Mismatch 1,8 miljoen huishouden tussen kopen en huren | Overstappen.nl
06-09-2023

Mismatch op de woningmarkt: 1,8 miljoen huishoudens tussen kopen en huren

Er is een aanzienlijke mismatch op de Nederlandse woningmarkt. Volgens een recent onderzoek van De Nederlandsche Bank (DNB) zouden veel huurders liever een woning kopen, terwijl een deel van de huiseigenaren juist wil huren.

3 minuten 11-09-2023
Jerry Poel
Expert Schadeverzekeringen

Uit het onderzoek komt naar voren dat met name jonge huurders de voorkeur geven aan kopen vanwege de financiële voordelen. Aan de andere kant tonen oudere woningeigenaren een duidelijke behoefte om te huren. DNB benadrukt het belang voor de economie om deze onevenwichtigheid te corrigeren.

Huidige woningmarkt

In recente jaren is de vraag naar huizen het aanbod blijven overtreffen, waardoor het vinden van een passende woning een uitdagende taak is geworden voor velen. Opvallend is de groei van de private huursector, van tien procent in 2015 tot dertien procent in 2021. Ondanks het beleid dat gericht is op het vergroten van het aandeel van marktconforme huren en de rol van private investeerders, staan deze ontwikkelingen onder druk door recente reguleringsmaatregelen en opkoopbescherming.

Wat zijn de woonvoorkeuren van Nederlanders?

In april 2021 is een enquête gehouden onder het Centerpanel, representatief voor de Nederlandssprekende bevolking boven de zestien jaar, om de intrinsieke woonvoorkeuren te peilen. Uit de enquête blijkt dat bij afwezigheid van financiële verschillen, 56% van de Nederlanders de voorkeur geeft aan een koopwoning en 21% aan een huurwoning. Dit duidt op een significante mismatch tussen woonsituatie en woonvoorkeuren, aangezien 14% van de huidige woningeigenaren liever zou huren en een groot percentage van de huurders liever zou kopen.

Het verschil tussen jongeren en ouderen

Jongeren onder de 45 jaar neigen meer naar koopwoningen, terwijl ouderen (65+) vaker een voorkeur voor huurwoningen hebben. Dit kan samenhangen met het verlangen van ouderen naar kleinere, gelijkvloerse en levensloopbestendige woningen die goed te realiseren zijn in de huursector. Aan de andere kant zijn jongeren bereid om meer te betalen voor een koopwoning, zelfs als het duurder is dan huren.

Waarom liever huren of kopen?

Voor huurders zijn ‘geen zorgen’, ‘flexibiliteit’, en ‘niet in staat om te kopen’ de belangrijkste redenen om als motivatie om te huren. Terwijl kopers ‘aanpassingsvrijheid’, ‘onafhankelijkheid’ en ‘investering’ als de belangrijkste redenen noemen. Dit laat zien dat een groot aantal mensen financiële factoren in overweging neemt bij hun keuze voor het type woonvorm.

“Huur je een woning dan is het verstandig een inboedelverzekering af te sluiten, die schade aan je eigendommen binnen de huurwoning dekt. Bij het kopen van een woning is naast een inboedelverzekering ook een opstalverzekering aan te raden, die schade aan de woning zelf dekt. Vergelijk altijd eerst alle woonverzekeringen om er zeker van te zijn dat je de beste keuze voor jou maakt.”
Jerry Poel
Expert Schadeverzekeringen
Jerry Poel
Expert Schadeverzekeringen
3 minuten 11-09-2023

Over onze expert

Schadeverzekeringsexpert Jerry Poel is van alle markten thuis. Met zijn jarenlange ervaring op het gebied van verzekeringen weet hij als geen ander hoe de woningmarkt in elkaar zit. Hij zorgt ervoor dat jij de beste deals vindt in onze vergelijker en makkelijk kan overstappen naar een andere woonverzekering. Als veelgevraagd expert in de media geeft hij bovendien handig advies aan huiseigenaren wat betreft hun woonverzekering.

Terug naar boven