Zorgverzekeringswet

De zorgverzekeringswet stelt elke Nederlander verplicht om zich via de basisverzekering te verzekeren voor geneeskundige zorg. De Zorgverzekeringswet bestaat sinds 1 januari 2006 en zorgt ervoor dat iedereen die rechtmatig in Nederland woont of die hier loonbelasting betaalt voor deze zorg is verzekerd.

Basisverzekering

De basisverzekering of het basispakket van de zorgverzekering is voor iedereen gelijk en dekt zorgkosten van bijvoorbeeld de huisarts, het ziekenhuis of de apotheek. De inhoud van de basisverzekering wordt bepaald door de Nederlandse Regering die ieder jaar de inhoud bekendmaakt op Prinsjesdag.

Aanvullende verzekering

Naast de basisverzekering kunnen verzekerden zich aanvullend verzekeren. Met een aanvullende verzekering worden zorgkosten vergoed die niet door de basisverzekering worden gedekt. De zorgpremie en de vergoedingen verschillen per zorgverzekeraar.

Voorwaarden

De volgende randvoorwaarden moeten door de zorgverzekeraars in acht worden genomen:

  • Acceptatieplicht: iedere zorgverzekerde moet tegen dezelfde voorwaarden worden geaccepteerd voor de basisverzekering.
  • Zorgplicht: zorgverzekeraars hebben de plicht om verzekerden de zorg te leveren die wettelijk in de basisverzekering is opgenomen.
  • Verbod op premiedifferentiatie: zorgverzekeraars mogen geen verschillende premies heffen voor dezelfde verzekering.
  • Transparante informatie: de informatie van de zorgverzekeraars moet zo zijn dat de verzekerde een juiste afweging kan maken voor een dienst.
  • Risicoverevening: door een herverdelingsmechanisme tussen zorgverzekeraars wordt de risicoselectie op grond van gezondheidskenmerken van verzekerden zoveel mogelijk voorkomen.

Waarom is zorgverzekeringen vergelijken voor mij de moeite waard?

  • De premie van je huidige verzekeraar stijgt
  • In 2020 veranderen de huidige dekkingen en voorwaarden
  • Je bespaart op je aanvullende verzekeringen