31-08-2023

Voorlopige streep door vergunning Vattenfall voor bouw biomassacentrale Diemen

De provincie moet eerst de gevolgen voor het milieu onderzoeken.

3 minuten 31-08-2023
Tom Schlagwein
Energie-expert

Op 30 augustus 2023 heeft de Raad van State een belangrijk besluit genomen over de plannen van energiebedrijf Vattenfall om een grote biomassacentrale te bouwen bij Diemen. De provincie Noord-Holland had een vergunning verleend voor de bouw, maar de hoogste bestuursrechter heeft geoordeeld dat er meer onderzoek moet worden gedaan naar de milieueffecten voordat de bouw kan beginnen.

Milieuorganisatie MOB tekende bezwaar aan

Vattenfall, een van de grootste energieleveranciers in Nederland, heeft ambitieuze plannen om een biomassacentrale naast een bestaande elektriciteitscentrale in Diemen te bouwen. Het bedrijf wil jaarlijks 212 kiloton aan houtpellets uit het buitenland verbranden om warmte te genereren voor huishoudens in Diemen, Amsterdam en Almere. Echter, milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB), gesteund door andere partijen zoals Natuurmonumenten en het Comité Schone Lucht, tekende bezwaar aan tegen de plannen, met zorgen over luchtvervuiling en mogelijke natuurschade.

Classificatie van houtpellets verbranden

De kern van de zaak draaide om de classificatie van de houtpellets die Vattenfall wil gebruiken. Als deze houtpellets als afval moeten worden beschouwd, zou een milieueffectrapportage noodzakelijk zijn. De Raad van State heeft ingestemd met de zienswijze van MOB en heeft aangegeven dat de biomassacentrale in feite moet worden beschouwd als een afvalverbrandingsinstallatie, waarvoor uitgebreider milieuonderzoek vereist is.

Nieuw provinciaal besluit nodig

Het besluit van de Raad van State betekent dat de provincie Noord-Holland nu een nieuw besluit moet nemen over de verleende vergunning. Dit kan alleen gebeuren nadat er diepgaander onderzoek is uitgevoerd naar de mogelijke impact van de centrale op het milieu en de leefomgeving.

“De uitspraak van de Raad van State zorgt voor vertraging bij Vattenfall. Uiteindelijk zal verder onderzoek uit moeten wijzen wat verstandig is om mee door te gaan. Biomassa ligt al tijden onder vuur als duurzame bron, en dit probleem speelt al heel erg lang. De toekomst moet uitwijzen of de centrale er toch zal komen.”
Tom Schlagwein
Energie-expert

Natuurvergunning

Naast de onzekerheid over de bouwvergunning, zal de Raad van State binnenkort ook oordelen over de natuurvergunningen voor de biomassacentrale en of deze voldoet aan de stikstofnormen voor beschermde natuurgebieden.

Vattenfall heeft aangegeven de uitspraak van de Raad van State te bestuderen en zich te beraden over de vervolgstappen. Het energiebedrijf zal ongetwijfeld nauwlettend de verdere ontwikkelingen volgen en eventuele aanpassingen maken aan hun plannen om tegemoet te komen aan de geldende milieueisen.

Tom Schlagwein
Energie-expert
3 minuten 31-08-2023

Over onze expert

Sinds 2019 is Tom Schlagwein onderdeel van de Kizi familie. Eerst als tarievenspecialist en sindsdien heeft hij zich ontwikkeld tot dé energie-expert van Overstappen.nl. Hij voorziet Overstappers van onafhankelijk advies voor hun energiecontract en is op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de energiemarkt. Tom wordt geregeld vermeldt in de pers, waaronder De Telegraaf en Nu.nl.

Terug naar boven

Overstappen.nl is onderdeel van Kizi

Close modal

Overstappen.nl, Autoverzekering.nl en EasySwitch.nl zijn onderdeel van Kizi, het overkoepelende merk van al onze websites. Bij Kizi maken we financiële keuzes makkelijk. Of het nou gaat om je internet, energiecontract of je verzekeringen.