Zorgverzekering 2024

Wat verandert er aan de zorgverzekering in 2024?

Op deze pagina houden we je op de hoogte van het laatste nieuws en wijzigingen omtrent de zorgverzekering voor 2024. De eerste wijzigingen zijn die bekend zijn gemaakt gaan over:

Het laatste nieuws

Zorgpremie stijgt met € 12,- per maand

De zorgpremie in 2024 al gemiddeld € 12 per maand duurder uitvallen. In 2024 kost een zorgverzekering gemiddeld € 149 per maand. Dit blijkt uit de cijfers die tijdens Prinsjesdag bekend werden gemaakt. De stijging van de zorgpremie heeft verschilllende oorzaken, waaronder:

  • Hoge inflatie
  • Vergrijzing van Nederlandse bevolking
  • Toename chronisch zieken
  • Hogere salarissen voor medewerkers in de zorgsector

Volgens het Centraal Planbureau zal in de komende vijf jaar ongeveer één op de zeven werkenden in de zorgsector actief zijn.

DSW maakt de eerste zorgpremie bekend voor 2024

Traditioneel gezien is zorgverzekeraar DSW de eerste die de zorgpremie voor het nieuwe zorgseizoen bekendmaakt. DSW heeft aangegeven dat de zorgpremie voor 2024 aanzienlijk zal stijgen. De nieuwe premie stellen zij vast op € 149 per maand, de meest significante stijging sinds 2006. De hoogte van deze zorgpremie is richtinggevend voor andere zorgverzekeraars.

Premie zorgverzekering wordt komende jaren steeds duurder

Ook de komende jaren zal de zorgpremie blijven stijgen. Uit onderzoek van Skipr bleek dat eerder al op basis van verwachtingen uit de voorjaarsnota van het kabinet. De gemiddelde premie voor de basisverzekering neemt toe van € 137 in 2023 naar € 176 in 2027. Een stijging van maar liefst 28 procent.

Zorgverzekering 2024

Zorgtoeslag gaat in 2024 flink omlaag

In 2024 zal de zorgtoeslag, ondanks de stijging van de zorgpremie, flink dalen. Momenteel ontvangen alleenstaanden een maximale zorgtoeslag van € 154, voor gezinnen is dit € 265 per maand. In 2024 ontvang je als alleenstaande een maximale zorgtoeslag van slechts € 127 per maand, voor gezinnen is dit € 243 per maand.

De inkomensgrens is dit jaar verlaagd, waardoor meer mensen recht hebben gekregen op zorgtoeslag. Heb jij geen zorgtoeslag ontvangen, maar denk je dat je daar wel recht op had? Dan kun je de zorgtoeslag met terugwerkende kracht claimen. Kijk dit goed na in je toeslagen-portal van de Belastingdienst.

Zorgverzekering 2024

Eigen risico blijft gelijk in 2024

Het eigen risico 2024 zal met € 385 per jaar gelijk blijven aan het voorgaande jaar. Ophogen van het eigen risico tot € 885 blijft mogelijk tegen een korting op de zorgpremie.

Maximaal € 150 per keer in 2025

Wel zal het systeem anders worden ingericht. De invoering gaat pas per 2025 in. Nu gebruik je voor een dure behandeling direct het volledige eigen risico. Straks verandert dit naar maximaal € 150 per keer. Het kabinet beoogt met de maatregel dat mensen kritischer nadenken of een behandeling echt nodig is. Nadat het eigen risico betaald is, voelen volgende behandelingen als ‘voor niks’. Mensen denken waarschijnlijk twee keer na als er nogmaals € 150 betaald moet worden.

Zorgverzekering 2024

Wijzigingen basisverzekering zorgverzekering 2024 

De inhoud van de basisverzekering wordt jaarlijks bepaald door de overheid. Als Nederlander van 18 jaar of ouder ben je verplicht om een basisverzekering af te sluiten. Het maakt hierbij niet uit voor welke verzekeraar je kiest; de inhoud van een basisverzekering is voor iedereen gelijk. Voor 2024 zullen de volgende wijzigingen aan de basisverzekering worden doorgevoerd:

Oefentherapie om valongelukken bij ouderen te voorkomen

Ouderen krijgen trainingen om valongelukken te voorkomen in 2024 vergoed vanuit het basispakket. Hoe ouder je bent, hoe hoger het risico is dat je een keer je balans kwijtraakt en valt. Uit onderzoek blijkt dat het geven van oefentherapie om valongelukken te voorkomen het risico op een val vermindert.

Meer kraamzorg

Nu krijg je ook al kraamzorg vergoed vanuit de basisverzekering, maar dit geldt alleen tot 10 dagen na de geboorte. Deze periode wordt in 2024 verlengd naar zes weken. Na de verruiming van zes weken blijft de eigen bijdrage per uur bestaan zoals dat nu ook het geval is. Hoeveel uur kraamzorg je ontvangt, wordt vastgesteld op basis van het Landelijk Indicatieprotocol Kraamzorg (LIK) en bedraagt tussen de 24 en 80 uur.

Paramedische herstelzorg na COVID-19 blijft in basispakket

Volgend jaar wordt paramedische herstelzorg nog steeds vergoed vanuit de basisverzekering tot 1 januari 2025. Je komt hiervoor in aanmerking als je Corona hebt gehad en daardoor nog steeds last hebt van ernstige klachten en beperkingen. Onder paramedische zorg valt onder andere: fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie, diëtetiek en/of logopedie. Als verzekerde heb je recht op maximaal 50 fysio- of oefentherapeutische sessies, 10 uren ergotherapie en 7 uren diëtetiek voor de duur van maximaal zes maanden.

Preventie overgewicht en obesitas bij kinderen

Om overgewicht en obesitas bij kinderen te voorkomen is er een Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) aanpak voor kinderen, die nu onderdeel uitmaakt van het basispakket.

Belangrijke data zorgverzekering in 2024

Hieronder vind je een overzicht van belangrijke data, waarmee je rekening kunt houden tijdens het zorgseizoen.

19 September 2023: Prinsjesdag

19 September 2023: Prinsjesdag

Ieder jaar wordt op de derde dinsdag van september bekendgemaakt wat de belangrijkste plannen van de regering zijn voor het komende jaar. Wat betreft zorg wordt het volgende bekend gemaakt: de wettelijke veranderingen in de basisverzekering, de nominale zorgpremie, de hoogte van de zorgtoeslag en het eigen risico. Deze veranderingen zijn voor alle zorgverzekeraars hetzelfde.

28 september 2023: DSW maakt zorgpremie bekend

28 september 2023: DSW maakt zorgpremie bekend

Bekijk alle verzekeringen in onze vergelijker en maak een keuze welke zorgverzekering het beste bij jouw wensen voor 2024 aansluit.

13 november 2023: Vanaf nu kun je vergelijken

13 november 2023: Vanaf nu kun je vergelijken

Op 12 november zijn alle premies bekendgemaakt en vanaf 13 november kun je jouw zorgverzekering voor 2024 gaan vergelijken via onze handige vergelijker. Met ons meest complete aanbod van Nederland vergelijk je gemakkelijk alle zorgverzekeraars op premie en dekking.

31 december 2023: Uiterste overstapdatum

31 december 2023: Uiterste overstapdatum

Dit is de laatste dag waarop je je oude verzekering kunt opzeggen of kan overstappen naar een andere zorgverzekering voor 2024.

31 januari 2023: Laatste dag afsluiten zorgverzekering

31 januari 2023: Laatste dag afsluiten zorgverzekering

Dit is de laatste dag waarop je nog een nieuwe zorgverzekering voor 2024 kunt afsluiten. Hiervoor moet je je oude zorgverzekering wel al in december hebben opgezegd.

Eva van Erk
Zorgexpert
5 minuten 29-09-2023

Over onze expert

Eva is onze expert in zorgverzekeringen. Ze werkt inmiddels heel wat jaren in de zorgbranche en kent het klappen van de zweep. Haar kennis en ervaring deed zij op als productmanager bij een zorgverzekeraar. Zij kent de ins and outs van zorgverzekeringen en vertelt je graag hoe jij je voordeel kunt doen met de laatste ontwikkelingen op de zorgverzekeringsmarkt.

Overstappen.nl is onderdeel van Kizi

Close modal

Overstappen.nl, Autoverzekering.nl en EasySwitch.nl zijn onderdeel van Kizi, het overkoepelende merk van al onze websites. Bij Kizi maken we financiële keuzes makkelijk. Of het nou gaat om je internet, energiecontract of je verzekeringen.