Vergoeding Medicijnen verzekering

Of je medicijnen vergoeding ontvangt verschilt per zorgverzekeraar. Sommige medicijnen worden geheel vergoed, sommige gedeeltelijk en sommige helemaal niet. Daarnaast is er nóg een verschil in medicijnen vergoeding, namelijk of je medicijnen worden vergoed vanuit het basispakket of dat je voor de vergoeding een aanvullende verzekering af moet sluiten.

Vergelijk zorgverzekeringen

Inhoudsopgave

Medicijnen vergoeding vanuit het basispakket

De dekking voor medicijnen uit het basispakket is voor iedereen hetzelfde. Medicijnen die het meest noodzakelijk zijn, zijn opgenomen in het basispakket. Voor medicijnen vergoeding vanuit het basispakket geldt echter een maximum. De maximale vergoeding voor geneesmiddelen is door de overheid vastgesteld. Een aantal medicijnen wordt geheel vergoed, voor andere medicijnen geldt het eigen risico.

Eigen bijdrage medicijnen vergoeding

Soms moet je voor de geneesmiddelen die je wilt gebruiken een eigen bijdrage betalen. Dit betekent dat je de gehele of de gedeeltelijke zorgkosten zelf moet betalen. Het deel van de kosten dat voor eigen rekening is, is wettelijk vastgesteld. Zo is er wettelijk bepaald dat je een bepaald percentage van een bepaald medicijn zelf moet betalen. Voor een vergoeding van de eigen bijdrage in dit soort gevallen, is het mogelijk een aanvullende medicijnen zorgverzekering af te sluiten.

Eigen risico medicijnen vergoeding

Wanneer je medicijnkosten vergoed worden door de basisverzekering, tellen deze vergoede kosten mee voor je eigen risico.

In tegenstelling tot de basisverzekering, zijn verzekeraars niet verplicht je toe te laten voor een aanvullende verzekering. Wanneer je niet wordt toegelaten voor een aanvullende verzekering hoeftpillen de verzekeraar je geen medicijnen vergoeding uit te keren. Op basisvan enkele vragen kunnen zorgverzekeraars ervoor kiezen je verzoek voor een aanvullende zorgverzekering af te wijzen. Je medische gegevens kunnen voor een verzekeraar een reden vormen om je niet geheel te dekken, een hogere premie te laten betalen of volledig af te wijzen. Dit heeft te maken met de zorgkosten die je verwacht te gaan maken, wanneer je chronisch ziek bent of wat ouder bent kan dit je meer premie kosten. Wees dus op tijd met het aanvragen van een aanvullende verzekering voor het vergoeden van je geneesmiddelen.

Registratie geneesmiddelen

Wanneer een geneesmiddel is beoordeeld door het College ter Beoordeling van de Geneesmiddelen (CBG) krijgt deze een Nederlandse registratie. Vervolgens, wanneer het geneesmiddel een Nederlandse registratie heeft gekregen, krijgt deze een RVG-nummer (Registratie voor Geneesmiddelen). Het CBG zorgt door middel van de registratie van geneesmiddelen voor de toelating en bewaking van werkzame geneesmiddelen op de markt. Hiermee heeft het CBG als doel de volksgezondheid te beschermen. Het is echter niet zo dat je voor alle geneesmiddelen die geregistreerd zijn ook een medicijnen vergoeding ontvangt van verzekeraars. Het Zorginstuut keurt namens het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport welke van de geregistreerde medicijnen worden opgenomen in de basisverzekering. De medicijnen die vergoed worden, worden vervolgens opgenomen in het Geneesmiddelen Vergoedingssysteem (GVS).

 

Geneesmiddelen Vergoedingssysteem

Het Geneesmiddelen Vergoedingssysteem staat voor het bepalen van medicijnen vergoeding. De vergoeding van medicijnen wordt bepaald door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De overheid bepaalt welke medicijnen binnen het GVS vallen. Zorgverzekeraars vergoeden alleen medicijnen uit de basisverzekering die op zijn genomen in het GVS. Voor het vergoeden van medicijnen die buiten het GVS vallen, kun je een aanvullende zorgverzekering medicijnen afsluiten.

Zorgverzekeraars eigen beleid

 Iedere zorgverzekeraar mag een eigen beleid voeren voor wat betreft medicijnen vergoeding. Deze medicijnen vergoeding wordt bepaald op basis van een voorkeursbeleid. De voorkeur voor bepaalde medicijnen vanuit een zorgverzekeraar moet echter wel vermeld worden in de polisvoorwaarden. Wanneer de zorgverzekeraar geen preferentiebeleid voert, kiest de apotheker het merk. Van elke groep medicijnen met dezelfde werkzame stof kiest de verzekeraar één fabrikant. Vaak is dat het medicijn waarbij de verzekeraar de laagste prijs heeft bedongen. Wanneer het medicijn van voorkeur gekozen is, moet de apotheker dit merk leveren aan verzekerden. Wanneer je als klant van een verzekeraar andere medicijnen wilt hebben dan de medicijnen die je verzekeraar voor je heeft gekozen, ontvang je hiervoor geen vergoeding. Uitzondering hierop is wanneer de arts aangeeft dat een bepaald merk medisch noodzakelijk is. Om toch een vergoeding te kunnen ontvangen is het handig een aanvullende medicijnen verzekering af te sluiten.

Vergoeding Ritalin

Voor de behandeling van ADHD wordt vaak gekozen voor de medicijnen Concerta, Strattera of Ritalin. Voor de merken Concerta en Strattera geldt een eigen bijdrage. Voor het goedkopere middel methylfenidaat van Ritalin ontvang je een gehele medicijnen vergoeding vanuit het basispakket bij de meeste verzekeraars. Er bestaat echter geen belangrijk verschil tussen de drie merken medicijnen. De keuze voor de vergoeding van Ritalin heeft puur te maken met het feit dat de meeste zorgverzekeraars kiezen voor het vergoeden van de goedkoopste variant medicijnen met dezelfde werkzame stof. Verschillende verzekeraars bieden echter wel een aanvullende verzekering voor het vergoeden van de andere werkzame medicijnen voor ADHD.

Vergoeding medicijnen toegediend in het ziekenhuis

Wanneer je in het ziekenhuis ligt en daar medicijnen krijgt toegediend, vallen de kosten hiervoor in het ziekenhuisbudget. Het ziekenhuis beschikt over een budget waarmee de kosten voor geneesmiddelen in principe altijd gedekt worden.

Aanvullende zorgverzekering medicijnen 2022

Heb je veel kosten aan medicijnen? Wanneer je veel kosten hebt aan je medicijngebruik is het slim een aanvullende verzekering af te sluiten. Door je aanvullend te verzekeren is het mogelijk een medicijnen vergoeding te ontvangen. Gebruik onze zorgvergelijker om te zien welke zorgverzekeraar de best dekkende aanvullende zorgverzekering medicijnen aanbiedt, passend bij jouw medicijngebruik.

Overstappen.nl is onderdeel van Kizi

Close modal

Overstappen.nl, Autoverzekering.nl en EasySwitch.nl zijn onderdeel van Kizi, het overkoepelende merk van al onze websites. Bij Kizi maken we financiële keuzes makkelijk. Of het nou gaat om je internet, energiecontract of je verzekeringen.