AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten)

AWBZ staat voor Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. De AWBZ maakte het mogelijk dat mensen met een ernstige beperking langdurige zorg en ondersteuning vergoed krijgen.

AWBZ vervangen door de WLZ

Per 2015 is de AWBZ vervallen. De Wet langdurige zorg (Wlz) is daarvoor in de plaats gekomen. De uitgaven van deze wet worden lager dan de uitgaven in de AWBZ. Dit komt omdat langdurige zorg is overgeheveld naar gemeenten en zorgverzekeraars.

Financiering AWBZ

De financiering van langdurige zorg was geregeld in de AWBZ via het Algemene Fonds Bijzondere Ziektekosten. Dit fonds werd gefinancierd door inhouding van AWBZ-premie op de inkomstenbelasting. Zorgkantoren kregen geld uit dit fonds en betaalden hiermee de zorgaanbieders die bijvoorbeeld ouderenzorg verlenen. Of ze verstrekten een ‘persoonsgebonden budget’ aan burgers die vervolgens zelf zorg inkopen.

Verplichte bijdrage

De AWBZ was een verplichte collectieve ziektekostenverzekering. De AWBZ dekte de medische kosten voor mensen met een ernstige beperking door een handicap, chronische ziekte of ouderdom.

Zorg in de AWBZ

De AWBZ vergoedde onder andere de volgende zorg:

  • Persoonlijke verzorging
  • Verpleging
  • Begeleiding
  • Behandeling
  • Verblijf in een instelling

Waarom is zorgverzekeringen vergelijken voor mij de moeite waard?

  • De premie van je huidige verzekeraar stijgt
  • In 2021 veranderen de huidige dekkingen en voorwaarden
  • Je bespaart op je aanvullende verzekeringen