Netbeheerder doet oproep om elektrische auto niet tijdens piekuren op te laden | Overstappen.nl
02-03-2024

Netbeheerder doet oproep om elektrische auto niet tijdens piekuren op te laden

Lees hier waarom netbeheerder Stedin oproept om elektrische auto’s niet op te laden tussen 16.00 en 21.00 uur en hoe de toekomst van elektrisch laden eruit kan zien.

2 minuten 02-03-2024
Jerry Poel
Expert autoverzekeringen

Terwijl Nederland zich steeds meer richt op duurzaamheid en de transitie naar elektrische voertuigen (EV’s) versnelt, staan zowel consumenten als de infrastructuur voor nieuwe uitdagingen. Netbeheerder Stedin heeft recentelijk een oproep gedaan aan exploitanten van openbare laadpalen om deze tussen 16.00 en 21.00 uur uit te schakelen, om zo het overbelaste elektriciteitsnet te ontlasten. Deze piekuren, waarin de vraag naar elektriciteit scherp stijgt door huishoudelijk gebruik en het opladen van EV’s, leggen een significante druk op het stroomnet, vooral in stedelijke gebieden.

Toename elektrische voertuigen verhoogt druk op elektriciteitsnet

Met een groeiend aantal EV’s op de weg – verwacht wordt dat dit aantal zal toenemen van de huidige 450.000 naar ongeveer 2 miljoen in 2030 – en de uitbreiding van het aantal openbare laadpalen van 150.000 naar 400.000 in dezelfde periode, komt de capaciteit van het huidige elektriciteitsnetwerk steeds meer onder druk te staan. De oproep van Stedin benadrukt de noodzaak van slim laden en netbewust gedrag om zo stroomstoringen en netwerkoverbelasting te voorkomen.

Meeste laadstations zijn voor privégebruik

In Nederland laden de meeste bezitters van elektrische auto’s hun voertuig thuis op via privé laadstations, waarvan er naar schatting al een half miljoen zijn geïnstalleerd. Omdat het registreren van een thuislaadstation niet verplicht is, stuiten netbeheerders op zowel technische als juridische hindernissen bij het reguleren van oplaadgedrag tijdens piekuren in de avond.

Smart charging en aanpassingen elektriciteitsnet

Experts benadrukken de potentie van smart charging – het spreiden van oplaadsessies over de dag en nacht, en het benutten van momenten waarop het aanbod van hernieuwbare energie, zoals zonnestroom, hoog is. Dit vraagt niet alleen om technologische innovaties, maar ook om een gedragsverandering bij consumenten. Door het opladen van EV’s te verplaatsen naar de daluren, kan het elektriciteitsnet aanzienlijk worden ontlast.

Daarnaast wordt de discussie gevoerd over de noodzaak van uitbreiding en aanpassing van het elektriciteitsnetwerk. Stedin’s aankondiging dat er zo’n 105.000 kilometer aan kabel moet worden bijgelegd en 54.000 extra transformatorhuisjes nodig zijn, onderstreept de omvang van deze uitdaging. De netbeheerder heeft aangekondigd tegen 2030 circa 8 miljard euro te investeren in het netwerk, maar benadrukt dat dit niet voldoende is om aan de groeiende vraag te voldoen.

Toekomst van het elektrisch opladen

De vraagstukken rond het opladen van elektrische auto’s en de druk op het stroomnet benadrukken de noodzaak van een geïntegreerde aanpak voor duurzame mobiliteit. Dit omvat investeringen in slimme technologieën, uitbreiding van het laadnetwerk buiten piekuren en het bevorderen van consumentenbewustzijn over de voordelen van netbewust laden.

Geschreven door
Jerry Poel - Expert Autoverzekeringen
Jerry Poel
Expert autoverzekeringen
2 minuten 02-03-2024

Over onze expert

Sinds 2017 is Jerry Poel onderdeel van de Kizi familie. Met zijn jarenlange ervaring op het gebied van verzekeringen weet hij als geen ander hoe de autoverzekeringsmarkt in elkaar zit. Hij zorgt ervoor dat jij de beste deals vindt in onze vergelijker en makkelijk kan overstappen naar een andere autoverzekering. Als veelgevraagd expert in de media geeft hij bovendien handig advies aan automobilisten wat betreft hun autoverzekering. Zijn advies wordt vaak overgenomen in de pers, waaronder Nu.nl en De Telegraaf.