Zorg en welzijn

Voor gemeentes en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is zorg en welzijn een belangrijk thema. Zijn mensen tevreden, hoe staat het met hun gezondheid, hoe is het gesteld met het zorggebruik in Nederland? Verschillende organisaties doen regelmatig onderzoek naar zorg en welzijn onder Nederlanders.

Onderzoek naar zorg en welzijn

Om het niveau van zorg en welzijn in Nederland te meten voert het CBS geregeld analyses en onderzoeken uit. Zo worden cijfers bijgehouden van het ziekteverzuim, doodsoorzaken, ziekenhuisopnames, levensverwachting, gebruik van de geestelijke gezondheidszorg bijgehouden. Daarnaast verschijnen er regelmatig publicaties waaruit bijvoorbeeld blijkt dat er onder gezinnen met een lager inkomen meer jongeren zijn met overgewicht.

Goede gezondheid

Veel mensen hechten veel waarde aan hun zorg en welzijn en willen leven in goede gezondheid. Nederlanders zijn tevreden met de zorgverleners. Het rapportcijfers voor de zorgverlener (huisarts, specialist, ziekenhuis, tandarts of fysiotherapeut) varieert tussen de 7,7 en 7,9. Mensen vinden gezondheid belangrijker dan leefstijl.

Geluk en gezondheid

Uit een publicatie van het CBS blijkt dat geluk sterker samenhangt met gezondheid dan met leefstijl. Er is bijvoorbeeld geen relatie tussen alcoholgebruik en geluk. Gezondheid is dus belangrijk voor het geluksgevoel en zorg kan hierin een belangrijke rol spelen.

Een uitgebreide zorgverzekering

Is zorg en welzijn een belangrijk persoonlijk speerpunt? Wil je toegang hebben tot de beste zorg? Een uitgebreide zorgverzekering sluit dan wellicht goed aan op je behoefte aan zorg en welzijn. Met een uitgebreide zorgverzekering is de drempel om gebruik te maken van zorg minder groot. In de vergelijker van zorgverzekeringen kun je je wensen wat betreft zorg aangeven. Wij tonen vervolgens de zorgverzekeringen die aan je wensen voldoen, met de goedkoopste zorgverzekeringen bovenaan.

Zorgverzekering vergelijken