Zorginstituut Nederland

Wat is het zorginstituut Nederland?

Het Zorginstituut Nederland (voorheen College voor Zorgverzekeringen) is een advies- en uitvoeringsorganisatie voor de wettelijke ziektekostenverzekeringen: de Zvw en de AWBZ. Het op peil houden van de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de Nederlandse gezondheidszorg ligt voor een groot deel in handen van Zorginstituut Nederland.

Het op peil houden van de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de Nederlandse gezondheidszorg wordt uitgevoerd middels 3 kerntaken: