leverden voor 40 procent van de Nederlandse elektriciteitsvraag.

Negatieve prijzen

Het groeiende overschot aan groene stroom leidde tot 308 uur met negatieve stroomprijzen, waarbij consumenten met dynamische energiecontracten geld terugkregen voor hun elektriciteitsgebruik. Deze trend werd gestimuleerd door een daling van de totale elektriciteitsvraag met 5 procent en een toenemend vermogen van opgewekte wind- en zonne-energie. Hoewel dit bijna te mooi klinkt om waar te zijn, krijgen consumenten daadwerkelijk geld toe als ze energie verbruiken. Dit komt doordat zij een wezenlijke bijdrage leveren aan de ontlasting van het net (indien consumenten een dynamisch contract hebben).

Energieakkoord

Hoewel stroom slechts 20 procent uitmaakt van het totale energieverbruik in Nederland, heeft de groei van groene stroom bijgedragen aan het behalen van het doel uit het Energieakkoord. In 2013 werd afgesproken dat Nederland in 2023 16 procent aan hernieuwbare energie zou opwekken, een doel dat nu is overtroffen met een aandeel van 17 procent.

De verwachting is dat de opwekking van wind- en zonne-energie sneller zal blijven groeien dan de vraag naar stroom, waardoor het belang van energieopslag toeneemt. Energieopslag, zoals waterstof of batterijen, wordt cruciaal om periodes zonder wind of zon te overbruggen, volgens het Nationaal Klimaat Platform.

Tom Schlagwein
Energie-expert
4 minuten 05-01-2024

Over onze expert

Sinds 2019 is Tom Schlagwein onderdeel van de Kizi familie. Eerst als tarievenspecialist en sindsdien heeft hij zich ontwikkeld tot dé energie-expert van Overstappen.nl. Hij voorziet Overstappers van onafhankelijk advies voor hun energiecontract en is op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de energiemarkt. Tom wordt geregeld vermeldt in de pers, waaronder De Telegraaf en Nu.nl.

Terug naar boven