Vergoeding Dieetadvies verzekering

Goede voeding en eetgewoonten kunnen zorgen voor een gezond leven. Een diëtist kan hier voorlichting over geven en een persoonlijk dieetadvies samenstellen. De eerste drie uur dieetadvies wordt vergoed vanuit de basisverzekering.

Inhoudsopgave

Wanneer is dieetadvies nodig?

Er zijn verschillende redenen om naar een diëtist te gaan voor dieetadvies, bijvoorbeeld als je overgewicht hebt, een eetstoornis, klachten aan je maag of darmen, een voedingsallergie of een ziekte waarbij het volgen van een dieet belangrijk is. Een dieet kan ervoor zorgen dat je leert over gezond eten of kan zorgen voor een goede weerstand. Een dieet is altijd persoonsgebonden, de diëtist baseert het dieet op je eet- en beweegpatroon.

Aantal uren vergoeding

Vanuit de basisverzekering worden de eerste drie uur bij een diëtist vergoed. Je betaalt hiervoor het eigen risico tenzij je bent gediagnosticeerd met diabetes, chronische obstructieve longziekte (COPD) of een een verhoogde kans op hart-en vaatziekten (CRM). In dit geval kom je in de ketenzorg terecht en hoef je geen eigen risico te betalen, alle kosten worden dan door de basisverzekering vergoed. Wanneer je geen chronische aandoening hebt kun je een aanvullende verzekering afsluiten om meerdere uren dieetadvies vergoed te krijgen. Een aantal verzekeraars biedt een aanvullende verzekering met dekking voor dieetadvies.

Ketenzorg

Met ketenzorg wordt bedoeld dat verschillende zorgverleners samenwerken om een zorgplan voor je op te stellen. Onder andere huisartsen, apothekers en diëtisten kunnen binnen deze ketenzorg vallen. Zij stellen samen een zorgplan op waarin staat welke zorg je krijgt van welke zorgverlener en wat je zelf moet doen, zoals op tijd je medicijnen nemen.

Door de ketenzorg hebben alle zorgverleners inzicht in het zorgplan, zodat ze de verschillende behandelingen op elkaar af kunnen stemmen. Je brengt in eerste instantie een bezoek aan de huisarts, welke kan afstemmen welke zorg je nodig hebt. Via de huisarts kun je doorverwezen worden naar de verschillende zorgverleners die in het zorgplan zijn betrokken. Een voorwaarde voor de ketenzorg is daarom dat je huisarts hierbij aangesloten is, dit kun je bij je huisarts navragen.

Dieetpreparaten

Als je geen npilormaal voedsel kunt opnemen in je lichaam, kunnen dieetpreparaten worden gebruikt als vervanging van normaal voedsel. Dieetpreparaten zijn qua vorm en samenstelling anders dan normaal voedsel, ze kunnen bijvoorbeeld in de vorm van drinkvoeding komen. Deze preparaten moeten door een arts worden voorgeschreven en kunnen alleen op recept worden opgehaald bij een apotheek. Een aantal redenen voor het voorschrijven van dieetpreparaten is:

  • Als normaal, vast voedsel niet kan worden doorgeslikt of niet goed kan worden verwerkt
  • Als aangepaste voeding vanwege medische redenen niet kan worden gegeten
  • Als je een voedselallergie hebt
  • Bij ernstige ondervoeding

Vergoeding van dieetpreparaten

De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering, let wel op dat hiervoor eerst je eigen risico geldt. Als de kosten hoger uitvallen dan je eigen risico, krijg je deze uit de basisverzekering betaald.

Dieetkosten als aftrekpost belasting

Een aantal zorgkosten kunnen worden afgetrokken bij de belastingaangifte, waaronder dieetkosten. De overheid heeft een dieetlijst opgesteld waarop een vast bedrag is vastgesteld dat per dieet kan worden afgetrokken. Er zijn een aantal voorwaarden waar je aan moet voldoen voordat je in aanmerking kan komen voor het aftrekken van deze kosten, zoals het drempelbedrag en een bevestiging van de huisarts voor het volgen van het dieet met medische doeleinden.

Verwijzing huisarts

Een verwijzing van de huisarts voor dieetadvies is bij de meeste zorgverzekeraars een voorwaarde voor vergoeding vanuit de basisverzekering. Een aantal zorgverzekeraars stelt een verwijzing voor de eerste drie behandelingen niet verplicht en het wordt daarom aangeraden om van tevoren de polisvoorwaarden van je zorgverzekeraar te controleren. Diabetes, COPD (chronische obstructieve longziekte) en CRM (hart- en vaatziekten) zijn medische indicaties en hiervoor is een doorverwijzing van de huisarts verplicht.

Voorwaarden vergoeding

Veel zorgverzekeraars stellen de voorwaarde dat de zorgverlener door wie je behandeld wordt gecontracteerd is. Bij niet-gecontracteerde zorgverleners kan het zijn dat de zorgverzekeraar maar een deel van de vergoeding uitkeert. Dit geldt zowel voor de diëtist als de apotheker voor eventuele dieetpreparaten.

Vergoeding dieetadvies verzekering

Als je van plan bent om een diëtist te bezoeken voor dieetadvies, krijg je de eerste drie uur vergoed vanuit de basisverzekering. Als je meerdere bezoeken wilt brengen en je hebt geen chronische aandoening dan kan een aanvullende verzekering deze kosten dekken. Vergelijk de zorgverzekeringen met dieetadvies dekking met onze zorgvergelijker.

Vergoedingen dieetadvies per verzekeraar

 

Overstappen.nl is onderdeel van Kizi

Close modal

Overstappen.nl, Autoverzekering.nl en EasySwitch.nl zijn onderdeel van Kizi, het overkoepelende merk van al onze websites. Bij Kizi maken we financiële keuzes makkelijk. Of het nou gaat om je internet, energiecontract of je verzekeringen.