Vergoeding Prenatale Screening verzekering

Tijdens de zwangerschap kun je meerdere onderzoeken doen om te kijken of je ongeboren kind een aandoening heeft. Sommige onderzoeken worden vergoed vanuit de basisverzekering, voor andere kun je een aanvullende verzekering afsluiten voor het ontvangen van vergoeding.

Inhoudsopgave

Welke soorten prenatale screening zijn er?

babyAls je zwanger bent zijn er altijd een aantal echo’s die je kunt laten maken om de groei van het kind te bekijken en te bepalen hoelang de zwangerschap al duurt. Meer informatie over deze echo’s die je kunt laten maken tijdens de zwangerschap kun je lezen op onze pagina zwangerschap vergoeding.

Naast deze controle echo’s, kun je ook een aantal andere onderzoeken laten uitvoeren om te kijken hoe het gaat met de ontwikkeling van het kind en of er complicaties zijn. Deze onderzoeken zijn te onderscheiden in prenatale screening en prenatale diagnostiek. Bij prenatale screening wordt gekeken hoe groot de kans op een afwijking is, als er een verhoogde kans is wordt dit verder onderzocht, dit heet prenatale diagnostiek. Een overzicht van de verschillende onderzoeken en de vergoeding per onderzoek volgt hieronder.

Counseling

Iedere zwangere vrouw krijgt een gesprek met een huisarts, gynaecoloog of verloskundige over prenatale screening. In dit gesprek wordt uitgelegd wat prenatale screening inhoudt, zodat de ouders goed geïnformeerd zijn voordat zij de keuze maken om wel of geen prenatale screening te laten doen. Een aantal overwegingen zijn of je alle uitslagen wilt weten, of je vervolgonderzoek wilt doen wanneer blijkt dat er een verhoogde kans op afwijkingen is en of de uitslagen invloed hebben op het vervolg van de zwangerschap.

Vergoeding: Dit eerste gesprek wordt vergoed vanuit de basisverzekering en hier hoeft geen eigen risico voor te worden betaald.

Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie (PSIE)

Dit is een landelijk bevolkingsonderzoek wat door de overheid aan alle zwangere vrouwen wordt aangeboden bij het eerste counseling gesprek. Het gaat om een bloedonderzoek om te kijken of de moeder een ziekte heeft die kan worden overgedragen aan het kind. Het onderzoek moet zo vroeg mogelijk plaatsvinden, het liefst voor de 13e week, zodat eventuele ziektes zo snel mogelijk kunnen worden behandeld.

Vergoeding: Dit onderzoek is onderdeel van het bevolkingsonderzoek en is daarom gratis. Het moet wel worden uitgevoerd door een zorgverlener met een WBO-vergunning of een zorgverlener die is verbonden aan een centrum met een WBO-vergunning. De screening voldoet dan aan de wettelijk vastlegde kwaliteitseisen.

Combinatietest

Je kunt er vrijwillig voor kiezen om een combinatietest te laten doen. De test werd vroeger in een aantal gevallen standaard aangeboden, zoals bij vrouwen vanaf 36 jaar. Sinds 2015 is dit echter niet meer zo. Met de combinatietest wordt onderzocht of het ongeboren kind een verhoogde kans heeft op het Syndroom van Down, het Syndroom van Edwards of het Syndroom van Patau.

Je hebt normaal gesproken 23 chromosomen waarvan in iedere cel van je lichaam twee stuks zitten. Bij het Syndroom van Down, Edwards en Patau heeft het kind van één van deze chromosomen eentje extra in iedere cel zitten, waardoor het er drie zijn in plaats van twee. Dit leidt tot een groeiachterstand, verstandelijke beperking en lichamelijke afwijkingen. Deze test is een combinatie tussen een bloedonderzoek bij de moeder tussen de 9e en 14e week en een echo tussen de 11e en 14e week waarbij de nekplooi van het kind wordt gemeten. Hoe ouder je bent, hoe groter de kans wordt op deze afwijking bij het kind.

Vergoeding: Wanneer de kans verhoogd is dat het kind het Syndroom van Down heeft door bijvoorbeeld medische geschiedenis van de moeder, kun je een medische indicatie krijgen. In dit geval wordt de combinatietest vergoed vanuit de basisverzekering. Je betaalt wel eerst zelf het eigen risico, de kosten die hierboven vallen krijg je vergoed vanuit de basisverzekering. Als er geen medische indicatie is, zul je de test zelf moeten betalen of kun je een aanvullende verzekering afsluiten om de kosten te dekken.

Tripletest

Een andere manier om te onderzoeken of het kind een verhoogde kans op het Syndroom van Down heeft is via de Tripletest. Hierbij wordt rond de 15e tot 18e week een bloedonderzoek gedaan. Ook kan met deze test worden gekeken of er een verhoogde kans is dat het kind een open ruggetje heeft. Deze test wordt echter niet vaak meer toegepast omdat de combinatietest betrouwbaarder is gebleken.

Vergoeding: De kosten voor deze test moet je zelf betalen.

Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT)

Als de combinatie- of tripletest uitwijst dat er een verhoogde kans is dat het kind het Syndroom van Down, Edwards of Patau heeft, dan kan dit specifieker worden onderzocht door een NIPT. Dit is een bloedonderzoek waarbij wordt onderzocht of er teveel DNA van een bepaald chromosoom aanwezig is. Deze test geeft een nauwkeurigere kansberekening dan de combinatietest.

Vergoeding: Wanneer de combinatietest een verhoogde kans op afwijkingen uitwijst is er sprake van een medische indicatie en wordt de NIPT vergoed vanuit de basisverzekering. Hier geldt dat je eerst zelf het eigen risico moet betalen. Als je zelf kiest om de test te doen zonder medische indicatie kun je ervoor kiezen om een aanvullende verzekering af te sluiten om deze kosten te dekken.

Vlokkentest en vruchtwaterpunctie

spuitAls de NIPT ook een verhoogde kans op afwijkingen uitwijst kun je een vlokkentest of vruchtwaterpunctie laten doen. Bij de vlokkentest wordt het een deeltje van het weefsel van de moederkoek onderzocht. Bij een vruchtwaterpunctie wordt vruchtwater uit de baarmoeder onderzocht. Deze onderzoeken vallen onder prenatale diagnostiek. In tegenstelling tot de andere onderzoeken zit hier een klein risico aan verbonden, er is een kans van 0,3% op een miskraam. Bij elf weken zwangerschap bestaat ook een normaal risico van 2% op een miskraam.

Vergoeding: Wanneer er sprake is van een medisch indicatie worden de kosten vanuit de basisverzekering vergoed, hiervoor geldt eerst het eigen risico. Zonder medische indicatie kun je de kosten vergoed krijgen als je een aanvullende verzekering hebt afgesloten die deze kosten vergoed.

20-weken echo

Het Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO), meestal de 20-weken echo genoemd, is gericht op het opsporen van lichamelijke afwijkingen zoals een open ruggetje of schedel. Via een echo kan gekeken worden of een kindje een van deze afwijkingen heeft en kan worden gekeken of er genoeg vruchtwater in de baarmoeder is. Alle zwangere vrouwen kunnen voor deze echo kiezen.

Vergoeding: Deze echo wordt altijd vergoed vanuit de basisverzekering en hiervoor geldt geen eigen risico.

Zekerheid

Ook al kunnen de bovengenoemde onderzoeken een inschatting geven van eventuele afwijkingen, ze geven nooit 100 procent zekerheid.

Aanvullende verzekering

Er zijn een paar zorgverzekeraars die een aanvullende verzekering aanbieden met een vergoeding voor prenatale screening zonder medische indicatie. Het kan verstandig zijn om de polisvoorwaarden van de zorgverzekering te bekijken of te informeren bij de zorgverzekeraar, zodat je precies weet welke kosten wel en niet worden vergoed.

Gecontracteerde zorg

Veel zorgverzekeraars vergoeden alleen de kosten die worden gemaakt door een gecontracteerde zorgverlener. Als je wordt behandeld door een zorgverlener die geen contract heeft afgesloten met je zorgverzekeraar, dan kan het zijn dat je maar voor een deel van de vergoeding in aanmerking komt.

Verwijzing huisarts

Je kunt de kosten voor een prenatale screening alleen uit de basisverzekering vergoed krijgen als je hier een medische indicatie voor hebt. Een medische indicatie wordt gegeven door een (huis)arts, je hebt in dit geval dus altijd een verwijzing nodig. De aanvullende verzekering kan de kosten vergoeden voor een prenatale screening zonder medische indicatie, hier is dan ook geen verwijzing van de huisarts voor nodig.

Vergoeding prenatale screening verzekering 2022

Wil je een onderzoek laten uitvoeren om te kijken of je kind een verhoogde kans heeft op een afwijking, dan heb je meerdere mogelijkheden. Als er een medische indicatie voor een onderzoek is, worden de kosten betaald vanuit de basisverzekering. Als er geen medisch indicatie is, maar je wilt het onderzoek toch graag laten uitvoeren, dan kun je bij sommige zorgverzekeraars een aanvullende verzekering afsluiten om deze kosten te dekken. Check met onze zorgvergelijker welke aanvullende zorgverzekeringen je kunt kiezen en krijg een overzicht met de beste premie.

Overstappen.nl is onderdeel van Kizi

Close modal

Overstappen.nl, Autoverzekering.nl en EasySwitch.nl zijn onderdeel van Kizi, het overkoepelende merk van al onze websites. Bij Kizi maken we financiële keuzes makkelijk. Of het nou gaat om je internet, energiecontract of je verzekeringen.