Avéro Achmea zorgverzekering | Overstappen.nl

Avéro Achmea zorgverzekering

Contactgegevens

Zorgverzekeraar Avéro achmea is sinds 1 januari 2020 gefuseerd met Zilveren Kruis.

Zorgverzekeraar Avéro Achmea was onderdeel van Achmea, een van de grootste aanbieders van financiële producten in de Benelux.

Basisverzekering Avéro Achmea

Avéro Achmea bood de keuze uit twee typen basisverzekeringen:

  • Basisverzekering Keuze Zorg Plan (restitutieverzekering)
  • Basisverzekering Select Zorg Plan (naturaverzekering)

Het verschil tussen deze verzekeringen bestaat uit de zorgkeuze en de hoogte van de premie. De eerste, de restitutiepolis, houdt in dat je bij alle zorgverleners terecht kunt en de kosten 100% vergoed worden. De tweede, de naturapolis, houdt in dat je bij een geselecteerd aantal zorgverleners terecht kunt. Wanneer je zorg afneemt bij deze gecontracteerde zorgverleners krijg je 100% van de kosten vergoed.

Als je zorg afnam bij een zorgverlener die niet gecontracteerd was, vergoedde Avéro Achmea 75% van de kosten. Zij hielden voor de berekening van de vergoeding het gemiddelde tarief voor de betreffende type zorg aan. Beide verzekeringen boden huisartsenzorg, specialistische zorg, verpleging in het ziekenhuis, geneesmiddelen, hulpmiddelen, ziekenvervoer, mondzorg, paramedische zorg, kraamzorg en wijkverpleegkundige zorg.

Avéro Achmea aanvullende verzekeringen

Avéro Achmea bood meerdere aanvullende verzekeringen aan, met oplopende dekkingen en pakketten die speciaal gericht waren op een bepaalde doelgroep. Op deze manier probeerden ze voor iedere consument een passende verzekering aan te bieden.

De keuze voor aanvullende verzekeringen bestond uit: Start, Royaal, Excellent, Juist voor Jou en Beter Voor Nu.

Tandartsverzekering Avéro Achmea

Avéro Achmea bood vier verschillende tandartsverzekeringen aan;  T Start, T Extra, T Royaal en T Excellent. Het verschil tussen de tandartsverzekeringen zat in de vergoedingen. Ook het verzekeringsbedrag verschilde per verzekering. Er gold een medische acceptatie bij T Royaal en T Excellent. Dat wil zeggen dat er enkele medische vragen aan je gesteld werden voordat je deze verzekering kon afsluiten.

Avéro Achmea aanvullende verzekering

Avéro Achmea baseerde de prijzen voor aanvullende verzekeringen op leeftijd. Hoe ouder je wordt, hoe meer premie je betaalde. De leeftijdsgroepen die door Avéro Achmea worden aangehouden zijn:

0 t/m 17 jaar
18 t/m 34 jaar
35 t/m 54 jaar
vanaf 55 jaar

Acceptatieplicht

Zorgverzekeraars zijn verplicht iedereen te accepteren voor de basisverzekering. Hiervoor geldt namelijk een wettelijke acceptatieplicht. Voor aanvullende verzekeringen geldt dit niet. Avéro Achmea accepteerde iedereen voor de aanvullende verzekeringen Start, Royaal, Beter voor Nu en Juist voor jou. Alleen voor de meest uitgebreide zorgverzekering Excellent hanteerden zij een medische selectie. Je moest hiervoor een vragenlijst moeten invullen over je medisch verleden, op basis hiervan werd je aanvraag gekeurd. Dit gold ook voor de tandartsverzekering T Royaal en T Excellent.

Online declareren

Bij Avéro Achmea was het alleen mogelijk om de zorgkosten online te declareren.

Gratis kraampakket

In verwachting? Alle klanten die een aanvullende verzekering hadden afgesloten ontvingen een gratis kraampakket van Avéro Achmea. Je kon hier in het begin van je zwangerschap een aanvraag voor indienen en je ontving het pakket in de zevende maand.

Avéro Achmea zorgverzekeringen vergelijken met andere zorgverzekeraars

Avéro Achmea is sinds 2020 gefuseerd met Zilveren Kruis. De Zilveren Kruis zorgverzekering kan je vergelijken op prijs en dekking met de contractaanbiedingen van andere zorgverzekeraars. Door zorgverzekeringen te vergelijken, kun je al gauw enkele honderden euro’s per jaar besparen. Kies de voordeligste zorgverzekering voor je situatie en Overstappen.nl regelt een zorgeloze overstap naar de nieuwe zorgverzekeraar.