Vergoeding Spataderen verzekering

Spataderen komen bij veel mensen voor: een op de vier mensen heeft last van spataderen. Spataderen, ook wel spataders, zijn verwijde aderen die veroorzaken dat bloed weer terugzakt naar de benen. Afhankelijk van de diagnose ontvang je een spatader vergoeding voor de behandeling vanuit je basisverzekering. Zo niet, dan is het mogelijk om een aanvullende spatader zorgverzekering af te sluiten.

Inhoudsopgave

Hoe krijg je spataderen?

hartNaar alle organen en weefsels in je lichaam wordt door je hart zuurstofrijk bloed gepompt en andersom. In sommige gevallen stroomt het bloed vanuit je benen echter niet goed terug naar het hart waardoor dit bloed achterblijft in je benen en de aderen hier wijder worden en de kleppen in de aderen niet meer goed sluiten. Deze slecht sluitende kleppen versterken vervolgens de slechte toevoer van het bloed naar je hart. Zo ontstaan spataderen. Waarom dit zich bij iemand wel of niet voordoet, is niet bekend. De meest voorkomende oorzaken zijn erfelijkheid, te weinig lichaamsbeweging, een belastend beroep, wisselende hormoonspiegel (bij zwangerschap), een te zwaar lichaamsgewicht of trombose.

Veelvoorkomende klachten

Mensen met spataderen ervaren regelmatig klachten in de benen. De klachten verergeren vaak naarmate de spatader groter wordt. Enkele mogelijk klachten zijn:

 • Vermoeid en zwaar gevoel in de benen
 • Jeuk en tinteling in de benen
 • Rusteloze benen
 • Pijnlijke benen
 • Zwelling/vochtophoping (ook wel oedeem)

In sommige gevallen veroorzaken spataderen een zogenaamd open been. Een open been houdt in dat de huid op je been kapot is en een wond veroorzaakt die niet meer vanuit zichzelf geneest.

Vaatonderzoek

De behandeling van spataderen valt onder het medisch specialisme flebologie. Doorgaans zijn spataderen voor de arts met het blote oog zichtbaar. Om een goede diagnose te kunnen stellen, voeren zij echter in veel gevallen nog een aanvullend onderzoek uit om de (dieper liggende) aderen op te zoeken die de oorzaak kunnen zijn van de zichtbare spataderen. Er zijn twee manieren die doorgaans worden gebruikt om spataderen te onderzoeken:

 1. Doppler-onderzoek
  Hierbij wordt de bloedstroom in de vaten, slagaderen of aderen onderzocht door middel van een staafje en geleidende gel. Dit staafje vangt ultrageluidsgolven op waarmee de snelheid en richting van de bloedstroom wordt afgeleid. Het onderzoek is eenvoudig uit te voeren en doet geen pijn en vormt geen gevaar.
 2. Duplex-onderzoek
  Hierbij wordt de bloedstroom, in plaats van hoorbaar, zichtbaar gemaakt middels een echografie. Dit onderzoek heeft als voordeel dat de kleppen die niet goed meer functioneren beter kunnen worden gevonden. Ook het Duplex-onderzoek is gemakkelijk uit te voeren en is niet pijnlijk.

Behandelmethoden

FoamtherapieEen schuim wordt in de spataderen gespoten. Dit schuim hecht snel aan de vaatwanden waardoor deze aan elkaar kleven. Met echografie wordt nagegaan of het schuim zich op de juiste plek bevindt. Na deze behandeling draag je enkele dagen tot weken een elastische kous om het been.
Therapeutische elastische (steun)kousenIndien je niet geopereerd of ingespoten wilt worden of indien dat geen oplossing biedt, vormen elastische kousen ook een goede behandeling tegen spataderen. Je draagt hierbij een speciaal op maat gemaakte kous die terugstroom van het bloed bevordert en vochtophoping tegengaat. 
Sclero-compressietherapie Hierbij wordt een bepaalde vloeistof in de spataderen gespoten waardoor bloedvatwanden verkleven en het bloedvat dichtgroeit. Na de behandeling draag je enkele dagen tot weken een elastische kous. 
Crossectomie (en stripping) Spataderen worden geopereerd door een vaatchirurg. Deze maakt enkele sneden in de huid. Via deze weg kan de chirurg de spataderen vervolgens afbinden. Naast het afbinden van de spatader kan ook een deel van de spatader worden verwijderd (stripping). Dit gebeurt door een draad aan de spatader vast te binden waarmee de ader vervolgens binnenstebuiten wordt verwijderd. Enkele dagen tot weken na de behandeling draag je een elastische kous. 
PerforantectomieAls de kleppen tussen een oppervlakkige en een diepe ader lekken (perforans genoemd) dan wordt middels een operatie de perforans vrijgelegd, afgebonden en doorgesneden. Hierna draag je enkele dagen tot weken een elastische kous. 
Muller-methodeDelen van de spatader in de huid worden verwijderd door middel van kleine sneetjes en speciale haakjes. De wondjes worden vervolgens afgeplakt met hechtpleisters. 
VNUSClosure fastHierbij wordt de spatader van binnen dicht gebrand met gebruik van hoogfrequente stroom die de binnenkant van de aderwand beschadigt. Hierdoor krimpt de ader en wordt het bloedvat afgesloten. Enkele dagen tot weken na de behandeling draag je een elastische kous. 
Endoveneuze laserDe spataderen worden dichtgebrand door van binnenuit te laseren. Het lichaam zal de ader vervolgens vanuit zichzelf opruimen. Na de behandeling draag je gedurende een week een elastische kous.

Indeling spataderen vergoeding

Niet voor iedere behandeling wordt een vergoeding spataderen uitgekeerd door de zorgverzekeraar. De vergoeding is afhankelijk van de diagnose die wordt gesteld door de fleboloog. Bij spataderen is een indeling gemaakt van een aantal C-klassen aan de hand waarvan de arts een diagnose stelt. Een C-klasse duidt op de grootte van de spatader en de mate waarin je klachten van de spatader ervaart. De indeling is als volgt:

 • C0: Geen zichtbare spataderen
 • C1: Kleine rode en blauwe takkenbos adertjes
 • C2: Zichtbare spataderen
 • C3: Zichtbare spataderen met oedeem
 • C4: Zichtbare spataderen met oedeem en verkleuring van de huid
 • C5: Een genezen open been
 • C6: Actief open been

Het eerste consult bij flebologie wordt altijd vergoed indien je door je huisarts bent verwezen. Deze spatader vergoeding wordt wel verrekend met je eigen risico. Voor de vervolgbehandeling geldt dat deze alleen wordt vergoed vanuit de basisverzekering, indien gediagnosticeerd wordt dat de aandoening in klassen C3 tot en met C6 valt. Val je in de klassen C0 tot en met C2? Dan kom je eventueel in aanmerking voor een vergoeding indien je een aanvullende spatader zorgverzekering hebt afgesloten. In dat geval geldt er geen eigen risico.

Alternatieve geneeswijzen spataderen

Naast de hierboven beschreven reguliere behandelmethoden, is het ook mogelijk om spataderen middels alternatieve geneeswijzen te laten behandelen. Mogelijke alternatieve spatader behandelingen zijn acupunctuur en shiatsu. Voor een spatader vergoeding voor behandeling door een alternatieve genezer kun je een beroep doen op je aanvullende verzekering voor spataderen of op je aanvullende verzekering voor alternatieve geneeswijzen. Neem hierover contact op met jouw zorgverzekeraar.

Aanvullende spatader zorgverzekering

In de klassen C3 tot en met C6 ontvang je vergoeding vanuit de basisverzekering, maar valt jouw aandoening in de klassen C0 tot en met C2? Dan vergelijk je via onze zorgvergelijker eenvoudig alle spatader zorgverzekeringen 2022 die je aanvullend kunt afsluiten voor de spataderbehandeling. Hoeveel je vanuit je aanvullende spatader verzekering vergoed krijgt, is afhankelijk van de polisvoorwaarden van je zorgverzekeraar. Dit kun je nagaan bij jouw zorgverzekeraar.

Zorgvergelijker

Overstappen.nl is onderdeel van Kizi

Close modal

Overstappen.nl, Autoverzekering.nl en EasySwitch.nl zijn onderdeel van Kizi, het overkoepelende merk van al onze websites. Bij Kizi maken we financiële keuzes makkelijk. Of het nou gaat om je internet, energiecontract of je verzekeringen.