05-10-2023

Elektriciteitsnet dreigt overbelast te raken

Het toenemende vraag naar elektriciteit door de consument zorgt voor een grote druk op het elektriciteitsnetwerk. In steeds meer woonwijken is het net vol, wat zijn de gevolgen voor jou?

3 minuten 05-10-2023
Tom Schlagwein
Energie-expert

De energietransitie, waarbij Nederland steeds meer overstapt op duurzame energiebronnen, heeft geleid tot een groeiende vraag naar elektriciteit. Deze verschuiving brengt echter ook uitdagingen met zich mee voor het stroomnetwerk, met name in Nederlandse woonwijken.

Stroomnet in woonwijken onder druk

Netbeheerders zoals Liander en Stedin rapporteren dat het stroomnetwerk op steeds meer plekken vol raakt. De groeiende vraag naar elektriciteit in huishoudens, vooral door zonnepanelen, warmtepompen en elektrische auto’s, plaatst extra druk op het laagspanningsnetwerk in verschillende regio’s, waaronder Flevoland, Friesland, Gelderland, Noord-Holland en Zuid-Holland.

Volgens Maarten Otto, directeur van Alliander, is het elektriciteitsnet in veel woonwijken nog niet berekend op de snelheid waarmee consumenten hun huizen verduurzamen. Dit heeft geleid tot knipperende lampen, problemen met de teruglevering van stroom door zonnepanelen en in sommige gevallen zelfs tot stroomuitval.

Investeringen in de toekomst

Om deze problemen aan te pakken, hebben netbeheerders aanzienlijke investeringen aangekondigd in de komende jaren. Alliander heeft bijvoorbeeld aangekondigd dat ze de komende zeven jaar maar liefst 5 miljard euro zullen investeren om de stroominfrastructuur te verbeteren. Dit omvat de installatie van nieuwe elektriciteitshuisjes en het leggen van zwaardere kabels om aan de groeiende behoeften van klanten te voldoen.

Tom Schlagwein, energie-expert bij Overstappen.nl, benadrukt het belang van deze investeringen: “De groeiende problemen met overbelaste stroomnetwerken in woonwijken benadrukken de uitdagingen van de energietransitie en de noodzaak van blijvende investeringen in de infrastructuur. De overheid belast gas steeds zwaarder, en zorgt ervoor dat consumenten steeds meer gestimuleerd worden om op stroom over te gaan. Dan moet het netwerk dit wel aan kunnen!”.

Een complex dilemma

Hoewel deze investeringen een stap in de goede richting zijn, blijven er uitdagingen bestaan. Personeelstekorten en een gebrek aan materiaal kunnen de voortgang belemmeren. Bovendien is er geen garantie dat het concept van “spitsmijden,” waarbij elektriciteit wordt geleverd wanneer de vraag laag is, alle problemen volledig zal oplossen.

Al met al wijst de situatie op het complexe dilemma van de energietransitie. De groeiende behoefte aan elektriciteit moet hand in hand gaan met de verbetering van de stroominfrastructuur om te zorgen voor een betrouwbare en duurzame elektriciteitsvoorziening in Nederlandse woonwijken.

De consument

Consumenten mogen niet de dupe worden van investeringen die niet gemaakt zijn door de overheid en de netbeheerders. Een degelijke stroomvoorziening is namelijk een bestaansrecht voor ieder huishouden waarbij de betrokken partijen dus niet in mogen verzaken. Allerlei netbeheerders voorzien deze problemen al jaren en waarschuwen voor dit groeiende probleem. Vermoedelijk is het nog niet te laat om het tij te keren, maar de toekomst zal dit moeten uitwijzen.

Tom Schlagwein
Energie-expert
3 minuten 05-10-2023

Over onze expert

Sinds 2019 is Tom Schlagwein onderdeel van de Kizi familie. Eerst als tarievenspecialist en sindsdien heeft hij zich ontwikkeld tot dé energie-expert van Overstappen.nl. Hij voorziet Overstappers van onafhankelijk advies voor hun energiecontract en is op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de energiemarkt. Tom wordt geregeld vermeldt in de pers, waaronder De Telegraaf en Nu.nl.

Terug naar boven

Overstappen.nl is onderdeel van Kizi

Close modal

Overstappen.nl, Autoverzekering.nl en EasySwitch.nl zijn onderdeel van Kizi, het overkoepelende merk van al onze websites. Bij Kizi maken we financiële keuzes makkelijk. Of het nou gaat om je internet, energiecontract of je verzekeringen.