Vergoeding Homeopathie verzekering

Homeopathie is een complementaire geneeswijze die zijn basis vindt in het gelijksoortigheidsbeginsel. De geneeskunst van homeopathie gelooft in het zelfherstellend vermogen van het lichaam. Vergoeding homeopathie kan verkregen worden door het afsluiten van een aanvullende verzekering. De zorgverzekering homeopathie valt onder de aanvullende verzekering alternatieve geneeswijzen.

Vergelijk zorgverzekeringen

Inhoudsopgave

Afspraak met een homeopaat
Voor wie is homeopathie?
Homeopathische geneesmiddelen
Krachtiger maken van geneesmiddelen
Homeopathische consulten
Vergoeding homeopathie
Vergoeding homeopathische geneesmiddelen
Aanvullende eisen vergoeding homeopathische geneesmiddelen
Verzekering homeopathie 2022

Vergoedingen voor homeopathie per zorgverzekeraar

Afspraak met een homeopaat

Wanneer het evenwicht in het lichaam verstoord is geraakt, kunnen er klachten ontstaan. Een homeopathisch arts gaat op zoek naar de oorzaken van deze verstoring. Dit doet de homeopaat op zowel lichamelijk vlak als geestelijk vlak. De arts stelt na dit onderzoek een diagnose. Door het gebruik van homeopathische geneesmiddelen kan het natuurlijke evenwicht van het lichaam hersteld worden.

Voor wie is homeopathie?

Homeopathie is geschikt voor mensen van iedere leeftijd en kan toegepast worden bij allerlei soorten ziekten. Zo kan homeopathie verlichting bieden wanneer iemand last heeft van bijwerkingen van reguliere geneesmiddelen zoals bijvoorbeeld de geneesmiddelen van kanker.

pillenHomeopathische geneesmiddelen

Homeopathische geneesmiddelen bestaan uit natuurlijke producten. Het kan gaan om substanties van planten, dieren en mineralen. Door de werking van deze natuurlijke middelen is is het mogelijk dat het lichaam zichzelf weet te herstellen. Doel van de homeopathische geneesmiddelen is het lichaam een duwtje in de rug te geven voor herstel. Homeopathische geneesmiddelen kunnen naast reguliere geneesmiddelen worden gebruikt.

Krachtiger maken van geneesmiddelen

Er bestaan veel verschillende homeopathische geneesmiddelen. Een groot deel van deze geneesmiddelen worden bereid uit plantaardig materiaal. Naast plantaardig materiaal wordt er ook veel gebruik gemaakt van dierlijke middelen, mineralen, ziekteproducten en enkele chemische stoffen. Een voorbeeld van een homeopathisch geneesmiddel is het madeliefje, dit plantje wordt gebruikt bij acute aandoeningen zoals hevige emoties of acute ziektes. Homeopathische geneesmiddelen worden bereid door homeopathische grondstoffen te verdunnen en te schudden. Door het steeds weer opnieuw verdunnen en schudden wordt de eventuele giftigheid van de stoffen verwijderd en wordt de genezende prikkel van de stof vrijgemaakt. Het eindproduct wordt een gepotentieerd middel genoemd.

Homeopathische consulten

Homeopathische middelen die worden voorgeschreven dienen goed bij de patiënt te passen, op emotioneel, mentaal en lichamelijk niveau. Om erachter te komen welk middel voor iemand geschikt is, zijn de consulten belangrijk voorafgaand aan het voorschrijven van de stoffen.

Vergoeding homeopathie

Vergoeding homeopathie kan verkregen worden uit een aanvullende zorgverzekering. Bij de meeste zorgverzekeraars valt de vergoeding homeopathie onder de aanvullende verzekering voor alternatieve geneeswijzen. Om vergoeding homeopathie te krijgen moet de homeopaat naar keuze wel aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • De homeopaat moet aangesloten zijn bij een erkende beroepsvereniging. Er bestaan in Nederland 3 beroepsverenigingen voor homeopathie:
  1. De Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopathie (NVKH)
  2. De Artsenvereniging Voor Integrale Geneeskunde (AVIG)
  3. De Nederlandse Organisatie van Klassiek Homeopaten (NOKH)
  • In een aantal gevallen kan er ook vergoeding verkregen worden wanneer de homeopaat is aangesloten bij een andere beroepsvereniging. Een bekende beroepsvereniging voor natuurgeneeswijzen is de Vereniging van Natuurgeneeskundig Therapeuten (VNT). Neem voor de zekerheid contact op met je zorgverzekeraar om te checken of de homeopaat van jouw keuze vergoed wordt.

Vergoeding homeopathische geneesmiddelen

Om vergoeding homeopathie te ontvangen voor homeopathische geneesmiddelen zijn andere voorwaarden van toepassing. Zo spelen onderstaande voorwaarden een rol bij de vergoeding:

  • zijn de geneesmiddelen geregistreerd*
  • wie schrijft het geneesmiddel voor**
  • wie levert het geneesmiddel***
  • beschikt de fabrikant over een vergunning

*Homeopathische middelen moeten geregistreerd zijn volgens de voorwaarden van de Nederlandse Geneesmiddelenwet of het Besluit homeopathisch farmaceutische producten.

**Om het geneesmiddel vergoed te krijgen moet het door een BIG arts (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg), huisarts of een medisch specialist worden voorgeschreven en ***door een apotheker of huisarts worden afgeleverd.

Aanvullende eisen vergoeding homeopathische geneesmiddelen

Een aantal verzekeraars vergoeden het middel ook als het wordt voorgeschreven door een alternatief/complementair genezer of zorgverlener. De levering van de geneesmiddelen moet dan nog steeds wel tot stand komen via een apotheek of apotheekhoudend arts. Wanneer er aan de voorwaarden is voldaan, vallen de geneesmiddelen en consulten onder homeopathie en ontvang je vergoeding homeopathie vanuit de zorgverzekering homeopathie.

Verzekering homeopathie

Let bij het zoeken naar een aanvullende verzekering op de vergoeding homeopathie: het percentage van de kosten dat gedekt wordt, de maximale vergoeding per jaar en/of per behandeling en de maandelijkse premie. De verzekering homeopathie valt onder de aanvullende verzekering voor alternatieve geneesmiddelen en vind je via onze zorgvergelijker.

Vergoedingen voor homeopathie per zorgverzekeraar

Overstappen.nl is onderdeel van Kizi

Close modal

Overstappen.nl, Autoverzekering.nl en EasySwitch.nl zijn onderdeel van Kizi, het overkoepelende merk van al onze websites. Bij Kizi maken we financiële keuzes makkelijk. Of het nou gaat om je internet, energiecontract of je verzekeringen.