Om je een optimale ervaring te geven op onze website, maken wij gebruik van cookies. Door gebruik te maken van onze website ga je akkoord met onze privacyverklaring Sluiten

Vergoeding Medicijnen verzekering

Of je medicijnen vergoeding ontvangt verschilt per zorgverzekeraar. Sommige medicijnen worden geheel vergoed, sommige gedeeltelijk en sommige helemaal niet. Daarnaast is er nóg een verschil in medicijnen vergoeding, namelijk of je medicijnen worden vergoed vanuit het basispakket of dat je voor de vergoeding een aanvullende verzekering af moet sluiten.

Inhoudsopgaven

Medicijnen vergoeding vanuit het basispakket
Eigen bijdrage medicijnen vergoeding
Eigen risico medicijnen vergoeding
Geen acceptatieplicht
Registratie geneesmiddelen
Geneesmiddelen Vergoedingssysteem (GVS)
Zorgverzekeraars eigen beleid
Een voorbeeld: vergoeding Ritalin
Vergoeding medicijnen toegediend in het ziekenhuis
Aanvullende zorgverzekering medicijnen 2019

Bekijk de vergoedingen per verzekeraar

Waarom is zorgverzekeringen vergelijken voor mij de moeite waard?

  • De premie van je huidige verzekeraar stijgt
  • In 2019 wijzigen de dekkingen en voorwaarden
  • Je bespaart op je aanvullende verzekeringen
Bereken je premie

Medicijnen vergoeding vanuit het basispakket

De dekking voor medicijnen uit het basispakket is voor iedereen hetzelfde. Medicijnen die het meest noodzakelijk zijn, zijn opgenomen in het basispakket. Voor medicijnen vergoeding vanuit het basispakket geldt echter een maximum. De maximale vergoeding voor geneesmiddelen is door de overheid vastgesteld. Een aantal medicijnen wordt geheel vergoed, voor andere medicijnen geldt het eigen risico.

Eigen bijdrage medicijnen vergoeding

Soms moet je voor de geneesmiddelen die je wilt gebruiken een eigen bijdrage betalen. Dit betekent dat je de gehele of de gedeeltelijke zorgkosten zelf moet betalen. Het deel van de kosten dat voor eigen rekening is, is wettelijk vastgesteld. Zo is er wettelijk bepaald dat je een bepaald percentage van een bepaald medicijn zelf moet betalen. Voor een vergoeding van de eigen bijdrage in dit soort gevallen, is het mogelijk een aanvullende medicijnen zorgverzekering af te sluiten.

pillenEigen risico medicijnen vergoeding

Wanneer je medicijnkosten vergoed worden door de basisverzekering, tellen deze vergoede kosten mee voor je Geen acceptatieplicht

In tegenstelling tot de basisverzekering, zijn verzekeraars niet verplicht je toe te laten voor een aanvullende verzekering. Wanneer je niet wordt toegelaten voor een aanvullende verzekering hoeft de verzekeraar je geen medicijnen vergoeding uit te keren. Op basis van enkele vragen kunnen zorgverzekeraars ervoor kiezen je verzoek voor een aanvullende zorgverzekering af te wijzen. Je medische gegevens kunnen voor een verzekeraar een reden vormen om je niet geheel te dekken, een hogere premie te laten betalen of volledig af te wijzen. Dit heeft te maken met de zorgkosten die je verwacht te gaan maken, wanneer je chronisch ziek bent of wat ouder bent kan dit je meer premie kosten. Wees dus op tijd met het aanvragen van een aanvullende verzekering voor het vergoeden van je geneesmiddelen.

Registratie geneesmiddelen

Wanneer een geneesmiddel is beoordeeld door het College ter Beoordeling van de Geneesmiddelen (CBG) krijgt deze een Nederlandse registratie. Vervolgens, wanneer het geneesmiddel een Nederlandse registratie heeft gekregen, krijgt deze een RVG-nummer (Registratie voor Geneesmiddelen). Het CBG zorgt door middel van de registratie van geneesmiddelen voor de toelating en bewaking van werkzame geneesmiddelen op de markt. Hiermee heeft het CBG als doel de volksgezondheid te beschermen. Het is echter niet zo dat je voor alle geneesmiddelen die geregistreerd zijn ook een medicijnen vergoeding ontvangt van verzekeraars. Het Zorginstuut keurt namens het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport welke van de geregistreerde medicijnen worden opgenomen in de basisverzekering. De medicijnen die vergoed worden, worden vervolgens opgenomen in het Geneesmiddelen Vergoedingssysteem (GVS).

Geneesmiddelen Vergoedingssysteem (GVS)

Het Geneesmiddelen Vergoedingssysteem staat voor het bepalen van medicijnen vergoeding. De vergoeding van medicijnen wordt bepaald door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De overheid bepaalt welke medicijnen binnen het GVS vallen. Zorgverzekeraars vergoeden alleen medicijnen uit de basisverzekering die op zijn genomen in het GVS. Voor het vergoeden van medicijnen die buiten het GVS vallen, kun je een aanvullende zorgverzekering medicijnen 2019 afsluiten.

Zorgverzekeraars eigen beleid

Iedere zorgverzekeraar mag een eigen beleid voeren voor wat betreft medicijnen vergoeding. Deze medicijnen vergoeding wordt bepaald op basis van een voorkeursbeleid. De voorkeur voor bepaalde medicijnen vanuit een zorgverzekeraar moet echter wel vermeld worden in de polisvoorwaarden. Wanneer de zorgverzekeraar geen preferentiebeleid voert, kiest de apotheker het merk. Van elke groep medicijnen met dezelfde werkzame stof kiest de verzekeraar één fabrikant. Vaak is dat het medicijn waarbij de verzekeraar de laagste prijs heeft bedongen. Wanneer het medicijn van voorkeur gekozen is, moet de apotheker dit merk leveren aan verzekerden. Wanneer je als klant van een verzekeraar andere medicijnen wilt hebben dan de medicijnen die je verzekeraar voor je heeft gekozen, ontvang je hiervoor geen vergoeding. Uitzondering hierop is wanneer de arts aangeeft dat een bepaald merk medisch noodzakelijk is. Om toch een vergoeding te kunnen ontvangen is het handig een aanvullende medicijnen verzekering af te sluiten.

eerste hulp kitEen voorbeeld: vergoeding Ritalin

Voor de behandeling van ADHD wordt vaak gekozen voor de medicijnen Concerta, Strattera of Ritalin. Voor de merken Concerta en Strattera geldt een eigen bijdrage. Voor het goedkopere middel methylfenidaat van Ritalin ontvang je een gehele medicijnen vergoeding vanuit het basispakket bij de meeste verzekeraars. Er bestaat echter geen belangrijk verschil tussen de drie merken medicijnen. De keuze voor de vergoeding van Ritalin heeft puur te maken met het feit dat de meeste zorgverzekeraars kiezen voor het vergoeden van de goedkoopste variant medicijnen met dezelfde werkzame stof. Verschillende verzekeraars bieden echter wel een aanvullende verzekering voor het vergoeden van de andere werkzame medicijnen voor ADHD.

Vergoeding medicijnen toegediend in het ziekenhuis

Wanneer je in het ziekenhuis ligt en daar medicijnen krijgt toegediend, vallen de kosten hiervoor in het ziekenhuisbudget. Het ziekenhuis beschikt over een budget waarmee de kosten voor geneesmiddelen in principe altijd gedekt worden.

Aanvullende zorgverzekering medicijnen 2019

Heb je veel kosten aan medicijnen? Wanneer je veel kosten hebt aan je medicijngebruik is het slim een aanvullende verzekering af te sluiten. Door je aanvullend te verzekeren is het mogelijk een medicijnen vergoeding te ontvangen. Gebruik onze zorgvergelijker om te zien welke zorgverzekeraar de best dekkende aanvullende zorgverzekering medicijnen 2019 aanbiedt, passend bij jouw medicijngebruik.

Waarom is zorgverzekeringen vergelijken voor mij de moeite waard?

  • De premie van je huidige verzekeraar stijgt
  • In 2019 wijzigen de dekkingen en voorwaarden
  • Je bespaart op je aanvullende verzekeringen
Bereken je premie

Vergoedingen voor medicijnen per verzekeraar

Deze vergoedingen gelden voor een 25 jarige vrouw en hebben betrekking op het jaar 2019. Kijk voor de persoonlijke polisvoorwaarden altijd op de website van de zorgverzekeraar.


Aan bovenstaande informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Overstappen.nl werkt dagelijks aan het accuraat bijhouden van de informatie omtrent zorgverzekeringen. De zorgbranche is echter een snel veranderend landschap. Voor het beste advies neem je contact op met je huisarts. Kijk ook altijd eerst naar de specifieke polisvoorwaarden in onze vergelijker.

Waarom is zorgverzekeringen vergelijken voor mij de moeite waard?

  • De premie van je huidige verzekeraar stijgt
  • In 2019 wijzigen de dekkingen en voorwaarden
  • Je bespaart op je aanvullende verzekeringen
Bereken je premie