Zorgverzekering 2023

Wat verandert er aan de zorgverzekering in 2023?

Op deze pagina houden we je op de hoogte van het laatste nieuws en wijzigingen omtrent de zorgverzekering voor 2023. De eerste wijzigingen die bekend zijn gemaakt gaan over het:

Ruim 180 euro per jaar

Premie gaat met mogelijk 15 euro omhoog

Het kabinet verwacht dat de zorgpremie voor 2023 een stuk duurder wordt. De huidige maandpremie is nu nog 128 euro, maar dit bedrag kan volgend jaar oplopen tot wel 140 euro per maand. Hoe hoog de nominale zorgpremie daadwerkelijk uitvalt, wordt pas op Prinsjesdag bekend gemaakt. Mocht de premie inderdaad zoveel hoger uitvallen, dan worden de lagere inkomens hier wel voor gecompenseerd. De zorgtoeslag stijgt dan namelijk mee met de premie.
 
Update 15-06-2022

De zorgpremie stijgt de komende 5 jaar fors, blijkt uit onderzoek van Skipr op basis van verwachtingen uit de voorjaarsnota van het kabinet. De gemiddelde premie voor een basisverzekering neemt toe van 128 euro in 2022 naar 176 euro in 2027. Een stijging van maar liefst 36 procent.

Zorgverzekering 2023

Kosten medicijnen gaan mogelijk omhoog

Een grote groep Nederlanders zal mogelijk meer moeten betalen voor de medicijnen die ze gebruiken. Minister Ernst Kuipers wil namelijk het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) moderniseren, omdat de kosten anders te veel zouden oplopen.

Op dit moment krijg je als patiënt je medicijnen vergoed als ze opgenomen en geregistreerd zijn in het geneesmiddelen-vergoedingssysteem. Het GVS bestaat uit clusters medicijnen voor kwalen, waarvan in ieder geval één middel volledig vergoed wordt. Als je toch andere middelen wil gebruiken, omdat die voor voor jou beter werken, moet je nu vaak ook al een bijdrage betalen.

Kuipers wil dat de clusters worden herberekend en hoopt dat de fabrikanten hun prijzen zullen verlagen om te voorkomen dat veel patiënten meer moeten gaan bijbetalen voor hun pillen.

6 miljoen mensen moeten bijbetalen

Als de fabrikanten hun prijzen niet verlagen dan zullen 6 miljoen mensen moeten bijbetalen. De helft van hen gebruikt een chronisch geneesmiddel. Het bedrag dat deze mensen moeten bijbetalen zal tussen de 5 en 50 euro per jaar liggen. In 2021 betaalden 2,4 miljoen mensen bij voor hun medicijn.

150.000 mensen betalen mogelijk € 250 extra per jaar

Door de herberekening van de clustermedicijnen zullen ongeveer 150.000 mensen meer dan 250 euro per jaar moeten bijbetalen voor hun medicijnen. Om patiënten te beschermen tegen te hoge zorgkosten, wil Kuipers een maximering van de eigen bijdrage aan geneesmiddelen. Sinds 2019 is dat 250 euro per patiënt per jaar. Hoe hoog de maximering zal worden, zal de minister nog laten weten.

Goed om te weten: Na de herberekening van de clustermedicijnen zal de eigen bijdrage voor ongeveer 350.000 mensen juist vervallen.

Zorgverzekering 2023

Collectieve zorgverzekering 2023

In 2023 wordt de collectiviteitskorting op de basisverzekering afgeschaft. De belangrijkste reden hiervoor is dat het eigenlijk een sigaar uit eigen doos is. Verzekeraars verhogen eerst de premie voor iedereen en vervolgens krijgt een bepaalde groep verzekerden dit terug alsof het een korting is. Dit wordt ook wel kruissubsidiëring genoemd. Hierbij wordt een ruime winstmarge van het ene product gebruikt om de verkoopprijs van een ander product te kunnen verlagen.

Korting wordt afgeschaft

De collectiviteitskorting is al langere tijd onderwerp van gesprek en werd de afgelopen drie jaar flink afgebouwd. Zo ontving je in 2019 nog 10% korting, terwijl dit in 2022 nog maar 5% was. Aan deze korting komt nu definitief een einde.

Collectieve zorgverzekering 2023

Basisverzekering 2023

In het coalitieakkoord is afgesproken dat de overheid kritischer gaat kijken naar de zorg die vergoed wordt door de basisverzekering. Zorginstituut Nederland zal ervoor zorgen dat bestaande zorg die bewezen niet-effectief is, uit het basispakket gaat. Daarnaast wordt ingezet op digitale zorg en preventie. Hieronder vind je een overzicht van de laatste wijzigingen als het gaat om de vergoedingen vanuit het basispakket:

Medicijn Saxenda wordt vergoed bij obesitas

Vanaf 1 april 2022 wordt het medicijn Saxenda voor een beperkte groep mensen met obesitas vergoedt vanuit het basispakket. Dit medicijn zorgt ervoor dat je hongergevoel wordt afgeremd, waardoor je langzaam zou kunnen afvallen. Je komt alleen in aanmerking voor de vergoeding als je deelneemt aan het gecombineerde leefstijlinterventie programma (GLI) en voldoet aan de volgende eisen:

  • je hebt een Body Mass Index (BMI) van 35 en hoger, je hebt geen diabetes type 2 én je hebt een van de volgende ziektes: een hart- of vaatziekte, slaapapneu of artrose.
  • je hebt een Body Mass Index (BMI) van 40 en je hebt geen diabetes type 2;
  • je komt (nog) niet in aanmerking voor operaties zoals een maagverkleining.

Anticonceptie en NIPT-test

In 2023 wil het kabinet anticonceptie gratis maken voor kwetsbare groepen. Daarnaast is het de wens van het kabinet om de NIPT-test en 20-weken echo voor alle vrouwen gratis beschikbaar te maken.

Eigen risico 2023

De nieuwe coalitie wil het eigen risico betaalbaarder maken door per behandeling een maximum eigen risico in te stellen, bijvoorbeeld 100 euro per keer. Iedere keer dat je zorg nodig hebt die onder het eigen risico valt, betaal je een vast bedrag tot je aan het maximum van je eigen risico zit. Op deze manier wil de overheid mensen beter laten nadenken of ze de zorg wel echt nodig hebben. Nu is het namelijk zo dat er niet echt een rem is voor mensen die hun eigen risico al betaald hebben.

Eigen risico blijft €385,-?

Het ziet er op dit moment niet naar uit dat het eigen risico van de zorgverzekering 2023 gaat stijgen. Voor nu kun je dus rekening houden met een verplicht eigen risico van €385,-. Zodra hierover meer bekend wordt, updaten we deze informatie.

Belangrijke data zorgverzekering 2023

Hieronder vind je een overzicht van belangrijke data, waarmee je rekening kunt houden tijdens het zorgseizoen.

Prinsjesdag

20 September 2022: Prinsjesdag

Ieder jaar wordt op de derde dinsdag van september bekendgemaakt wat de belangrijkste plannen van de regering zijn voor het komende jaar. Wat betreft zorg wordt het volgende bekendgemaakt: de wettelijke veranderingen in de basisverzekering, de nominale zorgpremie, de hoogte van de zorgtoeslag en het eigen risico. Deze veranderingen zijn voor alle zorgverzekeraars hetzelfde.

DSW maakt premie bekend

28 september 2022: DSW maakt zorgpremie bekend

Rond deze datum maakt zorgverzekeraar DSW meestal als eerste de zorgpremie bekend. De verwachting is dat DSW er dit jaar weer vroeg bij is.

Zorgverzekering 2023 vergelijken

13 november 2022: Vanaf nu kun je vergelijken

Op 12 november zijn alle premies bekendgemaakt en vanaf 13 november kun je jouw zorgverzekering voor 2023 gaan vergelijken via onze handige vergelijker. Met ons meest complete aanbod van Nederland vergelijk je gemakkelijk alle zorgverzekeraars op premie en dekking.

Overstappen zorgverzekering 2023

31 december 2022: Uiterste overstapdatum

Dit is de laatste dag waarop je je oude verzekering kunt opzeggen of kan overstappen naar een andere zorgverzekering voor 2023.

Afsluiten zorgverzekering 2023

31 januari 2022: Laatste dag afsluiten zorgverzekering

Dit is de laatste dag waarop je nog een nieuwe zorgverzekering voor 2023 kunt afsluiten. Hiervoor moet je je oude zorgverzekering wel al in december hebben opgezegd.

Overstappen.nl is onderdeel van Kizi

Close modal

Overstappen.nl, Autoverzekering.nl en EasySwitch.nl zijn onderdeel van Kizi, het overkoepelende merk van al onze websites. Bij Kizi maken we financiële keuzes makkelijk. Of het nou gaat om je internet, energiecontract of je verzekeringen.