Hoe partijen in hun verkiezingsprogramma denken over zonnepanelen en verduurzaming | Overstappen.nl
18-12-2023

Hoe partijen in hun verkiezingsprogramma denken over zonnepanelen en verduurzaming

Verduurzaming en groene energie was een hot-topic tijdens de afgelopen tweedekamerverkiezingen. Hier lees je hoe de verschillende partijen over deze kwestie denken.

4 minuten 20-12-2023
Tom Schlagwein
Energie-expert

Volgens de laatste cijfers heeft 76,6% van de Nederlandse bevolking gestemd bij de Tweede Kamerverkiezingen. Ben je benieuwd hoe de partij waarop jij hebt gestemd denkt over zonnepanelen en verduurzaming? Overstappen.nl zocht het voor je uit!

CDA

CDA wil zonnepanelen vooral laten plaatsen op alle daken die daar geschikt voor zijn. Daarnaast wil het CDA een afbouw van de salderingsregeling en stimuleren om energieverbruik te laten plaatsvinden in pieken van energieproductie (red: de zogeheten netcongestie).

Partij voor de Dieren (PvdD)

Zonnepanelen op gebouwen worden de norm, PvdD wil geen zonneparken in natuur/landbouw, wel rond Schiphol. De salderingsregeling blijft voor mensen met zonnepanelen en wordt geleidelijk afgebouwd.

Volt

Volt wil verplichte zonnepanelen op alle oppervlakte daken. Volt wil hiervoor financiële steun voor bedrijven beschikbaar stellen om dakconstructies te versterken.

GroenLinks-PvdA

Zonnepanelen worden betaalbaar gemaakt voor iedereen, met extra investeringen in huur- en koopwoningen met lage inkomens. Salderingsregeling wordt afgebouwd, maar investeringen blijven aantrekkelijk. GL/PvdA wil dat de overheid zonnepanelen legt op alle publieke gebouwen. GL/PvdA vindt tevens dat elektriciteit opgewekt met zonnepanelen en windmolens de toekomst is. GL/PvdA streeft naar CO2-neutraliteit in 2035.

VVD

VVD stimuleert zonne-energie bij huishoudens en bedrijven door zonnepanelen op daken te leggen en thuisbatterijen te gebruiken voor zelfvoorzienendheid. VVD wil ook zonnepanelen integreren in windparken op zee. Daarnaast wil VVD verduurzaming van huizen makkelijker maken met isolatie, zonnepanelen, warmtepompen en groen gas, ook na 2030.

Splinter

Splinter wil een versnelde plaatsing van zonne-energie-installaties en daarnaast recyclingprogramma’s voor oude panelen. Splinter legt de focus op hernieuwbare energiebronnen zoals zonne-energie, windenergie en getijdenenergie. Splinter vindt dat alle gebouwen zelfvoorzienend moeten worden.

BVNL

BVNL is voor duurzaamheid, maar tegen windmolens op land en het opofferen van bouw- en landbouwgrond. Isolatie en zonnepanelen zijn wel goed, met focus op technisch en financieel rendement. BVNL wil geen zonnepanelen op onbebouwde grond of water, wel op daken zonder vergunning.

BBB

BBB is voorstander van kernenergie en wil het gebruik van zonnepanelen beperken tot specifieke locaties.

Piratenpartij – DeGroenen

De Piratenpartij vindt dat Nederland efficiënt moet omgaan met de ruimte en wil daarom zonnepanelen op gebouwen en parkeerplaatsen. Ze streven naar een decentrale energie-infrastructuur met bewonersinspraak.

ChristenUnie

CU vindt dat de Rijksoverheid de installatie van zonnepanelen op eigen gebouwen moet versnellen. CU wil dat de afbouw salderingsregeling doorgaat, maar dat zonnepanelen nog steeds aantrekkelijk moeten blijven.

Nieuw Sociaal Contract

NSC is tegen zonnevelden op goede landbouwgronden en in natuurgebieden en tegen grote windparken op land. NSC is voorstander van zonnepanelen op daken en langs infrastructuur (zoals wegen). NSC is van mening dat energie betaalbaar en duurzaam moet zijn, met focus op hernieuwbare bronnen en minder afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. NSC is van mening dat de overheid de regie moet voeren in de energietransitie.

D66

D66 breidt de positie in duurzame energie uit en ondersteunt “klimaatdoeners”. D66 wil een uitbreiding van wind- en zonne-energie. Dit blijft noodzakelijk om op land te doen, met normen voor geluid en slagschaduw. Voor zonne-energie heeft het volgens D66 de prioriteit om dit te doen op daken, gevels en restgronden. D66 is tevens voor kernenergie.

SGP

SGP is tegen subsidie voor zonnestroom op het net, maar voor zonne-energie voor eigen gebruik. SGP wil recycling bevorderen en het gebruik van ruwe grondstoffen verminderen. SGP stimuleert zonne-energie op lege daken.

JA21

JA21 is tegen nieuwe windparken op land en zee. JA21 is voor het gebruik van zonnepanelen op daken in plaats van zonnevlaktes op grond. JA21 wil overstappen van wind- en zonne-energie naar kernenergie voor schone, stabiele en betaalbare elektriciteitsproductie op eigen bodem.

SP

SP wil de energierekening verlagen door isolatie, zonnepanelen en beter onderhoud van woningen. SP is van mening dat de energievoorziening publiek moet zijn en wil helpen met asbestdaken. De salderingsregeling blijft bestaan. SP wil verder dat energiebedrijven moeten nationaliseren. SP wil graag investeren in schone energie, een lagere energierekening, een uitbreiding windparken/zonnepanelen en een toekomstbestendige energie-infrastructuur.

FVD

FvD vindt dat de overheid geen verplichting mag opleggen voor zonnepanelen op daken. FvD wil wind- en zonneparken “ontmantelen” om het landschap te herstellen.

PVV

PVV wil een behoud van de salderingsregeling. PVV wil een behoud en modernisering van bestaande kolen- en gascentrales en de bouw van nieuwe kerncentrales.

50PLUS

50PLUS wil virtuele energiecentrales in de provincies om groene energie optimaal te benutten en de uitstoot van kolen- en aardgascentrales te verminderen. 50PLUS steunt het behoud van de salderingsregeling voor particulieren met zonnepanelen.

Libertarische Partij

De LP vindt dat de elektrificatie en hernieuwbare energie snel groeien, wat leidt tot capaciteitsproblemen in het elektriciteitsnet. De LP wil private aandeelhouders toestaan om te investeren in netuitbreiding. De overgang naar elektriciteit gaat snel, wat leidt tot overbelasting van elektriciteitsnetwerken. LP vindt investeringen in het netwerk essentieel, evenals grootschalig transport van windenergie.

DENK

DENK zet in op windenergie op de Noordzee. DENK wil dat de infrastructuur wordt aangepast. Energietransitie naar duurzame bronnen is belangrijk, evenals minder afhankelijkheid van de energiemarkt en staat, open voor een onderzoek naar kernenergie.

Partij van de Sport

PvdS heeft in het programma alleen benoemd: “onze energie is afkomstig van hernieuwbare bronnen”.

BIJ1

BIJ1 wil een fonds voor leningen om woningen en panden te verduurzamen.

Standpunten lopen zeer uiteen

“Je ziet dat er veel verschil is tussen de politieke programma’s, onder andere over de salderingsregeling en de mate waarin de overheid zich moet mengen in waar zonnepanelen geplaatst zouden moeten worden. Ook over windmolens lopen de standpunten zeer uiteen. De formatie van de politieke partijen is op dit moment in volle gang. Om tot een politieke meerderheid te komen, zullen de partijen moeten kijken naar de vele inhoudelijke punten en waar deze overeenkomen en verschillen. Dat zal een pittige kluif worden”.

Tom Schlagwein
Energie-expert
4 minuten 20-12-2023

Over onze expert

Sinds 2019 is Tom Schlagwein onderdeel van de Kizi familie. Eerst als tarievenspecialist en sindsdien heeft hij zich ontwikkeld tot dé energie-expert van Overstappen.nl. Hij voorziet Overstappers van onafhankelijk advies voor hun energiecontract en is op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de energiemarkt. Tom wordt geregeld vermeld in de pers, waaronder De Telegraaf en Nu.nl.

Terug naar boven