Vergoeding OrthoManuele Geneeskunde

OrthoManuele Geneeskunde is een alternatieve geneeswijze die zicht richt op de behandeling van klachten die te maken hebben met het bewegingsapparaat. OrthoManuele Geneeskunde verschilt van Manuele therapie doordat de behandeling wordt uitgevoerd door een regulier opgeleide arts. OrthoManuele Geneeskunde vergoeding wordt bij de meeste zorgverzekeraars verkregen vanuit de aanvullende verzekering voor alternatieve geneeswijzen.

Vergelijk zorgverzekeringen

Inhoudsopgave

Wat is OrthoManuele Geneeskunde?
Assymetrie opheffen
Klachten
Wanneer geen gebruik maken van  OrthoManuele Geneeskunde?
De behandeling
OrthoManipulatie
Vergoeding OrthoManuele Geneeskunde
Eisen zorgverzekeraars
Geen verwijsbrief nodig
Verzekering OrthoManuele Geneeskunde

Wat is OrthoManuele Geneeskunde?

OrthoManuele Geneeskunde is een manueel geneeskundige correctiemethode. Deze alternatieve geneeswijze is erop gericht wervelafstanden te diagnosticeren en te behandelen. Een arts OrthoManuele Geneeskunde heeft de basisopleiding voor arts doorlopen en heeft daarna twee jaar een opleiding gevolgd voor OrthoManuele Geneeskunde. Dankzij deze opleiding is de arts een specialist in het herkennen van fouten in de stand van het bewegingsapparaat.

Asymmetrie opheffen

De OrthoManuele Geneeskunde gaat ervan uit dat ieder lichaam oorspronkelijk recht en symmetrisch van bouw is en dat deze bouw in de loop van het leven verstoord kan raken. Zo kan de symmetrische bouw van de wervels onder andere verstoord worden door een ongeval, door overbelasting of een verkeerde houding. Hierdoor kan de wervelkolom minder goed functioneren en ontstaan er diverse klachten.

Klachten

mensKlachten waar de Manueel arts naar kan kijken zijn klachten als pijn in de rug, nek of gewrichten. De meest voorkomende klachten waarmee patiënten een arts OrthoManuele Geneeskunde benaderen zijn:

Maar ook minder duidelijke klachten kunnen veroorzaakt zijn door beknelde zenuwen in de rug. Deze klachten kunnen zijn ontstaan door een standafwijking van de wervels.

Wanneer geen gebruik maken van OrthoManuele Geneeskunde?

In een aantal gevallen is het af te raden gebruik te maken van OrthoManuele Geneeskunde, namelijk wanneer er sprake is van ernstige botontkalking (osteoporose), ernstig overgewicht, actieve gewrichtsontsteking zoals reuma, kanker met mogelijke uitzaaiingen of wanneer je recent een ongeval hebt gehad met mogelijk nog aanwezige botbreuken. Het is daarom belangrijk altijd het advies van een arts te raadplegen, voordat je een alternatief arts bezoekt.

De behandeling

Nadat de OrthoManueel arts een algemeen medisch onderzoek heeft verricht, bekijkt de arts de stand en de bewegingsmogelijkheden van de wervelkolom, het bekken en de andere gewrichten. Na afronding van dit onderzoek stelt de arts een behandelplan op. De klachten die tijdens het eerste consult zijn bekeken zal de arts proberen te verhelpen door middel van korte, gerichte en een beheerste druk op de verschillende botjes van de wervelkolom, bekken, armen en benen. Doel van deze behandeling is het opheffen van de standafwijking.

OrthoManipulatie

OrthoManipulatie is een techniek binnen de OrthoManuele Geneeskunde waarbij er met kleine, snelle en zeer voorzichtige bewegingen de functie van het gewricht wordt hersteld. Gevolg hiervan zijn vaak knappende geluiden. Deze techniek hoort geen pijn te doen en de risico’s van deze behandeling zijn uitermate gering. Voor meer informatie over de risico’s van OrthoManipulatie neem je contact op met de huisarts of een OrthoManueel arts naar keuze.

Vergoeding OrthoManuele Geneeskunde

Vergoeding voor de behandeling van een arts OrthoManuele Geneeskunde kan verkregen worden vanuit de aanvullende verzekering voor alternatieve geneeswijzen.  Dit betekent dat je de behandelingen niet van je eigen risico hoeft te betalen. OrthoManuele Geneeskunde vergoeding ontvang je niet bij elke zorgverzekeraar, het is daarom belangrijk de polisvoorwaarden goed door te nemen voordat je een aanvullende zorgverzekering afsluit. Bij het afsluiten van een aanvullende zorgverzekering is het belangrijk om goed te kijken naar de hoeveelheid OrthoManuele Geneeskunde vergoeding die je kunt ontvangen per behandeling.

Eisen zorgverzekeraars

Veel zorgverzekeraars stellen eisen aan het uitkeren van vergoeding OrthoManuele Geneeskunde. Zo moet een OrthoManueel arts aangesloten zijn bij een beroepsvereniging. Een erkende beroepsvereniging van OrthoManueel artsen is de Nederlandse Vereniging van artsen voor Orthomanuele Geneeskunde (NVOMG). Let dus goed op of de arts van jouw keuze hierbij is aangesloten.

Geen verwijsbrief nodig

Om een behandeling van een OrthoManueel arts vergoed te krijgen is geen verwijsbrief nodig van je huisarts. Je kunt zelf een afspraak maken voor een behandeling. Het is echter wel aan te raden je huisarts op de hoogte te brengen van de verschillende therapieën en behandelingen die je volgt. Wanneer je naar een OrthoManueel arts gaat op aanraden of advies van je huisarts, ontvangt je huisarts vaak aan het eind van de behandeling een brief.

Verzekering OrthoManuele Geneeskunde

Wil je een aanvullende verzekering afsluiten voor de vergoeding van OrthoManuele Geneeskunde? Gebruik onze zorgvergelijker en zie binnen een paar stappen bij welke zorgverzekeraar je een aanvullende zorgverzekering afsluit met de beste dekking voor het gewenste aantal afspraken.

  •  

Overstappen.nl is onderdeel van Kizi

Close modal

Overstappen.nl, Autoverzekering.nl en EasySwitch.nl zijn onderdeel van Kizi, het overkoepelende merk van al onze websites. Bij Kizi maken we financiële keuzes makkelijk. Of het nou gaat om je internet, energiecontract of je verzekeringen.