Om je een optimale ervaring te geven op onze website, maken wij gebruik van cookies. Door gebruik te maken van onze website ga je akkoord met onze privacyverklaring Sluiten

Zorgverzekeringbegrippen

« Naar Begrippen

AWBZ

AWBZ staat voor Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. De AWBZ maakt het mogelijk dat mensen met een ernstige beperking langdurige zorg en ondersteuning vergoed krijgen.

Financiering AWBZ

De financiering van langdurige zorg is momenteel geregeld in de AWBZ via het Algemene Fonds Bijzondere Ziektekosten. Dit fonds wordt gefinancierd door inhouding van AWBZ-premie op de inkomstenbelasting. Zorgkantoren krijgen geld uit dit fonds en betalen hiermee de zorgaanbieders die bijvoorbeeld ouderenzorg verlenen. Of ze verstrekken een ‘persoonsgebonden budget’ aan burgers die vervolgens zelf zorg inkopen. In 2015 wordt langdurige zorg in het basispakket opgenomen.

Verplichte bijdrage

De AWBZ is een verplichte collectieve ziektekostenverzekering. De AWBZ dekt de medische kosten voor mensen met een ernstige beperking door een handicap, chronische ziekte of ouderdom. Deze wet is collectief, omdat de ziektekosten niet onder de zorgverzekering vallen en door bijna niemand zijn op te brengen.

Zorg in de AWBZ

De AWBZ vergoedt onder andere de volgende zorg:

  • Persoonlijke verzorging
  • Verpleging
  • Begeleiding
  • Behandeling
  • Verblijf in een instelling

AWBZ verdwijnt in 2015

Per 2015 vervalt de huidige AWBZ en komt de Wet langdurige zorg (Wlz) daarvoor in de plaats. De uitgaven van deze wet worden lager dan de uitgaven in de AWBZ. Dit komt omdat langdurige zorg wordt overgeheveld naar gemeenten en zorgverzekeraars.

Waarom is zorgverzekeringen vergelijken voor mij de moeite waard?

  • De premie van je huidige verzekeraar stijgt
  • In 2019 veranderen de huidige dekkingen en voorwaarden
  • Je bespaart op je aanvullende verzekeringen
Zorgverzekeringen vergelijken