Ziekenfonds

Het ziekenfonds was tot 2006 de zorgverzekering voor Nederlanders met een inkomen. Hierna hield het ziekenfonds op met bestaan. In dat jaar werd de Zorgverzekeringswet van kracht en ging het hele zorgstelsel op de schop. Het ziekenfonds en de particuliere ziektekostenverzekering werden vervangen voor 1 basisverzekering voor iedereen.

Ziekenfondsverzekering

Een ziekenfondsverzekering is een verouderde term. Tegenwoordig wordt een ziekenfondsverzekering een zorgverzekering genoemd. Met een zorgverzekering verzeker je jezelf tegen zorgkosten. Een basisverzekering is voor iedereen in Nederland verplicht; daarnaast is het ook mogelijk om een aanvullende verzekering af te sluiten. Hiermee kan je jezelf dekken voor zorgkosten die niet vanuit de basisverzekering worden vergoed.

Recht op deelname ziekenfonds

Als je voor 2006 een inkomen had tot een bepaalde inkomensgrens dan was je (samen met eventuele gezinsleden) verplicht om je aan te sluiten bij het ziekenfonds. Hetzelfde gold voor uitkeringsgerechtigden en ondernemers met winst uit onderneming onder een bepaalde grens. Ging een werknemer of ondernemer te veel geld verdienen (tot een bepaald maximum) dan verviel het recht op ziekenfondsdeelname.

Peiling van het inkomen

Om dit te controleren werd het inkomen jaarlijks gepeild op 1 november voor werknemers en 1 oktober voor ondernemers. Had je geen recht meer op het ziekenfonds dan kon je desgewenst een particuliere ziektekostenverzekering afsluiten. Deze was duurder dan het ziekenfonds, maar bood wel extra’s.

Kenmerken ziekenfonds

  • Gedeeltelijk inkomensafhankelijke premie
  • Een verzekering in natura: de verzekeraar betaalde direct de rekeningen van de zorgaanbieders
  • Gebruik van een ziekenfondskaart om te tonen aan zorgverlener.
  • Zolang je inkomen had, had je recht op het ziekenfonds. Om het even of je 8 of 40 uur per week werkte.

Mooz

MOOZ is de afkorting voor de wet Medefinanciering Oververtegenwoordiging Oudere Ziekenfondsverzekerden en is ook sinds 1 januari 2006 opgeheven. MOOZ is ontstaan om de oververtegenwoordiging van bejaarden in de verplichte ziekenfondsverzekering te kunnen bekostigen. Particuliere ziektekostenverzekeraars betaalden een opslag op de premie die in de algemene kas van de ziekenfondsen werd gestort. Ziekenfondsen die veel ouderen in hun fonds hadden, werden uit deze kas tegemoetgekomen.

Particuliere ziektekostenverzekering

Mensen die geen inkomen of uitkering hadden en zichzelf wilden beschermen tegen bijvoorbeeld hoge ziekenhuisrekeningen konden ervoor kiezen om een particuliere ziektekostenverzekering af te sluiten. Een particuliere ziektekostenverzekering was in die tijd een schadeverzekering die je vrijwillig kon afsluiten. Deze was duurder dan het ziekenfonds maar de verzekerde genoot van bepaalde voordelen.

Wisselen tussen ziekenfonds en particuliere ziektekostenverzekering

Iemand met diverse bijbanen of seizoenswerk en ondernemers met wisselende inkomsten konden niet continu bij het ziekenfonds aangesloten zijn. Zij moesten regelmatig wisselen tussen ziekenfonds of particuliere ziektekostenverzekering. Het was ook mogelijk om een particuliere ziektekostenverzekering af te sluiten en vervolgens periodiek aan de verzekeraar de door de werkgever op het loon inhouden ZFW-bijdrage terug te vragen. Dit ging via een speciaal formulier.

Zorgverzekeringen vergelijken

Na de afschaf van het ziekenfonds zijn veel mensen bij de zorgverzekeraar van hun ziekenfonds gebleven. Het is verstandig om jaarlijks na te kijken of je huidige zorgverzekering nog steeds de beste keuze is. Sinds de afschaf van het ziekenfonds en de particulieren ziektekostenverzekering is de concurrentie tussen zorgverzekeraars toegenomen. Dit heeft als voordeel dat er veel meer te kiezen is. Een zorgverzekering die precies bij je wensen en situatie past is binnen handbereik. Je kunt jaarlijks eind november op Overstappen.nl je zorgverzekering vergelijken met andere zorgverzekeraars en desgewenst overstappen.

Overstappen.nl is onderdeel van Kizi

Close modal

Overstappen.nl, Autoverzekering.nl en EasySwitch.nl zijn onderdeel van Kizi, het overkoepelende merk van al onze websites. Bij Kizi maken we financiële keuzes makkelijk. Of het nou gaat om je internet, energiecontract of je verzekeringen.