Zorgplicht

Wat is zorgplicht?

De zorgplicht is de plicht die alle zorgverzekeraars hebben om hun verzekerden toegang te geven tot de zorg die zij nodig hebben. Deze zorgplicht is in gevoerd op 1 januari 2006 toen de Zorgverzekeringswet in werking trad.

Toegang krijgen tot zorg

Volgens de zorgplicht zijn de zorgverzekeraars verplicht ervoor te zorgen dat de verzekerde op tijd, genoeg en kwalitatieve zorg krijgt. Of dat de verzekerde de kosten vergoed krijgt van de benodigde zorg waarop hij recht heeft.

Waarom is zorgverzekeringen vergelijken voor mij de moeite waard?

  • De premie van je huidige verzekeraar stijgt
  • In 2020 veranderen de huidige dekkingen en voorwaarden
  • Je bespaart op je aanvullende verzekeringen