Vergoeding Geestelijke Gezondheidszorg

De meeste psychische zorg valt onder de basisverzekering. Hierdoor is het minder vaak nodig een aanvullende verzekering af te sluiten.

Om zeker te weten dat jouw zorgverzekering aansluit bij jouw situatie én dat je hiervoor niet te veel betaalt, kun je het beste alle zorgverzekeringen met elkaar vergelijken. Dat gaat heel makkelijk met onze zorgvergelijker. Vul je gegevens in, gebruik de filters en zie precies hoeveel je betaalt.

Vergelijk zorgverzekeringen

Verder lezen

Het zoeken van hulp
E-health testen en behandelingen
Lichte psychische klachten
Doorverwijzing
Generalistische Basis GGZ
Gespecialiseerde GGZ
Opname in een GGZ-instelling
Vergoeding psycholoog
Voorwaarden voor vergoeding psycholoog
DBC-zorgproducten
Eigen bijdrage voor medicijnen
Aanvullende verzekering voor psychische zorg
Psycholoog verzekering 2022

Het zoeken van hulp

Loop je al enige tijd rond met psychische klachten en zou je hier graag met een specialist over willen praten? Wanneer je last hebt van psychische klachten kun je als eerst terecht bij je huisarts. Naar aanleiding van een gesprek met je huisarts wordt een inschatting gemaakt van de behandeling van je klachten. Wanneer je klachten licht zijn zal de huisarts je zelf in behandeling nemen. Wanneer de klachten meer gecompliceerd zijn kan de huisarts ervoor kiezen je door te verwijzen naar specialistische psychische zorg. Deze verwijzing kan de Generalistische Basis GGZ zijn (GBGGZ) of de Specialistische GGZ (SGGZ).

E-health testen en behandelingen

Sinds 2014 worden er steeds meer behandelingen van psychische problemen via internet opgezet. Door middel van zelftesten is het mogelijk je psychische gezondheid te testen. Hiermee kunnen psychische problemen op tijd worden herkend, eventueel worden voorkomen en wordt het zelfmanagement van patiënten gestimuleerd. Deze testen zijn te vinden op een groot aantal websites. Heb je zelf last van psychische problemen en wil je een idee krijgen van hoe serieus de problemen zijn? Google dan naar ‘zelftest psychische klachten’ en vul een van de aangeboden testen in.

Lichte psychische klachten

Sinds 1 januari 2014 is de huisarts verantwoordelijk voor de behandeling van lichte psychische klachten. Het gaat dan met name om klachten die veel voor komen. Voorbeelden hiervan kunnen zijn werkstress, rouwverwerking en slaapproblemen.  De huisarts bepaalt naar aanleiding van een gesprek of het daadwerkelijk om lichte psychische klachten gaat. Wanneer dit het geval is, zal de huisarts de behandeling van de klachten zelf uitvoeren, in samenwerking met een Praktijkondersteuner Huisarts Geestelijke Gezondheidszorg  (POH-GGZ). De huisarts ontvangt voor de behandeling van lichte psychische klachten extra geld van de overheid. Wanneer de psychische zorg is overgenomen door een POH-GGZ, blijft de huisarts verantwoordelijk voor de inhoud van de behandeling.

Doorverwijzing

dokterWanneer er sprake is van meer gecompliceerde psychische problemen, kan de huisarts ervoor kiezen je door te verwijzen naar een zorgaanbieder binnen de Basis GGZ (GBGGZ) of naar de Gespecialiseerde GGZ (SGGZ). De verwijzing naar deze typen zorg is afhankelijk van de aard van de problematiek. De huisarts dient hier een inschatting van te maken.

Generalistische Basis GGZ

Wanneer je rondloopt met lichte tot matige psychische klachten kun je terecht binnen de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ). Je komt dan in aanmerking voor gesprekken met een psycholoog of psychotherapeut. Daarnaast is het mogelijk een internetbehandeling (e-health) te ondergaan.

Gespecialiseerde GGZ

Gespecialiseerde GGZ is geschikt voor mensen met zwaardere psychische problemen. In dit geval verwijst de huisarts, de jeugdarts of de bedrijfsarts je door naar de Gespecialiseerde GGZ. Voorbeelden van zwaardere psychische problemen die onder de Gespecialiseerde GGZ vallen zijn angststoornissen of ADHD.

Opname in een GGZ-instelling

Wanneer mensen last hebben van een zware, ingewikkelde psychische aandoening worden zij hier vaak voor opgenomen in een psychiatrische instelling (GGZ-instelling). Wanneer er sprake is van een langdurig verblijf in een psychiatrische instelling valt dit onder de Wet langdurige zorg (Wlz). De eerste drie jaar valt het verblijf in een psychiatrische zorginstelling over de Zorgverzekeringswet (ZvW), daarna valt het onder de Wet langdurige zorg (Wlz).

Vergoeding psycholoog

Vanaf 2014 heeft iedereen recht op een vergoeding van de behandelingen vanuit de Generalistische Basis GGZ. Een eigen bijdrage hoeft niet meer betaald te worden. De behandelingen gaan echter wel af van je eigen risico. Wanneer je onder behandeling bent van je huisarts voor licht psychische klachten valt de behandeling ook in het basispakket en hoef je geen aanspraak te maken van je eigen risico. Pas wanneer de huisarts je heeft doorverwezen naar een GGZ psycholoog geldt het eigen risico. Het is echter niet zo dat alle behandelingen voor psychische klachten worden vergoed. Een aantal klachten en behandelingen vallen buiten het basispakket. Voor deze behandelingen kan een aanvullende zorgverzekering worden afgesloten. Lees hier meer over in de paragraaf ‘Aanvullende verzekering voor psychische zorg’. Een ander belangrijk punt waar je op moet letten is dat de GGZ psycholoog van jouw keuze een contract heeft met je zorgverzekeraar. Afhankelijk van je gekozen polis zal een percentage van de behandeling worden vergoed. Lees hier meer over de verschillende typen polissen. Neem contact op met je zorgverzekeraar om zeker te weten of jouw behandelingen vergoed worden.

Voorwaarden voor vergoeding psycholoog

De zorg uit de Basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ worden vergoed vanuit de basisverzekering, mits er aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • Vergoeding psychologische hulp vindt alleen plaats wanneer er een diagnose is gesteld volgens de DSM IV (Amerikaans handboek dat als standaard in de psychiatrische diagnostiek dient).
 • Er moet een doorverwijzing zijn via een huisarts, jeugdarts, bedrijfsarts, medisch specialist of arts voor verstandelijk gehandicapten.
 • De verwijsbrief van een van bovengenoemde artsen moet duidelijk beschrijven naar wie er is verwezen en waarom. Daarnaast moet er worden aangegeven welke soort psychologische zorg nodig is.
 • De verwijzing van de arts is slechts één jaar geldig.
 • Wanneer er sprake is van een vervolgbehandeling is er geen verwijsbrief nodig. Tenzij er sprake is van een onderbreking van meer dan een jaar tijdens de behandeling.

DBC-zorgproducten

ziekenhuis

GGZ therapeuten (vrijgevestigden en instellingen) en andere zorgaanbieders zoals ziekenhuizen werken met DBC-zorgproducten. Een DBC-zorgproduct is een weergave van de diagnose en de behandeling die bij deze diagnose hoort. Afhankelijk van het type polis dat je hebt afgesloten wordt de zorgnota van de GGZ hulpverlener met de DBC-zorgproductinformatie verstuurd naar de zorgverzekeraar voor vergoeding. Deze zorgnota is bij je zorgverzekeraar te zien op je persoonlijke pagina nadat je hebt ingelogd. De omschrijving van DBC-zorgproducten worden vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Vanaf 2014 worden DBC-zorgproducten niet meer met codes op de rekeningen gezet, maar met heldere omschrijvingen van de diagnose en behandeling.

Eigen bijdrage voor medicijnen

Een aantal behandelingen van psychische zorg gaan gepaard met medicijnen. Niet alle medicijnen worden vergoed door alle zorgverzekeraars. Voor sommige medicijnen geldt dat er een eigen bijdrage moet worden betaald. Lees hier meer over de vergoeding van medicijnen.

Aanvullende verzekering voor psychische zorg

Niet alle behandelingen van psychische problemen worden vergoed door het basispakket. Onderstaande typen zorg vallen buiten het basispakket en kunnen eventueel vergoed worden door middel van een aanvullende verzekering. Afhankelijk van de klacht en het type behandeling kan de zorg vergoed worden vanuit een aanvullende verzekering voor alternatieve geneeswijzen of aanvulling psychologische zorg. Neem voor de vergoeding van deze typen zorg voor de zekerheid contact op met je zorgverzekeraar.

 • Zelfhulp
 • Hulp bij relatie problemen
 • Preventieve zorg
 • Hulp bij een aanpassingsstoornis, coördinatie ontwikkelingsstoornis of slaapstoornis
 • Schoolpsychologie
 • Pedagogische hulp
 • Hulp bij stress, burn-out of overspannenheid
 • Seksuologische zorg
 • Behandeling van fobieën
 • Dyslexie of dyscalculie
 • Hulp bij misbruik van geneesmiddelen
 • Studieproblemen

Psycholoog verzekering 2022

De meeste psychische zorg valt onder de geestelijke gezondheidszorg en wordt vergoed vanuit het basispakket. Maar er bestaan ook typen psychische zorg die wél buiten de geestelijke gezondheidszorg vallen. Voor deze zorg is het mogelijk een aanvullende verzekering af te sluiten.

Deze behandelingen en therapieën kunnen onder de aanvullende verzekering alternatieve geneeswijzen vallen of de aanvullende verzekering psychische zorg. Onder welke naam de behandeling valt verschilt per zorgverzekeraar. Om zeker te zijn van vergoeding van de therapie of behandeling waar jij voor hebt gekozen is het aan te raden de polisvoorwaarden van je zorgverzekeraar door te nemen of contact op te nemen met je zorgverzekeraar.

Met onze zorgvergelijker krijg je een overzicht van zorgverzekeringen en kun je de aanvullende verzekering afsluiten die voor jou de beste dekking biedt.

Overstappen.nl is onderdeel van Kizi

Close modal

Overstappen.nl, Autoverzekering.nl en EasySwitch.nl zijn onderdeel van Kizi, het overkoepelende merk van al onze websites. Bij Kizi maken we financiële keuzes makkelijk. Of het nou gaat om je internet, energiecontract of je verzekeringen.