Vergoeding Stottertherapie verzekering

Stotter je en wil je vloeiender leren spreken? Stotteren wordt gezien als een ontwikkelingsstoornis en komt voor bij zowel kinderen als volwassenen. Stottertherapie vergoeding kan verkregen worden vanuit de basisverzekering wanneer je over een verwijsbrief beschikt van de huisarts. Kom je niet in aanmerking voor een doorverwijzing? Dan is het mogelijk een aanvullende verzekering af te sluiten voor stottertherapie.

Vergelijk zorgverzekeringen

Inhoudsopgave

Vergoed vanuit de basisverzekering
Waarom stottertherapie?
Reguliere stottertherapie
Niet-reguliere stottertherapie
Integrale benadering
Onderscheid in therapie
Broddelen
Logopedisten
Vergoeding vanuit een aanvullende verzekering
Voorwaarden voor stottertherapie vergoeding
Vergelijken aanvullende verzekeringen
Bekijk de vergoedingen per verzekeraar

Vergoed vanuit de basisverzekering

Stottertherapie dat wordt gegeven door therapeuten die zijn aangesloten bij de Vereniging Stottercentra Nederland (VSN) wordt volledig vergoed vanuit de basisverzekering.

Waarom stottertherapie?

Mensen die stotteren weten doorgaans precies wat ze willen vertellen, alleen lukt het de stotteraar niet de zinnen die hij of zij wilt uitspreken daadwerkelijk uit te spreken. Hierdoor kan iemand spreekangst en minderwaardigheidsgevoelens ontwikkelen. Uiteindelijk kan het zelfvertrouwen hieronder komen te leiden. Bij stottertherapie werk je aan technieken waardoor het spreken makkelijker wordt en aan je zelfvertrouwen. De therapie kan mensen helpen makkelijker te praten zonder een gevoel van stress, angst of remmingen.

Reguliere stottertherapie

Bij reguliere stottertherapie wordt eerst een diagnostisch onderzoek gedaan. Op basis van dit onderzoek wordt een individueel therapieplan opgesteld en zal de therapie van start gaan. Je hebt te maken met een reguliere stottertherapeut wanneer de therapeut een HBO-opleiding tot logopedist heeft gevolgd of een Universitaire opleiding Psychologie. Deze moet zijn goedgekeurd door de beroepsvereniging NVLF (logopedie) of NIP (psychologie). Eventueel heeft de therapeut een aanvullende opleiding gedaan voor stottertherapeut. Reguliere stottertherapie wordt vergoed vanuit de basisverzekering.

kinderenNiet-reguliere stottertherapie


Niet-reguliere therapeuten hebben een andere opleiding gevolgd dan logopedisten of logopedisten gespecialiseerd in het verhelpen van stotteren. De opleiding van niet-reguliere stottertherapeuten kan divers zijn. De therapie is vaak gebaseerd op een specifieke visie of aanname over stotteren. Er bestaan geen specifieke kwaliteitseisen voor niet-reguliere logopedisten. Niet-reguliere therapie wordt, mits uitgeoefend door bepaalde instellingen, deels of geheel vergoed vanuit een aanvullende verzekering. Voorbeelden van instituten en instellingen die niet-reguliere therapie aanbieden zijn: Hausdörfer Instituut voor Natuurlijk Spreken, McGuire Programma Nederland, Instituut De Pauw en het Del Ferro Instituut. Let op bij het maken van een afspraak bij een van deze instituten dat je zorgverzekeraar hier vergoeding voor biedt.

Integrale benadering

Bij het stellen van een diagnose zal een regulier stottertherapeut ook kijken naar andere logopedische of psychologische stoornissen, die eventueel overlap kunnen hebben met het stotteren. Wanneer de therapie van start gaat, kan er rekening worden gehouden met de overige stoornissen en hoe de behandeling hiervan geïntegreerd kan worden in het traject.

Onderscheid in therapie

Bij stottertherapie wordt vaak verschillende aspecten van het stotteren aangepakt. Zo wordt de adem/-spreektechniek toegepast en anderzijds het emotionele aspect, de gevoeligheid bij de stotteraar voor het stotteren, waardoor een negatieve spiraal wordt doorbroken. Iedere stottertherapie kan verschillen qua aanpak en methode. Voorbeelden van dingen die worden aangepakt:

  • gebruik van de kaakspieren
  • vergroten van zelfvertrouwen
  • timen en focussen bij het spreken

Broddelen

Broddelen is iets anders dan stotteren, maar lijkt er wel op. Bij broddelen is er sprake van een stoornis aan de communicatie. De oorzaak van broddelen ligt namelijk bij het centraal zenuwstelsel. Bij broddelen is het centrale zenuwstelsel onvoldoende gerijpt. Hierdoor loopt de taal en spraak ontwikkeling niet gelijk. Vaak wordt dit aantoonbaar rond het zevende levensjaar, wanneer de spraak en taalontwikkeling voltooid is. Een persoon die hier last van heeft kan hiervan nadelige gevolgen ervaren maar kan voor een behandeling terecht bij een logopedist.

Logopedisten

De meeste reguliere stottertherapeuten zijn logopedisten. In sommige gevallen kun je stottertherapie krijgen van psychologen of orthopedagogen. Wanneer een logopedist na de opleiding logopedie een specialisatie stottertherapie opleiding heeft gevolgd is de logopedist stottertherapeut. Therapeuten die zich gespecialiseerd hebben op het gebied van stotteren zijn verenigd in de Nederlandse Vereniging voor Stottertherapie (NVST). Samen met de Nederlandse stottervereniging Demosthenes vormt de NVST de Nederlandse Federatie Stotteren (NFS).

Vergoeding vanuit een aanvullende verzekering

Wanneer je aanvullend verzekerd bent voor stottertherapie hoeft je geen gebruik te maken van het eigen risico of de eigen bijdrage. De meeste zorgverzekeraars stellen wel als voorwaarde dat je voor het maken van een afspraak toestemming vraagt voor vergoeding.

Voorwaarden voor stottertherapie vergoeding

Zorgverzekeraars die stottertherapie vergoeden stellen hier bepaalde voorwaarden aan. Belangrijk voor het verkrijgen van vergoeding voor stottertherapie is een verwijsbrief van een huisarts, medisch specialist, schooldokter of tandarts. Kies je voor stottertherapie via een instituut, zal er bij een aantal zorgverzekeraars vergoeding kunnen worden verkregen vanuit een aanvullende verzekering. Veel zorgverzekeraars keren wel alleen vergoeding uit wanneer je gebruik maakt van bepaalde instanties of methoden.

Vergelijken aanvullende verzekeringen

Stotter je en wil je hiervoor onder behandeling van een stottertherapeut of logopedist? Het bezoek aan een logopedist met verwijsbrief van een arts wordt vergoed door de basisverzekering. Wil je van je stotteren afkomen door therapie bij een niet regulier arts? Dan is het mogelijk om vergoeding te ontvangen vanuit een aanvullende verzekering. Zorgverzekeringen met een goede dekking voor stottertherapie vergelijk je via onze zorgvergelijker.

Overstappen.nl is onderdeel van Kizi

Close modal

Overstappen.nl, Autoverzekering.nl en EasySwitch.nl zijn onderdeel van Kizi, het overkoepelende merk van al onze websites. Bij Kizi maken we financiële keuzes makkelijk. Of het nou gaat om je internet, energiecontract of je verzekeringen.