Krijgt kernenergie een cruciale rol in de Nederlandse energiemix? | Overstappen.nl
07-12-2023

Krijgt kernenergie een cruciale rol in de Nederlandse energiemix?

Tijdens de verkiezingen en de klimaattop in Dubai werd het overduidelijk dat er in Nederland een hernieuwde interesse is om kernenergie aan de energiemix toe te voegen. Hier lees je waarom de houding van, niet alleen de politiek, maar heel Nederland is veranderd.

4 minuten 08-12-2023
Tom Schlagwein
Energie-expert

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen was er bij de partijen een duidelijke verandering zichtbaar: er is een hernieuwde interesse om kernenergie toe te voegen aan de Nederlandse energiemix. Deze hernieuwde aandacht voor kernenergie komt voort uit de uitdagingen van klimaatverandering en de behoefte aan een stabiele, duurzame energievoorziening.

Wat is kernenergie?

Kernenergie is een technologie waarbij instabiele atomen, zoals uranium, worden gesplitst om energie vrij te maken. Deze energie wordt omgezet in warmte, die vervolgens gebruikt wordt om water te verwarmen en stoom te genereren. Deze stoom drijft turbines aan die elektriciteit opwekken, waardoor kernenergie een significante bron van elektriciteit vormt.

Kernenergie en de klimaatdoelen

Gezien de snelheid van de klimaatverandering, de daarbij groeiende wereldbevolking en de klimaatdoelen van Parijs, heroverweegt Nederland niet alleen kernenergie toe te voegen aan zijn energiemix, maar heeft Nederland met andere landen tijdens de klimaattop in Dubai zich uitgesproken voor de verviervoudiging van kernenergie tegen 2050. Het hernieuwde standpunt van Nederland luidt dat het duidelijk is dat kernenergie een sleutelrol kan spelen in het bereiken van de klimaatdoelen. Kernenergie biedt een pad naar een energievoorziening met lage emissies en kan een sleutelrol spelen in het bereiken van lange termijn duurzaamheidsdoelen, met name in het verminderen van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. In dit kader wordt de potentie van kernenergie, als een CO2-arme energiebron, steeds meer erkend in Nederland.

Deze focus op kernenergie, gekoppeld aan de inzet op hernieuwbare energiebronnen zoals zon- en windenergie, toont aan dat Nederland actief streeft naar een divers en duurzaam energiebeleid. Dit beleid is, volgens het hernieuwde standpunt, essentieel om de ambitieuze klimaatdoelen van Parijs te halen en een duurzame toekomst voor de komende generaties te garanderen.

“Kernenergie is een beladen politiek onderwerp. Om de klimaatdoelen te halen, moet het echter wel een energiebron blijven die ter discussie staat. Uiteindelijk is kernenergie namelijk relatief heel schoon met weinig afval. Het afval wat er dan vanaf komt is wel heel schadelijk, dus dat maakt dit tot een lastig en complex onderwerp”.
Tom Schlagwein
Energie-expert

Is kernenergie duurzaam?

De discussie over de duurzaamheid van kernenergie is complex. Aan de ene kant wordt kernenergie gezien als een duurzamere optie dan fossiele brandstoffen, vanwege de aanzienlijk lagere CO2-uitstoot tijdens het productieproces. Dit maakt kernenergie een aantrekkelijke optie in het streven naar klimaatdoelstellingen. Aan de andere kant maakt het verwerken van het langdurig radioactieve afval, de eindige voorraad uranium, de impact van uraniumwinning en de energie die nodig is voor de bouw- en ontmanteling van kerncentrales, kernenergie toch een stuk minder duurzaam.

Verschuiving van de Nederlandse bevolking ten opzichte van kernenergie ook zichtbaar

Recente gegevens van het CBS tonen een verschuiving in de houding van de Nederlandse bevolking ten opzichte van kernenergie. In 2023 is 36% van de volwassenen voorstander van het verhogen van het gebruik van kernenergie, een significante stijging ten opzichte van 25% in 2020. Deze toename in steun is vooral merkbaar onder specifieke demografische groepen, zoals mannen, ouderen en hoogopgeleiden. In Zeeland, waar de enige actieve kerncentrale van Nederland staat, is de steun voor kernenergie het sterkst. Deze ontwikkeling wijst op een groeiend bewustzijn van de potentiële rol van kernenergie in Nederland’s toekomstige energiemix.

De hernieuwde interesse in kernenergie van Nederland is in lijn met een internationale trend. Wereldwijd zijn meerdere landen opnieuw de balans aan het opmaken van de voor- en nadelen van de productie van kernenergie. “Welke trend er op dit moment ook is, kernenergie zal altijd een controversieel onderwerp blijven tijdens het debat over de toekomst van duurzame energie” aldus Tom Schlagwein.

Tom Schlagwein
Energie-expert
4 minuten 08-12-2023

Over onze expert

Sinds 2019 is Tom Schlagwein onderdeel van de Kizi familie. Eerst als tarievenspecialist en sindsdien heeft hij zich ontwikkeld tot dé energie-expert van Overstappen.nl. Hij voorziet Overstappers van onafhankelijk advies voor hun energiecontract en is op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de energiemarkt. Tom wordt geregeld vermeldt in de pers, waaronder De Telegraaf en Nu.nl.

Terug naar boven