Tweedelijns zorg

Tweedelijns zorg is zorg waar je alleen gebruik van kunt maken met een doorverwijzing. Je hebt hiervoor dus toestemming of een verwijzing nodig van een arts, zoals een huisarts of tandarts.

Voorbeelden van tweedelijns zorgverleners zijn specialisten in een ziekenhuis, kliniek of specialisten in de geestelijke gezondheidszorg. Tweedelijns zorg is vaak complexer en duurder dan eerstelijnszorg.

Vergoeding tweedelijns zorg

Zorg van tweedelijns zorgverleners wordt in de meeste gevallen niet vergoed vanuit de basisverzekering. De voorwaarden voor vergoeding liggen anders dan bij eerstelijns zorg. Bij veel zorgverzekeraars is het mogelijk je hiervoor aanvullend te verzekeren.

Eerstelijnszorg

Eerstelijnszorg is zorg waar je direct gebruik van kunt maken, zonder doorverwijzing. Zorgverleners zoals de huisarts, de tandarts, het consultatiebureau, een algemeen maatschappelijk werker of de apotheek zijn voorbeelden van eerstelijns zorgverleners.

Derdelijns zorg

Onder de derdelijnszorg vallen experts in een academisch ziekenhuis en gespecialiseerde laboratoria. Het gaat bij derdelijns zorg met name om medische specialismen die ondersteuning bieden aan tweedelijns zorgverleners.

Waarom bestaat er onderscheid?

Om een goede verdeling van patiënten voor de tweedelijns zorg te bewerkstelligen, zorgen eerstelijns zorgverleners voor de doorverwijzing. Een eerstelijns zorgverlener zoals een huisarts stelt een diagnose en verwijst in complexe gevallen door naar een specialist.