Vergoeding Thuiszorg zorgverzekering

Sinds een aantal jaren zijn de overheid, gemeenten en zorgverzekeraars samen verantwoordelijk voor de thuiszorg. Afhankelijk van je persoonlijke situatie kun je thuiszorg via een van deze organisaties aanvragen en gelden er verschillende voorwaarden met betrekking tot thuiszorg vergoeding.

Inhoudsopgave

Thuiszorg
Vergoeding thuiszorg AWBZ
Vergoedingen voor thuiszorg per verzekeraar
Wet maatschappelijke ondersteuning
Zorgverzekeringswet
Wet langdurige zorg
Thuiszorg aanvragen
Eigen bijdrage thuiszorg
Thuiszorgwinkels
Werken in thuiszorg
Aanvullende thuiszorg zorgverzekering

Vergelijk zorgverzekeringen

Thuiszorg

Deze zorg aan huis is zorg bedoeld voor mensen die thuis hulp of begeleiding nodig hebben. De hulpvraag kan bijvoorbeeld ontstaan door een ziekte, handicap of ouderdom. Met thuiszorg kun je persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding en/of huishoudelijke hulp ontvangen. In welke situatie jij verkeert, bepaalt waar jij recht op hebt.

Vergoeding thuiszorg AWBZ

De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) regelde tot 1 januari 2015 langdurige zorg en begeleiding. De AWBZ is vervangen door onder andere de Wet maatschappelijke ondersteuning, Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg. De overheid was voorheen verantwoordelijk voor deze AWBZ-zorg. Als je AWBZ-zorg kreeg, had je een aandoening, beperking of psychiatrische diagnose en een indicatie voor de zorg waar je recht op had.

Wet maatschappelijke ondersteuning

thuiszorgAls je niet zelfredzaam bent en thuis niet-medische zorg nodig hebt, val je onder de verantwoordelijkheid van de gemeente waar je woont. Dit ligt vast in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De gemeente moet ervoor zorgen dat jij zo lang mogelijk thuis kunt blijven wonen door begeleiding, dagbesteding, ondersteuning van een mantelzorger, opvang in een beschermde woonomgeving en opvang in het geval van huiselijk geweld aan te bieden. In sommige situaties en onder bepaalde voorwaarden kan een gemeente een persoonsgebonden budget (PGB) verstrekken zodat je zelf zorg kan kiezen en huren. Dit budget wordt niet op jouw eigen rekening uitbetaald, maar gaat naar een Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Zorgverzekeringswet

Als je thuis verpleging en verzorging nodig hebt, ontvang je een vergoeding van je zorgverzekeraar. Dit is geregeld in de Zorgverzekeringswet. Een wijkverpleegkundige bepaalt, eventueel samen met jouw arts, wat je nodig hebt en wie de zorg uitvoert. De wijkverpleegkundige is de zorgverlener en geeft jou de medische zorg die je nodig hebt, bijvoorbeeld het toedienen van medicatie of hulp bij het douchen. Wijkverpleegkundigen werken vaak in dienst van een thuiszorgorganisatie.

Wet langdurige zorg

In het geval dat je 24 uur per dag zorg of toezicht nodig hebt, kun je terecht in een zorginstelling. Dit wordt geregeld door de Wet langdurige zorg waar de overheid verantwoordelijk voor is. Als het verantwoord is en de kosten niet hoger zijn dan in een zorginstelling, kun je deze zorg ook thuis krijgen. In overleg met een zorgkantoor bespreek je de opties. Er zijn drie mogelijkheden:

Volledig pakket thuis Je krijgt thuis zorg van een zorginstelling. Maaltijden, huishoudelijke hulp en uitstapjes worden vergoed. Huur of hypotheek betaal je zelf.
Modulair pakket thuisJe krijgt een deel van de zorg van een zorginstelling en een deel regel je zelf met een PGB. Hierbij worden maaltijden en huishoudelijke hulp niet vergoed.
Persoonsgebonden budgetJe organiseert en kiest zelf wie jou zorg verleent. Dit moet wel thuiszorg zijn.

Thuiszorg aanvragen

Niet-medische zorg, zoals huishoudelijke hulp, vraag je aan via een Wmo-loket of via een sociaal wijkteam van de gemeente waar je woont. Verpleging en verzorging thuis kun je aanvragen door zelf contact op te nemen met een zorgaanbieder. Je hebt hier geen verwijzing van je huisarts voor nodig. Intensieve zorg aan huis vraag je aan via de Wet langdurige zorg. Om te weten of je hiervoor in aanmerking komt, heb je een indicatiebesluit nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ beoordeelt je aanvraag die in de meeste gevallen door het ziekenhuis of door je huisarts wordt ingediend.

Eigen bijdrage thuiszorg

Als je thuiszorg ontvangt die geregeld wordt via de Wet maatschappelijke ondersteuning of de Wet langdurige zorg kan het zijn dat je een eigen bijdrage dient te betalen. Deze eigen bijdrage wordt vastgesteld door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). De eigen bijdrage is afhankelijk van onder andere je zorgvraag, leeftijd, huishouden, inkomen en vermogen en wordt berekend als een maandelijks te betalen bedrag. Je kunt jouw eigen bijdrage berekenen via een rekenprogramma van het CAK. Ontvang je thuiszorg die geregeld wordt via de Zorgverzekeringswet? Dan ontvang je een thuiszorg vergoeding vanuit je basis zorgverzekering en betaal je geen eigen risico en eigen bijdrage.

Thuiszorgwinkelswinkelmand

In sommige gevallen ben je voor een kortere of langere periode afhankelijk van bepaalde hulpmiddelen die je thuis nodig kunt hebben. Hierbij kun je denken aan hulpmiddelen bij ouderdom, blessures of tijdens je kraamtijd. Via de Zorgverzekeringswet kun je als Nederlander op vertoon van een geldig legitimatiebewijs en je zorgverzekeringspas bepaalde producten tot een half jaar gratis lenen. Deze vorm van thuiszorg vergoeding is een onderdeel van je basisverzekering. Ga bij je zorgverzekeraar na welke hulpmiddelen vergoed worden.

Werken in thuiszorg

In de thuiszorg zijn er verschillende zorgvragen en de thuiszorg kent daarom ook verschillende functies. Zo kun je in de thuiszorg bijvoorbeeld werken als huishoudelijke hulp, (wijk-)verpleegkundige, verzorgende, begeleider of als medewerker in een thuiszorgwinkel.

Aanvullende thuiszorg zorgverzekering

Thuiszorg wordt vergoed vanuit je basisverzekering, maar je dient in de meeste gevallen wel het eigen risico en een eigen bijdrage te betalen. Sommige zorgverzekeraars bieden een aanvullende zorgverzekering die de eigen bijdrage voor thuiszorg vergoeden. Ontvang jij thuiszorg en betaal je een eigen bijdrage? Vergelijk dan via onze zorgvergelijker welke zorgverzekeraars een aanvullende thuiszorg verzekering aanbieden. Kies de zorgverzekering die het beste bij jouw situatie past.

Vergelijk zorgverzekeringen

Overstappen.nl is onderdeel van Kizi

Close modal

Overstappen.nl, Autoverzekering.nl en EasySwitch.nl zijn onderdeel van Kizi, het overkoepelende merk van al onze websites. Bij Kizi maken we financiële keuzes makkelijk. Of het nou gaat om je internet, energiecontract of je verzekeringen.