Eerstelijns zorg

Eerstelijns zorg is het soort zorg waar je altijd vrij naartoe kunt gaan zonder dat hier toestemming of een verwijzing van een arts voor nodig is, zoals een huisarts of een tandarts.

Er bestaat eerstelijns zorg en tweedelijns zorg. Hier zit wel een belangrijk verschil tussen.

Eerstelijns zorg

Zorg waar iedereen gebruik van kan maken zonder doorverwijzing. Eerstelijns zorgverleners zijn:

  • huisartsen
  • tandartsen en andere mondzorgverleners.
  • fysiotherapeuten
  • thuisverpleging (alleen een indicatie nodig)
  • apothekerszorg
  • maatschappelijk werk
  • psychologische zorg bij een consultatiebureau

Eerstelijns zorg wordt niet altijd vergoed vanuit de basisverzekering. Voor de tandarts of de fysiotherapeut moet je een aanvullende zorgverzekering afsluiten.

Tweedelijns zorg

Voor tweedelijns zorg heb je wel een verwijzing nodig. Onder tweedelijns zorgverleners vallen onder andere alle specialisten in een ziekenhuis of kliniek. Je kunt wel zonder verwijzing hier terecht, maar dan draai je zelf voor de kosten op. Als je wordt doorverwezen door bijvoorbeeld je huisarts, dan vergoed je zorgverzekering de kosten. De gemaakte kosten gaan dan van je eigen risico af. Dat is echter niet altijd zo, dus controleer goed je polis en vermijd zo onverwachte kosten.