Zorgverzekeringswet (Zvw)

De Zorgverzekeringswet (Zvw) is een wet waarin is opgenomen dat iedereen die in Nederland woont of werkt recht heeft op zorg uit het basispakket. In de Zvw staat ook dat het verplicht is om een basisverzekering af te sluiten. 

De Zorgverzekeringswet wordt ook wel ‘Regeling zorgverzekering’ genoemd.

Ingang Zorgverzekeringswet

De Zorgverzekeringswet (regeling zorgverzekering) is op 1 januari 2006 ingegaan. Door de regeling zorgverzekering werd marktwerking en concurrentie in de zorg gestimuleerd. Verzekerden, zorgaanbieders en zorgverzekeraars krijgen meer ruimte om keuzes te maken. Het voormalige ziekenfonds en de particuliere zorgverzekering zijn opgegaan in de regeling zorgverzekering.

Verplichte zorgverzekering

De Zorgverzekeringswet verplicht iedereen die in Nederland woont en/of werkt om een zorgverzekering af te sluiten, militairen en gemoedsbezwaarden uitgezonderd. Het College van Zorgverzekeringen ziet erop toe dat mensen over een zorgverzekering beschikken. Onverzekerden krijgen aanmaningen en boetes. Uiteindelijk meldt het college de verzekerde aan bij een zorgverzekeraar.

Verplichtingen zorgverzekeraars

De Zorgverzekeringswet schrijft een aantal verplichtingen voor. De Nederlandse Zorgautoriteit controleert of de zorgverzekeraars zich hieraan houden. Voorbeelden van verplichtingen:

  • Zorgverzekeraars moeten ingezetenen accepteren voor de basisverzekering.
  • Zorgverzekeraars zijn verplicht de zorg in de basisverzekering te leveren.
  • Zorgverzekeraars mogen geen hogere premies rekenen voor mensen die bijvoorbeeld een chronische ziekte hebben.
  • Zorgverzekeraars moeten transparant zijn en informatie aanbieden op basis waarvan verzekerden een zorgverzekeraar/zorgverzekering kunnen kiezen.
  • Dankzij een ‘herverdelingsmechanisme’ kan een zorgverzekeraar met veel verzekerden die veel geld kosten, deze lasten naar evenredigheid delen/compenseren met andere zorgverzekeraars.

Zorgstelsel

De regeling zorgverzekering is een belangrijke pijler van het zorgstelsel. Om lage inkomens tegemoet te komen in de zorgpremie werd in 2006 ook de zorgtoeslag ingevoerd. Het eigen risico is in 2008 opgenomen in de regeling zorgverzekering. De zorgverzekering keert alleen het bedrag uit dat boven het eigen risico uitkomt. Het bedrag van het eigen risico moet de verzekerde zelf betalen.

Zorgverzekeringen vergelijken

Op Overstappen.nl kun je ieder jaar zorgverzekeringen vergelijken en overstappen. Door over te stappen naar een goedkope zorgverzekering kun je op je jaarlijkse premie besparen. Ook voor het laatste nieuws over bijvoorbeeld de regeling zorgverzekering kun je op onze website terecht.