Weinig vertrouwen richting inkoopbeleid zorgverzekeraars | Overstappen.nl
07-09-2023

Transparantie in inkoopbeleid versterkt vertrouwen in zorgverzekeraars

Ben jij op de hoogte van de rol die jouw zorgverzekeraar speelt bij het inkopen van zorg? Uit recent onderzoek van Izel Yildirim et al blijkt dat veel verzekerden twijfelen aan de integriteit van hun zorgverzekeraar bij het vervullen van deze rol.

3 minuten 28-09-2023
Eva van Erk
Zorgexpert

Sinds 2006 hebben zorgverzekeraars in het Nederlandse zorgstelsel de verantwoordelijkheid gekregen om zorg in te kopen namens hun verzekerden. Dit betekent dat zij onderhandelen over de prijs, het volume en de kwaliteit van de zorg bij zorgaanbieders. Het vertrouwen van verzekerden in zorgverzekeraars blijkt alleen opvallend laag en velen zijn niet goed op de hoogte van deze inkooprol.

Overstapgedrag verzekerden

In het overstapseizoen van 2022/2023 wisselden 1,5 miljoen verzekerden van zorgverzekeraar. Dit overstappercentage van 8,5% is hoger dan voorgaande jaren. Interessant is dat de meeste verzekerden vooral van zorgverzekeraar wisselden op basis van prijs, niet vanwege hun tevredenheid over de inkooprol van de zorgverzekeraar.

Inkooprol zorgverzekeraars onbekend bij verzekerden

Uit focusgroepen georganiseerd in maart 2022 bleek dat veel verzekerden niet precies weten wat de inkooprol van zorgverzekeraars inhoudt. Ze waren doorgaans onbekend met taken zoals het onderhandelen over de prijs en kwaliteit van zorg en het vaststellen welke zorg vergoed wordt. Het ontbreekt veel verzekerden aan transparantie en duidelijke informatie over de inkooprol, wat hun vertrouwen in zorgverzekeraars verder vermindert.

Een vragenlijst uitgezet bij 708 verzekerden in april 2022 toonde aan dat hoewel 72% bekend was met de inkooprol van zorgverzekeraars, slechts 19% hen daadwerkelijk vertrouwt bij het uitvoeren van deze taken. Een aanzienlijke 57% voelde dat zorgverzekeraars niet transparant zijn over hun inkoopactiviteiten.

Verzekerden wantrouwend over winstoogmerk

De perceptie dat zorgverzekeraars winstgedreven zijn speelt ook een grote rol in dit wantrouwen. Ondanks dat de meeste Nederlandse zorgverzekeraars geen winstoogmerk hebben, gelooft 69% van de respondenten dat zorgverzekeraars commerciële organisaties zijn, gedreven door winst. Bovendien denkt 52% dat ze zich meer richten op kostenbesparing dan op de kwaliteit van zorg.

Een taak weggelegd voor zorgverzekeraars

Veel verzekerden zijn dus niet goed op de hoogte van hoe zorgverzekeraars hun zorgaanbieders selecteren en welke criteria ze hanteren. Dit gebrek aan duidelijkheid kan leiden tot wantrouwen bij verzekerden. Aanbeveling van het onderzoek is dat zorgverzekeraars meer openheid moeten bieden over het inkoopproces, zodat verzekerden beter begrijpen hoe hun zorgverzekering tot stand komt. De bal ligt nu bij de zorgverzekeraars om het vertrouwen van hun verzekerden terug te winnen.

“Ik wil benadrukken dat het belangrijk is om bij de keuze van een zorgverzekering te letten op de zorgaanbieders die zijn gecontracteerd. Check altijd of jouw zorgaanbieder een contract heeft met de verzekeraar waarbij je een zorgverzekering wilt afsluiten. Daarmee voorkom je dat je moet bijbetalen als je zorg afneemt van een niet-gecontracteerde partij. Controleren of jouw zorgaanbieder gecontracteerd is kan heel eenvoudig bij Overstappen.nl.

Soms is het in de overstapmaanden november en december nog niet duidelijk wie er gecontracteerd gaat worden. Om het zeker te weten, vraag ook altijd aan je zorgaanbieder of hij of zij gecontracteerd is door je zorgverzekeraar.”
— Eva van Erk, Zorgexpert
Eva van Erk
Zorgexpert
3 minuten 28-09-2023

Over onze expert

Eva is onze expert in zorgverzekeringen. Ze werkt inmiddels heel wat jaren in de zorgbranche en kent het klappen van de zweep. Haar kennis en ervaring deed zij op als productmanager bij een zorgverzekeraar. Zij kent de ins and outs van zorgverzekeringen en vertelt je graag hoe jij je voordeel kunt doen met de laatste ontwikkelingen op de zorgverzekeringsmarkt.

Terug naar boven