Gemoedsbezwaarden

Gemoedsbezwaarden hebben principiële bezwaren tegen het afsluiten van zorgverzekeringen op grond van geloofs- of levensovertuiging. De Nederlandse Wet houdt rekening met gemoedsbezwaarden door hen vrijstelling te geven voor verplichte verzekeringen.

Erkenning als gemoedsbezwaarde

Een persoon die ontheffing wil krijgen van de verplichte verzekeringen moet officieel worden erkend als gemoedsbezwaarde. Deze erkenning wordt aangevraagd bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Een gemoedsbezwaarde betaalt een bijdragevervangende belasting ter hoogte van de inkomensafhankelijke premie van verzekeringsplichtige met een vergelijkbaar inkomen.

Waarom is zorgverzekeringen vergelijken voor mij de moeite waard?

  • De premie van je huidige verzekeraar stijgt
  • In 2020 veranderen de huidige dekkingen en voorwaarden
  • Je bespaart op je aanvullende verzekeringen