23-04-2024

Nederlandse CO2-uitstoot daalt door stijgend aanbod groene energie en verminderde productie

De CO2-uitstoot van grote vervuilende bedrijven in Nederland is aanzienlijk gedaald.

3 minuten 23-04-2024
Tom Schlagwein
Energie-expert

In Nederland is de CO2-uitstoot van grote vervuilende bedrijven aanzienlijk gedaald, zo blijkt uit recente rapporten van de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa). Deze daling wordt veroorzaakt door een combinatie van factoren, waaronder een grotere inzet van groene energiebronnen en een afname van de industriële productie. De bevindingen tonen een positieve trend in de strijd tegen klimaatverandering, maar er zijn ook uitdagingen die aandacht vereisen.

Emissierechten

Volgens de NEa hebben bedrijven die vallen onder het Europese emissiehandelsysteem (ETS), zoals Tata Steel en Shell, vorig jaar ruim 13 procent minder CO2 uitgestoten dan in 2022. Dit markeert de grootste procentuele daling ooit geregistreerd door het agentschap. Het ETS speelt een cruciale rol in het aansporen van deze bedrijven om hun CO2-uitstoot te verminderen door middel van emissierechten. De bedrijven hebben namelijk hogere kosten als zij te veel uitstoten, en hierdoor is er een prikkel aanwezig om minder uitstoot te genereren.

Verschuiving van bronnen

Een belangrijke factor in de daling van de CO2-uitstoot is de verschuiving naar hernieuwbare energiebronnen, zoals zonne- en windenergie. Dit heeft geleid tot een aanzienlijke vermindering van het gebruik van vervuilende brandstoffen, met name steenkool, in de energiesector. Tom Schlagwein, Energie Expert bij Overstappen.nl, benadrukt het belang van deze ontwikkeling:

“De toename van groene energiebronnen is een positieve stap richting een duurzamere energievoorziening. Het laat zien dat investeringen in hernieuwbare energie hun vruchten afwerpen. Je ziet dat prijs een belangrijk instrument is om gedragsverandering te veroorzaken.”
Tom Schlagwein - Energie-expert
Tom Schlagwein
Energie-expert

Productie ook omlaag

Daarnaast heeft ook de verminderde productie in de industrie bijgedragen aan de daling van de CO2-uitstoot. Minder productie betekent automatisch minder emissies, en in sommige gevallen, zoals bij Tata Steel waar een hoogoven stil lag, heeft dit een significant effect gehad op de totale uitstoot. Minder productie bij grote bedrijven kan natuurlijk wel van grote invloed zijn op de producten en diensten die zij produceren: het aanbod neemt af. Dit leidt in de regel (uiteindelijk) tot prijsstijgingen van de betreffende diensten en producten.

Gestegen emissie van luchtvaartindustrie

Hoewel deze bevindingen an sich positief zijn, zijn er ook uitdagingen die niet over het hoofd mogen worden gezien. Zo blijkt uit de rapporten van de NEa dat de CO2-uitstoot van de luchtvaart binnen de Europa is gestegen, ondanks een daling ten opzichte van vóór de coronapandemie. Dit benadrukt de complexiteit van het verminderen van emissies in sectoren met specifieke uitdagingen, zoals de luchtvaart.

Doelstellingen

Het is duidelijk dat er nog veel werk te verzetten is om de CO2-uitstoot verder te verminderen en de doelstellingen van de Klimaatwet te halen. In sommige industrieën gaat het de goede kant op, maar vooral bij de luchtvaart valt nog een slag te slaan. Uiteindelijk zal het succes van het ETS een grote rol gaan spelen bij het verminderen van de C02-uitstoot. Op dit moment doen 29 landen mee aan dit systeem met een totaal van 10.000 Europese bedrijven. Zij zijn voor 45% verantwoordelijk voor de uitstoot in de EU (bron: emissieautoriteit.nl).

Geschreven door
Tom Schlagwein - Energie-expert
Tom Schlagwein
Energie-expert
3 minuten 23-04-2024

Over onze expert

Sinds 2019 is Tom Schlagwein onderdeel van de Kizi familie. Eerst als tarievenspecialist en sindsdien heeft hij zich ontwikkeld tot dé energie-expert van Overstappen.nl. Hij voorziet Overstappers van onafhankelijk advies voor hun energiecontract en houd je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de energiemarkt. Tom wordt geregeld vermeld in de pers, waaronder De Telegraaf en Metro en is ook op tv geweest bij programma’s zoals Kassa. Daarnaast presenteert Tom ons Energiejournaal waarin hij uitleg geeft over de huidige situatie op de energiemarkt.

Terug naar boven