Vergoeding Eigen Bijdrage GVS verzekering

De kosten voor medicijnen kunnen soms hoog oplopen. Medicijnen die worden voorgeschreven door een arts worden daarom meestal vergoed vanuit de basisverzekering, maar het kan in sommige gevallen verstandig zijn om een aanvullende verzekering af te sluiten zodat de hoge ziektekosten vergoed kunnen worden.

Inhoudsopgave

Wat is het GVS?

De afkorting staat voor Geneesmiddel Vergoeding Systeem. Dit is een lijst met geregistreerde medicijnen die is opgesteld door de Rijksoverheid. In 1991 werd dit systeem ingevoerd om een overzicht te geven van verschillende medicijnen met een vergelijkbare werking. Deze medicijnen worden in groepen geplaatst, iedere groep bevat medicijnen die door elkaar vervangbaar zijn. De criteria voor deze vervangbaarheid zijn:

  • De verschillende medicijnen kunnen bij dezelfde medische indicatie worden gebruikt,
  • de medicijnen kunnen op dezelfde manier worden toegediend,
  • de medicijnen zijn bedoeld voor personen uit dezelfde leeftijd.

Aan alle drie de criteria moet worden voldaan om medicijnen binnen een groep te plaatsen.

Vergoeding van geneesmiddelen berekenen

pillenJe kunt zelf opzoeken hoeveel je vergoed krijgt voor een bepaald geneesmiddel. Via Zorginstituut Nederland kun je informatie over medicijnen opzoeken; of het staat opgenomen in het GVS, of je een vergoeding kunt krijgen en informatie over vervangende geneesmiddelen.

Medicijn op de markt brengen

Voordat een nieuw medicijn op de markt kan komen in Nederland, wordt het eerst getest door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Het medicijn moet worden goedgekeurd op de gebieden werkzaamheid, kwaliteit en veiligheid. Als het medicijn wordt goedgekeurd moet het worden geregistreerd in het Register van Geneesmiddelen. Homeopathische geneesmiddelen worden wel op kwaliteit en veiligheid getest, maar niet op werkzaamheid.

Eigen bijdrage

De medicijnen die in deze lijst zijn opgenomen, worden (deels) vergoed vanuit de basisverzekering. Voor een groep medicijnen met dezelfde werking geldt een vergoedingslimiet, de kosten boven dit limiet moet je zelf bijbetalen. De lijst met de huidige vergoedingslimieten vind je hier.

De kosten die je zelf moet bijbetalen worden de eigen bijdrage genoemd. Een eigen bijdrage is niet hetzelfde als het eigen risico. Sommige medicijnen krijg je deels vergoed vanuit de basisverzekering. Het deel dat niet door de basisverzekering wordt vergoed valt onder de eigen bijdrage, deze kosten zijn in principe voor eigen rekening, maar je kunt een aanvullende verzekering afsluiten om je tegen deze kosten in te dekken.

Eigen risico

Van de kosten die vanuit de basisverzekering worden vergoed valt het eerste deel onder het eigen risico. Dit is een vastgesteld bedrag per jaar en geldt voor alle zorgkosten die onder de basisverzekering vallen. De kosten die boven het eigen risico uitkomen krijg je vergoed. Voor vergoedingen uit de aanvullende verzekeringen geldt geen eigen risico.

Preferentiebeleid

Aangezien er verschillende medicijnen met dezelfde werking zijn opgenomen in het GVS, kiezen veel zorgverzekeraars er voor om alleen de goedkoopste variant te vergoeden. Dit wordt een preferentiebeleid genoemd. Als de huisarts de duurdere variant voorschrijft, bijvoorbeeld vanwege een allergie voor de goedkope variant, dan kun je wel in aanmerking komen voor een vergoeding.

Aanvullende verzekering

spuit en medicijnDe meeste zorgverzekeraars bieden een aanvullende verzekering aan waarbij je een vergoeding kunt krijgen voor de eigen bijdrage. Een aantal zorgverzekeringen met een uitgebreid pakket vergoeden vanuit dit aanvullende pakket ook de kosten voor medicijnen die niet zijn opgenomen in het GVS.

Verwijzing van de huisarts

De medicijnen die staan opgenomen in het GVS zijn alleen verkrijgbaar op recept; dit betekent dat zij moeten worden voorgeschreven door een arts.

Vergoeding eigen bijdrage GVS verzekering

De medicijnen die staan opgenomen in het GVS kun je vergoed krijgen vanuit de basisverzekering, maar deze kosten worden niet altijd volledig gedekt, je moet hiervoor een eigen bijdrage betalen. Voor deze extra kosten kun je een aanvullende verzekering afsluiten. Met onze zorgvergelijker krijg je direct een overzicht van de zorgverzekeringen die een aanvullende verzekering aanbieden met een vergoeding voor de eigen bijdrage voor medicijnen uit het GVS.

Vergoedingen eigen bijdrage per verzekeraar

Overstappen.nl is onderdeel van Kizi

Close modal

Overstappen.nl, Autoverzekering.nl en EasySwitch.nl zijn onderdeel van Kizi, het overkoepelende merk van al onze websites. Bij Kizi maken we financiële keuzes makkelijk. Of het nou gaat om je internet, energiecontract of je verzekeringen.