Minder schademeldingen door woningbranden, verzekeraars melden afname | Overstappen.nl
27-12-2023

Minder schademeldingen door woningbranden, verzekeraars melden afname

Er is een afname in het aantal schademeldingen door woningbranden. Hier lees je welke steden het meeste schademelden en wanneer de meeste meldingen binnenkomen.

3 minuten 27-12-2023
Jeremy Broekman
Expert Woonverzekeringen

In Nederland signaleren verzekeraars een constante daling in het aantal schademeldingen als gevolg van woningbranden. Het aantal claims bedroeg vorig jaar ongeveer 56.000, een afname ten opzichte van de 60.000 in 2021 en meer dan 67.000 in het voorgaande jaar. In 2018 rapporteerden verzekeraars zelfs meer dan 81.000 meldingen van brandschade. Het is echter nog onduidelijk of deze afname daadwerkelijk betekent dat er minder woningbranden voorkomen.

Welke steden melden de meeste brandschade?

Van de grotere Nederlandse steden had Enschede naar verhouding vorig jaar de meeste claims. Op elke duizend huishoudens werden daar 9,84 meldingen van brandschade geregistreerd. Andere steden zoals Tilburg, Almere, Zwolle en Breda volgen op de lijst.

Tijdstip van de meeste meldingen

Gedurende het hele jaar melden verzekerden vrijwel dagelijks tussen de honderd en tweehonderd gevallen van brandschade. Dit aantal blijft relatief stabiel. Maar het blijkt dat de meeste meldingen met betrekking tot woningbranden rond de jaarwisseling plaatsvinden. Op zowel de eerste als de laatste dag van 2021 werden meer dan vijfhonderd schademeldingen geregistreerd. Op de laatste dag van 2021 werden er meer dan 750 claims ingediend. Gevolgd door ruim 900 claims op de eerste dag van 2022 werden ruim negenhonderd claims ingediend. Ondanks de daling van schadeclaims als gevolg van woningbranden, wordt er een toename verwacht van claims als gevolg van vuurwerkschade op oudejaarsavond.

‘’Inboedel- en opstalverzekeringen zijn onmisbaar en al helemaal tijdens oud en nieuw. Ze bieden financiële bescherming tegen schade aan eigendommen en je huis, wat vaak voorkomt door vuurwerk en open vuur. Een geruststellende gedachte om onbezorgd te genieten van de jaarwisseling.’’
Jeremy Broekman
Expert Woonverzekeringen

Belangrijkste oorzaken van branden en trends in meldingen

Opvallend is dat bijna de helft van alle branden wordt veroorzaakt door menselijk handelen. Kortsluiting is verantwoordelijk voor meer dan 10 procent van de branden, terwijl ongeveer een op de tien branden ontstaat tijdens werkzaamheden.

Hoewel het aantal schademeldingen als gevolg van woningbranden de afgelopen jaren gestaag is afgenomen, was er in 2020 een uitzondering, waarin meer woningbranden werden geregistreerd dan in 2019. Dit wordt toegeschreven aan de uitbraak van het coronavirus, waardoor meer mensen vanuit huis werkten.

Preventie en bewustwording

Het Verbond van Verzekeraars zet zich in om mensen bewust te maken van de gevaren van brand en pleit voor meer aandacht voor preventie. Brand kan immers veel leed veroorzaken, soms met fatale gevolgen. Ook materiële schade kan leiden tot aanzienlijk ongemak, zoals beschadigde eigendommen, misgelopen inkomsten en extra kosten.

Jeremy Broekman
Expert Woonverzekeringen
3 minuten 27-12-2023

Over onze expert

Sinds 2023 is Jeremy Broekman onderdeel van de Kizi familie. Hij voorziet je van de belangrijkste informatie over de woonverzekeringen van Overstappen.nl.

Terug naar boven