Vergoeding Terminale Zorg Verzekering

Op het moment dat je ongeneeslijk ziek bent en je een levensverwachting hebt van ongeveer drie maanden, kun je terminale zorg krijgen. Dit kan thuis maar je kunt ook terecht in een hospice. De terminale zorg is vooral gericht op het bieden van emotionele steun zodat het leven zo waardevol mogelijk kan worden afgesloten.

Inhoudsopgave

Vergoed vanuit de basisverzekering

Sinds 2015 valt terminale zorg onder de wijkverpleging, wat wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Voor wijkverpleging geldt geen eigen risico en eigen bijdrage, deze kosten worden dus volledig vergoed.